Lokaal Bestuur
Participeren is het nieuwe integreren #4

Wonen, werken, onderwijs. Met de komst van vele vluchtelingen zorgen deze woorden bij mening gemeenteraadslid en wethouder voor ongerustheid. Want, hoe geef je hier invulling aan? Spreken we van wonen als vluchtelingen 72 uur doorbrengen in een sporthal? Is het schoonhouden van de speelruimte in een azc werken? Staat een lesje over de Nederlandse samenleving gelijk aan onderwijs?

Moeilijke vragen, waar waarschijnlijk ook moeilijk een antwoord op te vinden is. Lokaal Bestuur gaat daarom in de komende weken op zoek naar positieve verhalen. Waar wordt op een optimistische en voortvarende manier aan de slag gegaan met deze vraagstukken en wat kunnen andere gemeenten hiervan leren? In het vierde deel van deze serie gingen we in gesprek met de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West Achmed Baâdoud.

Inhaalslag
Het landelijk tekort aan woonruimte voor circa 14.000 statushouders, blijft een groot probleem. Want hoewel woningcorporaties nu – indien nodig – ook het bezit van anderen mogen beheren (zoals leegstaande scholen of kantoorpanden) en provincies in uitzonderlijke gevallen sancties kunnen opleggen als gemeenten niet aan hun opdracht voldoen, is de zoektocht nog steeds gaande. Veel gemeenten willen wel, maar kúnnen niet, wordt gezegd. Maar zij hebben dan waarschijnlijk nog geen kijkje genomen op www.opnieuwthuis.nl Daar zijn bruikbare tips en goede voorbeelden te vinden, zoals het voorbeeld van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West.

Ondanks het feit dat de gemeente Amsterdam nog ver achterblijft bij het verplichte aantal woningen dat aangeboden dient te worden, wordt in het stadsdeel Nieuw-West hard gewerkt aan het inhalen van die achterstand. Samen met wooncorporatie De Key worden er binnenkort in het stadsdeel 500 woningen geplaatst, waarvan de helft voor jonge statushouders is bestemd.

achmed staand klein‘De andere 250 woningen zijn voor studenten en/of jongeren’, vertelt stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud.  ‘Zij begeleiden de statushouders vervolgens, zodat ze zo snel mogelijk kunnen integreren. Op die voorwaarde worden de jongeren – zo tussen de 18 en 26 jaar – sneller aan een woning geholpen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Want voor beide doelgroepen is een groot tekort aan woonruimte. Op deze manier creëren we bovendien ook draagvlak bij de buurtbewoners. Het zal de integratie van nieuwe Amsterdammers namelijk versnellen.’

Collectief netwerk
‘Er worden voor dit project 500 modulaire woningen uit een ander deel van de stad verplaatst naar het voormalige sportterrein Riekerhaven. Het is de planning dat de jongeren er per persoon circa drie jaar kunnen wonen. Daarna moeten ze doorstromen naar een nieuwe woonruimte. Alle bewoners tekenen overigens eenzelfde jongerenhuurovereenkomst.’
‘Onder de naam Het Startblok wordt niet alleen gewerkt aan huisvesting, maar ook aan een collectief netwerk, zodat de statushouders de stad sneller en beter kunnen leren kennen. Uitwisselen. Delen. Een bewonersvereniging opzetten. Initiatieven ontplooien. Het is de verantwoordelijkheid van de huurders zelf.  Samen moeten zij ervoor zorgen dat het project slaagt.’

Pionieren en verbinden
‘We zijn als stadsdeel heel blij met de partners die met ons in dit project zijn gestapt, zoals Vluchtelingenwerk, het ROC en de Bedrijvenkring. Ook de Academie voor Lichamelijke Opvoeding kan bijvoorbeeld een grote inbreng hebben. Want de gezamenlijke ruimte kan worden gebruikt om te eten, muziek of toneel te spelen, maar ook om te sporten.’
‘Ik durf gerust te zeggen dat deze manier van participeren de nieuwe manier van integreren kan zijn. Wij pionieren en verbinden en hopen zo een voorbeeld te zijn voor de rest van het land.’

Afbeelding: Hollandse Hoogte