Lokaal Bestuur
War on drugs niet te winnen, wat nu?

Burgemeester Halsema gooide recent de knuppel in het hoenderhok. De war on drugs valt niet te winnen. De opsporingsinstanties lopen achter de feiten aan en kwetsbare wijken raken ontwricht, terwijl een aantal nietsontziende criminelen bakken met geld binnenhalen.


Het decriminaliseren van bijvoorbeeld cocaïnegebruik en -verkoop zou volgens de Amsterdamse burgemeester helpen. Nog los van de vraag of je daarmee de angel uit de problematiek haalt, doet het decriminaliseren niets af van het feit, dat Nederland op grote schaal harddrugs exporteert. Met andere woorden: wat is wijsheid?

Ditmaal luidt de stelling: hoewel de war on drugs inderdaad niet te winnen lijkt, heeft het decriminaliseren van cocaïnegebruik en -verkoop geen zin, zolang er geen internationale afspraken over de legalisering van harddrugs komen.


Terechte oproep

Maarten Poorter

Burgemeester van Dijk en Waard


‘Femke Halsema richtte haar appèl aan de Europese ministers en dat is het juiste publiek. Het Nederlandse coffeeshopbeleid is succesvol en het zou goed zijn onderzoeken of gedogen ook werkt voor de verkoop van cocaïne en partydrugs. Dat dit alleen zou alleen werken als dit Europees zou worden ingevoerd, doet niets af aan de kracht van Halsema’s oproep. De criminaliteit die samengaat met drugshandel is inmiddels van zo’n grote orde dat het niet meer te beteugelen is. Elke gemeente en elke burgemeester krijgt hiermee te maken. Het is een gevaar voor de samenleving en werkt ontwrichtend. Jongeren verknallen hun toekomst door zich in te laten met drugscriminelen. Hier komt bij dat we een steeds groter deel van de politie-inzet kwijt zijn aan het opsporen van drugscriminelen, terwijl de samenleving roept om meer wijkagenten.’


Europese aanpak is noodzakelijk

Ruby Blauw

Raadslid voor progressieve lokale partij Morgen! in Medemblik


‘Het decriminaliseren van harddrugs is niet alleen een goed idee om het criminele circuit en alle ontwrichtende gevolgen hiervan voor de maatschappij in de ban te doen. Het is ook een manier om weer controle te krijgen over de gezondheid van onze inwoners. Het erkennen en toestaan van behoefte aan drugsgebruik zorgt voor betere voorlichting en daarbij ook gecontroleerde producten, waarbij niemand meer een groot risico hoeft te nemen in het gebruiken van mogelijk vergiftigde drugs.

Echter, wanneer wij dit als enige land implementeren, zullen de grootgebruikers (die overigens al veel eerder geholpen hadden moeten worden) verhuizen naar de grens. Een Europese aanpak is hierin noodzakelijk.’


Geen oplossing

Wouter Hessel Boender

Commissielid in Schiedam (op persoonlijke titel geschreven)


‘Het decriminaliseren van drugs klinkt als een oplossing, maar dat is het niet. Het is voor verslaafden inderdaad nodig dat er een grotere nadruk op hulp komt, maar het drugsnetwerk is groter dan alleen de activiteiten binnen de Nederlandse grenzen. Omdat legalisatie van de meeste drugs leidt tot een groter aanbod en een lagere drempel voor gebruik zal de internationale (criminele) keten er groot voordeel bij hebben. Met grotere problemen tot gevolg. Het legaliseren van drugs lijkt een goed idee, maar de effecten op de rest van de keten moeten ook meegenomen worden.’


Niet de juiste vraag gesteld

Ton van Gageldonk

Raadslid in Gilze en Rijen


’”The war on drugs valt niet te winnen, dus verklaren we drugs voor legitiem.”  De redenering is alleen geldig als de premisse “valt niet te winnen” klopt. Er kunnen redenen zijn om drugs te legitimeren. Maar niet via deze redenering: er zal feitenmateriaal (wat iets anders is dan een hypothese) moeten zijn waaruit blijkt dat we met de keuze van legitimering van drugs beter af zijn. De juiste redenering moet zijn: “The war on drugs is alleen te winnen met decriminalisering.” En dan de ondersteunende argumenten. Dan voer je de juiste discussie. Het is nu verkeerd geframed en levert dus het verkeerde gesprek.’


Afbeelding: Rob Engelaar | ANP