Lokaal Bestuur
Toegankelijkheid van de openbare ruimte nog lang niet voor iedereen geregeld

In 2016 heeft de Tweede Kamer onder aanvoering van toenmalig Kamerlid Otwin van Dijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Hiermee leek de verbonden en inclusieve samenleving weer een stap dichterbij gekomen. Inmiddels zijn we een jaar verder. Tijd voor een tussenstand: zijn gemeenten al een eind op weg of is het verdrag vooralsnog een dode letter? Het CLB vroeg het aan haar leden.

76 raadsleden en 13 wethouders uit in totaal 89 gemeenten hebben de enquête ingevuld. Daarvan geeft 54% aan dat het college aan de slag is met de ratificatie van het VN-verdrag. Een teleurstellend percentage volgens het Zoetermeerse commissielid Marissa van der Tol. Van der Tol heeft zelf een beperking en merkt dat kleine en makkelijke aanpassingen in de openbare ruimte al helpen. ‘Zorg er bij de aanleg van een plein bijvoorbeeld voor dat het toegankelijk is voor mensen met een rollator of in een rolstoel. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar vaak wordt dat vergeten en is het plein alleen bereikbaar via een trap.’

Haar fractie wil dat dit soort vanzelfsprekende aanpassingen in de toekomst niet over het hoofd worden zien. ‘Daarom hebben we een initiatiefvoorstel ingediend waarin staat dat in elk raadsstuk een paragraaf over toegankelijkheid moet worden opgenomen.’

Ook het Rotterdamse raadslid en initiatiefnemer van de enquête Co Engberts vindt de uitslag mager. ‘Ik had gehoopt op een ruime meerderheid. Het is typisch zo’n onderwerp dat iedereen belangrijk vindt, maar wat zich lastig in concrete acties laat vertalen. Die besluitvorming is vaak echt een kwestie van de lange adem. Door vanaf het eerste moment ervaringsdeskundigen te laten meepraten kan je voorkomen dat er pas op het laatste moment over de toegankelijkheid wordt nagedacht,’ denkt Engberts.

Doet jouw gemeente nog niets en zou je daar verandering in willen zien? Naar aanleiding van de enquête heeft het CLB hieronder wat concrete aanbeveling opgesteld om werk te maken van de ratificatie van het VN-verdrag:

  • Stel als fractie schriftelijke vragen over het naleven van het VN-verdrag en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in jouw gemeente
  • Dien tijdens de begrotingsbehandeling een motie in waarin je het college oproept het verdrag na te leven
  • Zoek maatschappelijke organisaties actief op en ga met elkaar aan de slag om te kijken wat de knelpunten zijn en wat jullie er samen aan kunnen doen
  • Kijk wanneer je er in je eigen gemeente niet uitkomt naar de buren en vraag hoe collega raadsleden in buurgemeenten het onderwerp op de agenda hebben gezet
  • En hang tot slot niet achterover als er al beleid is, maar controleer of het college haar afspraken nakomt en ga met maatschappelijke organisaties na of de plannen ook in de praktijk werken

 

Meer weten? Lees de gehele enquête op deze pagina

 

Afbeelding: Ger Loeffen | Hollandse Hoogte