Banning Leergang 2021: Een nieuw sociaal contract

Het was al een belangrijke politieke frase voordat Pieter Omtzigt er een boektitel van maakte; een ‘nieuw sociaal contract’. Kim Putters, voorzitter van het Sociaal en Cultureel Planbureau, schreef er veelvuldig over. Lodewijk Asscher pleitte ervoor toen hij en essay schreef over Nederland na corona. En minister van staat Herman Tjeenk Willink refereerde er meermaals aan, laatstelijk nog in het verslag van zijn bevindingen als informateur. Maar wat is een ‘nieuw sociaal contract’ eigenlijk? Wie sluit dat met wie, wie kan en mag van dat contract onderdeel zijn, en wie bepaalt de voorwaarden van het contract? Of, wat abstracter gesteld, wat is de verhouding tussen individu en gemeenschap? Wat is vrijheid als waarde in de maatschappelijke verhoudingen? En wat is de rol van de staat, de politiek, het recht?

Als dat type vragen gesteld worden, dan is de eensgezindheid waarmee de noodzaak van een nieuw sociaal contract onderstreept wordt snel weg. Want (zoals vaker) is een begrip snel gepopulariseerd, maar gaat het vervolgens altijd weer om de details, de uitwerking, de definitie. Over die details, die uitwerking, die definitie gaat de Banning Leergang 2021. We spreken met denkers en wetenschappers die onlangs of binnenkort publiceerden over dit type vragen. Die ons kunnen helpen bij het formuleren van een sociaaldemocratische visie op dat nieuwe sociaal contract.

De Banning Leerlang is de jaarlijkse zoektocht van de Banning Vereniging naar een antwoord op een politiek-filosofische vraag. Samen met experts als historica Annelien de Dijn, theoloog en hoogleraar Frans Wijsen, politicoloog Menno Hurenkamp en politicoloog en Eerste Kamerlid Ruud Koole werken we toe naar een begin van een antwoord. De leergang heeft plaats op vier avonden in het najaar. Naar we hopen kunnen de meeste bijeenkomsten zoals te doen gebruikelijk weer plaatsvinden in het centrum van Utrecht, op loopafstand van het Centraal Station. De avonden beginnen om 18.00u met een eenvoudige broodmaaltijd en duren tot 21.00u. Kosten voor deelname bedragen € 75 (€ 25 voor studenten en minima). De Partij van de Arbeid heeft de leergang erkend als officieel onderdeel van haar scholingsaanbod, maar de leergang staat open voor eenieder.

Meer informatie vind je op de website van de Banning Vereniging. Aanmelden kan via deze link. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan elke bijeenkomst een of meer teksten ter voorbereiding.