Iedereen krijgt op enig moment met de gemeente te maken. Soms wordt het contact als soepel en prettig ervaren, maar dat is niet altijd het geval. Om te onderzoeken hoe het contact met de gemeente beter of anders kan, organiseerde de gemeente Leeuwarden op initiatief van Eline de Koning (fractievoorzitter PvdA) en Femke Molenaar (fractievoorzitter GroenLinks) een symposium over de bereikbare en behulpzame overheid, voorafgegaan door een aantal online sessies. Tijdens het symposium gingen de deelnemers met vijftien inwoners in gesprek, om te horen hoe de inwoners de inzet van de gemeente Leeuwarden hebben ervaren.

Met het symposium en de online bijeenkomsten werd het antwoord gezocht op verschillende vragen:

  • Is er in Leeuwarden sprake van een kloof in de samenleving door een slecht bereikbare overheid, zoals de Nationale Ombudsman al jaren stelt?
  • In hoeverre is onze overheid, toegankelijk, bereikbaar en ondersteunend voor haar inwoners?
  • Wat voor instrumenten hebben en gebruiken we al?
  • Hoe kunnen we beter gebruik maken van de kracht en energie uit de samenleving?
  • Wat kunnen we concreet verbeteren in onze aanpak?

Een compilatie van het symposium is hier terug te kijken. 

Wil je in jouw gemeente ook een symposium organiseren over dit thema? Dan kan je ter inspiratie onderstaand de opzet en het verslag downloaden.