Nieuws uit de Tweede Kamer
Nepnieuws, oud nieuws of eigenlijk helemaal geen nieuws

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen twee interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal een Uit de Kamer met nepnieuws, een mogelijk hogere beloning voor raadsleden in kleine gemeenten en de maidenspeech van William Moorlag.

Fake news en mogelijk betere beloning raadsleden kleine gemeenten

Nu het kabinet Rutte III er alweer bijna een maand zit en de wittebroodsweken dan toch echt afgelopen zijn, is het tijd voor de begrotingsbehandelingen van de departementen. Zo ook die van Binnenlandse Zaken. Nadat PVV-Kamerlid Martin Bosma minister Kajsa Ollongren meldde dat zij wat hem betreft 30 jaar de cel in moest, maar vervolgens geen motie van wantrouwen wilde indienen of aangifte deed, kon het inhoudelijke debat beginnen.

Belangrijkste agendapunt daarbij was het nepnieuws.  Met name Rusland zou met het verspreiden van valse berichten proberen het democratisch proces in Nederland te verstoren. Met een exclusief interview in de Telegraaf verzorgde Ollongren zelf de aftrap. Echt concrete voorbeelden van deze inmenging werden in het artikel of de brief aan de Kamer niet genoemd. En ook in de op verzoek van Asscher verstuurde tweede brief stond weinig nieuws. Geen nieuwe gevallen én geen nieuwe aanpak.

Eigenlijk stond er niets nieuws in de brief van Ollongren

Woordvoerder Attje Kuiken is daarom teleurgesteld. Het onderwerp verdient een zorgvuldigere behandeling en is volgens haar ‘te belangrijk om oud nieuws als nieuw op te dienen zonder dat we concreet weten waar we nu aan toe zijn’. Daarom vraagt ze het kabinet in een door de Kamer aangenomen motie na te gaan of de bestaande juridische instrumenten toereikend zijn ‘om het oneigenlijk beïnvloeden van de verkiezingen tegen te gaan en te bestraffen’. En om wanneer dit niet het geval is nog voor de gemeenteraadsverkiezingen te komen met aanvullende maatregelen.

Tijdens hetzelfde debat vroeg Kuiken of het kabinet iets wil doen aan het relatief grote verschil in vergoeding tussen raadsleden uit kleine en grote gemeenten. Ollongren beloofde hierover het gesprek aan te gaan met de VNG: ‘De vraag is of het werk niet net zo zwaar is in die kleine gemeenten en of die vergoeding niet te laag is’. Wordt dus vervolgd.

Maidenspeech Moorlag

Opvolger van Dijsselbloem en kersvers Kamerlid William Moorlag mocht onlangs aantreden voor zijn eerste Kamerdebat. Meteen met een onderwerp waar de Groninger al veel mee te maken heeft gehad: aardgas. Bij Schiermonnikoog is namelijk een gasveld gevonden. Grote vraag is nu of er door moet worden gegaan met de gasboringen.

Moorlag schetste in zijn maidenspeech hoe men in zijn jeugd heel anders dacht over het gas. De gasbel van Slochteren bracht immers welvaart. Dat dat beeld de afgelopen jaren volledig is gekanteld, is geen geheim. En dat dat meer dan terecht is evenmin: met de steeds vaker voorkomende en heftigere aardbevingen is het winnen van aardgas ronduit gevaarlijk geworden. Tel daar de CO2-uitstoot van het fossiele aardgas bij op en je snapt waarom het gas uit de gratie is geraakt.

Het kabinet wil het gebruik van aardgas terugdringen, maar vindt meer boringen prima

Ook het kabinet wil het gebruik van aardgas terugdringen. Om de daad bij het woord te voegen pleitte Moorlag daarom voor een moratorium op het opsporen van en het winnen van gas uit nieuwe bronnen. Helaas werd zijn motie alleen gesteund door de linkse oppositie en gaat de speurtocht naar gas dus door. Op Schiermonnikoog kunnen ze hun borst natmaken.  

Afbeelding: Nationale Beeldbank

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: 
[email protected]