Lokaal Bestuur
Ondersteuning lokale krantenredacties

Elke maand legt Lokaal Bestuur een stelling aan je voor. Deze keer is dat:
Gemeenten en provincies moeten lokale krantenredacties ondersteunen om de democratie te waarborgen. 

adrianiHans Adriani, wethouder Nieuwegein

Ik ben het niet eens met deze stelling. Juist als overheden de krantenredacties (financieel) gaan ondersteunen, breng je de rol die kranten hebben in een democratie in gevaar. Van krantenredacties mag je een onafhankelijke en kritische blik verwachten op wat overheden doen. Als je het voortbestaan van kranten afhankelijk maakt van overheidssteun, raakt dat de onafhankelijke berichtgeving. Gemeentebesturen kunnen en moeten krantenredacties wel steunen door het wel en wee binnen de gemeente transparant en open met journalisten te bespreken.

 

Theo Hartjes, fractievoorzitter Winterswijkhartjes 1

De onafhankelijke controle van de macht is in het geding. De huidige ontwikkelingen in de media zijn het bewijs dat de markt niet altijd alles vanzelf regelt. Hierdoor treedt momenteel ernstige verschraling op. Je hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat professionele lokale en regionale media over enkele jaren onhaalbaar en onbetaalbaar zijn geworden. We zijn dan overgeleverd aan de grillen van volledig commerciële partijen. Bij deze media is het onderscheid tussen gesponsorde en onafhankelijke informatie niet meer te maken. Volgens mij moet er dus veel meer geld naar publieke en dus onafhankelijke media, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Liefst helemaal reclamevrij.

annemieke wissink  Annemieke Wissink, Statenlid Overijssel

Journalisten zijn de politieke ogen en oren van de maatschappij. In een ideale situatie volgen onafhankelijke journalisten de politiek en vertalen dit naar de samenleving. Hierdoor kan iedereen  volgen hoe besluiten tot stand komen en waar partijen voor staan. Dit is onder andere belangrijk om te bepalen op wie je wilt stemmen. Daarnaast controleren journalisten de politiek door misstanden aan de kaak te stellen. In mijn ogen zijn lokale media essentieel om de lokale en regionale democratie levend te houden. Daarom moeten gemeenten en de provincies lokale media steunen waar nodig. Al mag dit natuurlijk nooit ten koste gaan van hun onafhankelijkheid!

Douwe Hoogland, Statenlid Fryslânhoogland

Provinciale Staten in Fryslân geven financiële steun aan Omrop Fryslân, een regionale radio- en televisieomroep. Hiervoor is breed draagvlak. Ook als PvdA vinden we dit belangrijk, al is dit meer gericht op het behoud van de Friese taal en cultuur dan op het waarborgen van de democratie. Voor lokale krantenredacties geldt dat deze niet worden ondersteund. Goed contact met journalisten draagt natuurlijk wel bij aan open communicatie met de lezers.

frank alberts1Frank Alberts, fractievoorzitter Purmerend

In Purmerend zijn we gezegend met een sterke lokale omroep die raads- en commissievergaderingen op TV uitzendt en becommentarieert en wekelijks op de radio een raadslid of wethouder kritisch interviewt. De gemeente subsidieert dit via een klein bedrag per inwoner. Deze bekostiging is min of meer via de Mediawet geregeld. Het ondersteunen van commerciële kranten ligt minder voor de hand. En een subsidie verstrekken is natuurlijk nog geen waarborg dat de onderzoeksjournalistiek een boost krijgt. Ook komt de onafhankelijkheid van kranten in het geding door subsidies. De pers ondersteunen door signalen van raadsleden en inwoners door te geven lijkt me een betere oplossing.

Aleida Berghorst, Statenlid Limburgaleida

Kranten dragen bij aan de ontwikkeling van de publieke opinie en zorgen ervoor dat nieuws uit gemeente- en provinciehuis bij de burger terechtkomt. In beginsel moet een krant zichzelf dan ook kunnen bedruipen. Wanneer een krant in de problemen komt, zoals Dagblad de Limburger vorig jaar,  moet je als provincie kijken of je kunt ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het afgeven van een bankgarantie. Zo kun je banen behouden en blijft de lokale of regionale identiteit van een krant gewaarborgd. Bij ondersteuning van een krant moet je er uiteraard altijd voor zorgen dat de journalistieke onafhankelijkheid niet in gevaar komt.