In de afgelopen jaren is in zekere zin sprake van een herleving van het wethouderssocialisme van weleer: een ‘wethouderssocialisme nieuwe stijl’ aangevoerd door een nieuw generatie PvdA-wethouders die geleid worden door een combinatie van pragmatisme en bevlogenheid. De wat afstandelijke, managementachtige bestuursstijl van de jaren
tachtig en negentig lijkt te zijn vervangen door een directe, betrokken stijl, sturend, open voor burgerparticipatie.
Voor het Centrum Lokaal Bestuur was deze nieuwe vorm van besturen, afgezet tegen een decor van steeds ingrijpender maatschappelijke ontwikkelingen, aanleiding voor nader onderzoek.

Is er daadwerkelijk sprake van een andere vorm van besturen van PvdA wethouders? Wat zijn de dilemma’s waar onze wethouders tegen aanlopen en wat is nu kenmerkend voor een PvdA wethouder? zijn vragen die in het onderzoek aan de orde komen. Het onderzoek bevat tal van aanbevelingen waarmee we aan de slag kunnen bij o.a. scouting, selectie en opleiding van onze wethouders.