Nieuws uit de Tweede Kamer
Te laat en volstrekt onvoldoende: de begroting wonen van Ollongren

Het was weer een roerige week. Terechte ophef rond de bedreigingen aan het adres van Sjoerd Sjoerdsma en Nilüfer Gündoğan en het zoveelste halfbakken ingrijpen van het demissionaire kabinet rond de coronacrisis: soms lijkt het alsof Den Haag van incident naar incident rolt. Gelukkig is dat geenszins het geval en worden er ook serieuze stappen gezet om Nederland eerlijker en fatsoenlijker te maken. Senior beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen belicht er weer twee.


Meer inzet nodig om wooncrisis te beteugelen

Terwijl het demissionaire kabinet al lang en breed de houdbaarheidsdatum heeft overschreden, gaat de missionaire Tweede Kamer verder met het beoordelen van de kabinetsplannen. Bij de diverse begrotingen valt op dat er nog heel wat te verbeteren valt.

Henk Nijboer richt zijn pijlen op het woonbeleid van minister Ollongren. Hij constateert dat de woningnood in Nederland nog steeds enorm is en de huren de pan uitrijzen. Het kabinet heeft het afgelopen jaren veel te weinig gedaan om het recht op betaalbaar wonen voor iedereen bereikbaar te maken. Helaas ziet Nijboer ook in de begroting voor 2022 geen verbetering en is die wat hem betreft ondermaats. Weliswaar is er extra geld door het kabinet beloofd en wordt de verhuurdersheffing verlaagd (maar niet afgeschaft!), maar dat is te laat en te weinig.

Nijboer heeft dan ook een aantal verbeteringen voorgesteld. Een van die verbeteringen betreft is het verlengen en verruimen van het Volkshuisvestingsfonds, dat bedoeld is om de leefbaarheid van wijken te versterken. Hij wil dat ook voor 2022 beschikbaar te stellen. Dat fonds, waar gemeenten dit jaar aanvragen voor konden indienen, is flink overtekend, terwijl er nog heel veel geld nodig is om de leefbaarheid van met name kwetsbare wijken te verbeteren.

Nijboer: Met de huisjesmelkersboete worden te hoge huren een economisch delict

Een andere verbetering van Nijboer is het invoeren van de huisjesmelkersboete, waardoor het vragen van te hoge huren aangemerkt wordt als economisch delict. Huisjesmelkers maken misbruik van de woningnood en vragen huren, die hoger zijn dan toegestaan. De reden dat huisjesmelkers dit kunnen blijven doen is, omdat er nauwelijks consequenties zijn.

De huurcommissie kan huisjesmelkers weliswaar op de vingers tikken en ze dwingen het verschil tussen de in rekening gebrachte huur en de maximaal toegestane huur terug te betalen, maar dat is een te zwakke stok achter de deur. Bij een volgende huurder proberen ze het gewoon opnieuw. Door achterstanden bij de huurcommissie laten uitspraken bovendien vaak lang op zich wachten, waardoor de kans afneemt dat verhuurders gecorrigeerd worden. Daarbij gebruiken verhuurders tijdelijke huurovereenkomsten als extra machtsmiddel om te voorkomen dat huurders naar de huurcommissie stappen.

Het amendement van Nijboer maakt het mogelijk om het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict. Voortaan is het vragen van een huur hoger dan toegestaan volgens het woningwaarderingsstelsel een overtreding, die beboet kan worden met een boete van maximaal € 21.750 of bij ernstige overtredingen een gevangenisstraf.

Als het demissionair kabinet de steun van de PvdA-fractie wil, moeten er dus een flink aantal wijzigingen worden aangebracht. Of Ollongren daartoe bereid is, moet nog blijken. Over het genoemde en andere amendementen wordt pas in december gestemd.


Zorg rond Zutphen onder druk

Nadat Attje Kuiken las dat het Gelre ziekenhuis in Zutphen vanwege een personeelstekort had besloten om de verloskamers tijdelijk te sluiten, besloot ze demissionair minister de Jonge om opheldering te vragen. Is dit niet een voorbode van een definitieve sluiting van het ziekenhuis? En is de kans dat daarmee de zorg uit de regio verdwijnt niet levensecht?

De minister kan zich voorstellen dat er zorgen zijn nu zwangeren niet in het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kunnen. Maar wijst erop dat de kwaliteit en veiligheid vanwege de personeelstekorten in Zutphen niet langer gegarandeerd konden worden. Daarom zijn er met omliggende ziekenhuizen afspraken gemaakt om zwangere vrouwen uit Zutphen te helpen. Voor het geval er spoedeisende zorg nodig is, kan de ambulance hiervoor worden ingezet.

Kuiken: Zorg moet dichtbij blijven

Kuiken vindt dit niet genoeg en stelt dat zorg dichtbij huis gegarandeerd moet blijven. Dat verhoudt zich niet tot het op afstand zetten van spoedeisende hulp. De minister denkt echter dat de tijdelijke sluiting van de verloskamers in Zutphen geen voorbode voor de verdere sluiting is. Wel heeft hij van de Gelre ziekenhuizen begrepen, dat er nagedacht wordt over de sluiting van de spoedeisende hulp en intensive care. Hoe het een met het ander te rijmen is, blijft vooralsnog onduidelijk.


Afbeelding: Peter Hilz | ANP


Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]