Lokaal Bestuur
Samenleving van het slot: terrassen weer druk als vanouds?

De horeca is weer open. Hoe zijn gemeenten omgegaan met regels rondom verruiming en hebben mensen zich aan de regels gehouden na de heropening?

Minder druk dan verwacht

portret_tak_1.jpegDennis Tak

Raadslid in Rotterdam

De terrassen zijn weer open, hoe gaat het in Rotterdam?

‘Eigenlijk best wel goed. Ik ben zelf ook even op een terras gaan zitten. Wat ik opvallend vond is dat het minder druk was dan verwacht. Dat is misschien nog wel de belangrijkste conclusie. Je zag dat er best nog wel plek was overal. Ook op de Witte de Withstraat, die zelfs autovrij is gemaakt om ruimte te geven aan terrassen en te zorgen voor doorstroming van mensen. Mensen in de horeca gaven aan dat mensen inderdaad nog wel terughoudend zijn. Ze zijn nog wat afwachtend.’

En binnen, in restaurants?

‘Dat is wat spannender. Zowel qua besmettingen als qua omzet. De richtlijnen voor binnen zijn een stuk strenger, je kunt daar weinig mensen kwijt.’

Zijn er problemen geweest met winkelend publiek? Kwamen die niet te dichtbij?

‘Nee, dat ging goed. Wat niet goed ging in Rotterdam is, dat er twee parken in Rotterdam moesten worden ontruimd, omdat mensen te dicht op elkaar waren gaan zitten. Daarbij was vermoedelijk ook drank en drugs in het spel. De parken zijn de dagen daarna ook gesloten gebleven.’

Het is dus goed gegaan met de heropening?

‘Gelukkig wel. In de binnenstad was het de afgelopen weken juist erg druk, maar kennelijk gaat het toch goed, want we zien geen nieuwe pieken in het aantal coronabesmettingen. Wat ik interessant vond, is de discussie rondom het autovrij maken van de Witte de Withstraat. Daar is veel gedoe over geweest, maar ondernemers hebben daar echt goed geluisterd naar bewoners om gezamenlijk tot de meest praktische oplossing te komen.’

Heeft de politiek daar ook nog een rol bij gespeeld?

‘Ja, ik zelf ook. Ik ken de bewoners en ondernemers goed en we hebben druk uitgeoefend
richting de burgemeester om het mogelijk te maken om de straat af te sluiten. Hij was
daar in beginsel geen voorstander van. Maar door de hechte samenwerking hebben we toch een gezamenlijke oplossing gevonden, waarmee we ook de nodige banen hebben gered.’

Was er vooraf nog veel discussie over de horecamaatregelen?

‘In de eerste plannen van de gemeente stond dat terrassen 10 tot 20% groter mochten worden. Dat is uiteindelijk een verdubbeling geworden. Er werken erg veel mensen in de horeca in Rotterdam, hen zoveel mogelijk helpen was echt wel doorslaggevend. De economie moet blijven draaien, zeker ook in een stad als Rotterdam. En dat kon gelukkig ook binnen de veiligheidskaders.’

Het is hier uitstekend gegaan

portret stam 1Ties Stam

Fractievoorzitter in Apeldoorn

Apeldoorn. Daar stikt het vast van de terrassen toch?

‘Ja, dat klopt wel. Het is hier uitstekend gegaan, boven verwachting. De terrassen waren goed bezet en de ondernemers hadden het prima voor elkaar. Er is van tevoren veel overleg geweest met de gemeente over de aanpak. Daar is weinig gedoe over geweest. We hebben daarbij extra ruimte beschikbaar gemaakt voor eventuele terrassen, zoals op het stationsplein, of in een park. Ondernemers hebben nu plannen om daar foodtrucks en dergelijke te gaan plaatsen. En ze werken aan afgezette vierkanten waar je dan een kleedje neer kunt leggen om voldoende afstand te kunnen houden.’

Geen politieke kinken in de kabel dus in de aanloop naar de heropening?

‘Hooguit over eerder openen, maar dat was natuurlijk overal wel het geluid.’

Was het in de praktijk makkelijk om de 1,5 meter afstand te houden vanaf 1 juni?

‘Ja, er waren ook looprichtingen ingesteld, en voordat de terrassen open gingen was het erg druk in de binnenstad. Mensen werden toen opgeroepen de binnenstad te verlaten en daar werd ook gehoor aan gegeven. Dat werkte prima: een politieauto reed door de hoofdstraat en riep om dat mensen werd verzocht het gebied te verlaten. Dat deed iedereen direct.’

Denk je dat iedereen zich ook aan die bewegwijzering bij restaurants en terrassen blijft houden? Wat is daar voor nodig?

‘Je merkt in de binnenstad wel dat het iets losser wordt. Mensen lopen toch wat dichter langs elkaar. En door het mooie weer zat iedereen buiten de eerste week. Met slechter weer verwacht ik weinig problemen. Ondernemers zitten er bovenop natuurlijk, want als het mis gaat moeten ze weer dicht. Daar zit niemand op te wachten.

We hebben ook geen problemen met drukte door winkelend publiek en terrasbezoekers die elkaar zouden kunnen treffen, dat zit bij ons niet op plekken die elkaar raken. Alleen de warenmarkt is nu een stukje verplaatst, zodat ook daar geen problemen bij kunnen ontstaan.’

In welke mate heeft de gemeenteraad een rol gespeeld bij de heropening van de horeca?

‘Er is veel overleg geweest vanuit het college met ondernemers. De raad heeft daar niet echt een rol in gehad.’

Zijn er duidelijke afspraken waar de raad op kan sturen als het eventueel mis gaat?

‘We hebben een wekelijks overleg in het presidium met de burgemeester, waarin die verslag doet van de afgelopen week. Daarin kunnen we in ieder geval ons ei kwijt, maar meer dan dat is er nu niet georganiseerd. Dat lijkt op dit moment ook niet nodig.’

Het lijkt dus veilig om een drankje en een hapje te doen in Apeldoorn?

‘Voor zover we het nu kunnen overzien wel. Zelfs de koning is langs geweest, die heeft een terrasje gepakt en met wat ambtenaren en een horecaondernemer gesproken. Als hij het al aandurft.’

Door in het begin duidelijk te zijn, hebben mensen zich daarna beter aan de regels gehouden

portret_brand_1.jpg

Charlotte Brand

Raadslid in Nijmegen

Hoe is het in Nijmegen gegaan met de heropening?

‘Best wel goed eigenlijk. De stad is echt weer gaan leven, het bruist weer. Je ziet dat ondernemers en inwoners blij zijn met de verruiming, want de horeca is echt de huiskamer van onze stad. Als gemeente hebben we daarom veel ruimte gegeven aan ondernemers om terrassen breder dan normaal op te zetten.’

Is daar nog veel discussie over geweest, over hoeveel ruimer dat dan zou mogen?

‘Niet echt. Er is veel met horecaondernemers gesproken en goed gekeken naar maatwerk.  Ik vind ook dat we moeten kijken naar kansen: veel terrassen zitten in het centrum, maar zou het niet mooi zijn om ook in andere wijken terrassen op te zetten? Zeker met de zomer op komst is het op een gegeven moment natuurlijk vol in het centrum en dan is een vergroting van het aantal terrassen op andere plekken een interessante aanvulling.’

In welke mate is de raad betrokken geweest bij de heropening van de horeca?

‘De raad heeft het college gevraagd om te kijken naar ruimere terrasgrenzen en de mogelijkheid van buitenbars. Maar de uitvoer lag vooral bij het college.’

Is het lastig om anderhalve meter afstand te houden tussen terrassen en winkelend publiek?

‘Tot nu toe niet. Het is natuurlijk ook een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen om vol te houden. Mensen houden zich hier nog steeds goed aan de afstandsregels. Hoe langer de huidige situatie duurt, hoe moeilijker het wordt voor mensen. Dat snap ik wel, maar we moeten elkaar daar scherp op houden dus.’

Welke rol heeft de raad in Nijmegen op zich genomen als het gaat om de anderhalvemetersamenleving?

‘We worden er over geïnformeerd door B&W en er is ook debat over geweest. Dat ging dan bijvoorbeeld over het hoge aantal boetes dat was uitgedeeld, over of alle leerlingen mee konden doen aan digitaal onderwijs, of en hoe de zorg doorging, en over steun aan zzp’ers en de horeca. Zo dreigden gemeentelijke controleurs boetes uit te delen aan horecaondernemers die afhaalbierpakketten aanboden. Dat vonden we als PvdA veel te ver gaan. Je moet creatieve ondernemers niet dwarsbomen, maar helpen. Na druk van ons en anderen is toen besloten dat thuisbezorgen wel mocht, in plaats van afhalen.’

En die boetes voor afstand houden?

‘Dat gebeurde vooral in het begin. In verhouding met andere steden werd er streng gehandhaafd, maar dat heeft uiteindelijk ook wel wat opgeleverd. Door in het begin duidelijk te zijn over wat wel en niet mocht, hebben mensen zich daarna beter aan de regels gehouden.’

 

Afbeelding: Bart Hoogveld | Hollandse Hoogte