Lokaal Bestuur
Provinciale thema’s doen er wel degelijk toe, ook voor de kiezer

Wanneer onze minister-president het heeft over raddraaiers die hij ‘het liefst allemaal persoonlijk in elkaar zou slaan’ en zijn adjudant een collega-fractievoorzitter voor klimaatdrammer uitmaakt, weet je: de campagne is begonnen. Maar de kans dat het de komende tijd ook echt daadwerkelijk over bodemdaling, de bouw van megastallen of het op peil brengen van de biodiversiteit gaat is nihil. Is dat erg? En wat betekent dit voor de campagnestrategie? Heb je het over concrete, maar vaak technische zaken die je de komende vier jaar wil bereiken? Of ga je mee in de mediagekte en zet je vooral in op landelijke thema’s en de vraag of het kabinet haar meerderheid behoudt?

Ditmaal is de stelling daarom: aangezien je met de provinciale thema’s geen volle zalen trekt en verkiezingen toch draaien om het binnenhalen van zoveel mogelijk stemmen, zetten we in op de landelijke thema’s

Dat provinciale thema’s geen volle zalen trekken is onzin

portret cartonJorrit Carton

Kandidaat in Noord-Holland

‘Burgers vinden dat de politiek niet over hen gaat. Ze herkennen hun zorgen en problemen niet terug. Als we als PvdA het alleen maar hebben over de meerderheid van het kabinet, vrees ik het ergste en zullen de stemmen naar andere partijen gaan. Mensen willen weten waar we voor staan.

Dat provinciale thema’s geen volle zalen trekken, is niet waar. Met de provincie als bestuurslaag hebben ze weinig op, maar thema’s als betaalbaar wonen, baanzekerheid, duurzaamheid en de kwaliteit van leefomgeving des te meer. Zeker als we het naar het lokale kunnen vertalen.’

Met niet stemmen speel je in Zeeland de SGP in de kaart

portret rossenMaarten Rossen

Lijsttrekker waterschap De Scheldestromen

‘In Zeeland zetten wij in op provinciale thema’s die bij de mensen leven, zoals een tolvrije Westerscheldetunnel, stoppen met het volplempen van de kust met gebouwen; en een waterschap, waar boeren en bedrijven eindelijk eens meer én huurders en woningeigenaren wat minder gaan betalen. Op straat hoor je ook vaak dat mensen af willen rekenen met de huidige regering. Waarom ook niet? Prima reden, zeker omdat een lage opkomst in Zeeland de SGP in de kaart speelt.’

Lokaal en landelijk naast elkaar kan best

portret schuuringLianne Schuuring

Kandidaat in Limburg

‘Dat de kiezer haar stem (mede) laat afhangen van de landelijke politiek, is duidelijk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we geen rol hebben. We kunnen ons richten op het lokale verhaal, terwijl de landelijke politici campagne voeren over de landelijke thema’s.’

Provinciale thema’s leven ook bij de kiezer

portret slotsSander Slots

Kandidaat in Overijssel

‘Misschien een open deur, maar ik ben kandidaat, omdat ik me wil inzetten voor provinciale thema’s. Op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid moeten we nog veel werk verzetten. Dat zijn gewoon onderwerpen die bij kiezers leven. Dus daar gaan we campagne op voeren. Natuurlijk kiezen de Statenleden de Eerste Kamer en kunnen we het Rutte lastig maken. Dat is mooi meegenomen en zullen we in de campagne benoemen, maar het is niet het kernthema en voor mij ook niet de belangrijkste reden om politiek actief te zijn.’

Je moet de realiteit onder ogen zien

portret botsRob Bots

Lijsttrekker waterschap Aa en Maas

‘De realiteit is dat de landelijke media de aandacht bepalen. Vanuit het perspectief van de kiezer vind ik dat nog niet eens zo heel gek. De kiezer ziet één overheid. 

Voor mij als waterschapper is dat wel vervelend. Ik word niet afgerekend of beloond voor mijn eigen handelen.  Maar ik zie ook dat het niet anders is. Uiteraard vertellen we ons eigen lokale verhaal, maar als landelijke partij kunnen we bovendien een gezamenlijke boodschap naar buiten te brengen. En ook helpt het als er in elke gemeente een bekende partijgenoot op de lijst staat.’

Landelijke thema’s spelen ook lokaal

portret hombergenLeon Hombergen

Lijsttrekker Hoogheemraadschap Delfland

‘Het één sluit het ander niet uit. Diederik Samsom voerde in 2012 succesvol campagne met zijn kompas. Je niet concentreren op technische uitwerkingen, maar laten zien waar je je sterk voor maakt en waar je werk van maakt. je eenmaal de aandacht hebt en in gesprek bent, kan je best landelijke aan lokale thema’s koppelen. In Delfland gaan we op een vrolijke manier campagne voeren. We gaan op pad met rode laarzen en hopen daarmee de aandacht te trekken en met mensen in gesprek te komen.’

Afbeelding: Waterschap Aa en Maas