Onze wethouder vertrekt tussentijds (per 17 mei) door haar benoeming tot burgemeester van Voorschoten. Daarom zoekt de PvdA-fractie tot aan de formatie van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een bevlogen wethouder (m/v) die het team komt versterken. De ideale kandidaat (m/v) is een verbinder met overtuigingskracht, is in staat draagvlak te creëren, wil zaken realiseren en heeft ervaring in de lokale politiek. De wethoudersportefeuille omvat Werk en Inkomen, Sport, Openbare Ruimte, Dienstverlening, P&O, LHBTQI, project Mall of the Netherlands en het Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord

Voor de selectie van kandidaten is een Adviescommissie geformeerd. De Adviescommissie heeft als taak een voordracht voor de in hun ogen meest geschikte kandidaat wethouder aan de fractie te doen. De fractie neemt het besluit over de voordracht en draagt de uiteindelijke kandidaat voor aan de coalitiepartners en de gemeenteraad. Het is de bedoeling de benoeming medio mei te laten ingaan.

Belangstellenden kunnen zich tot en met 14 april melden bij Folkert Buis, afdelingsvoorzitter, via [email protected] en voorzien hun motivering van een recent CV. Een uitgebreid functieprofiel is te vinden op www.leidschendamvoorburg.pvda.nl en in de hieronder toegevoegde bijlage. Gesprekken met de Adviescommissie vinden plaats tussen 16 april en 25 april.