Lokaal Bestuur
NEE voor verplichte tegenprestatie vluchtelingen

Elke maand legt Lokaal Bestuur een stelling aan je voor. Deze keer is dat: Gemeenten moeten vluchtelingen kunnen verplichten tot het leveren van een tegenprestatie.

moerman.pngMarion Schoeman, raadslid  Rheden
Zoals de stelling nu geformuleerd is: Niet eens.
Ik ben tegen een verplichte en gedwongen tegenprestatie, of het nu om Nederlanders of vluchtelingen gaat. Het voelt al snel als een straf of dwangarbeid en dat werkt niet. Neemt niet weg dat vluchtelingen, na een rustpauze, best wel iets kunnen en vaak ook willen doen. Het voelt toch beter als mensen op basis van vrijwilligheid en met oog voor hun talent zinvol werk, klussen of andere activiteiten buiten de muren van het azc kunnen doen? Dat geeft bovendien afleiding zodat ze even niet hoeven te denken aan het thuisfront of de langdurige procedure die ze moeten doorlopen. Bovendien zullen ze sneller integreren als ze deelnemen aan de samenleving en onze cultuur van waarden en normen leren kennen.

Hilbert Moerman, fractievoorzitter Ommenhilbert.png
Het woord ‘verplichten’ vind ik in deze stelling een verkeerde. Vluchtelingen komen vaak regelrecht uit oorlogsgebieden, hebben een zeer gevaarlijke en moeilijke reis gemaakt en gaan hier de asielprocedure in. Mensen die in deze situatie zitten verplichten tot het leveren van een tegenprestatie is wat mij betreft niet aan de orde. Gemeenten kunnen wel mogelijkheden bieden tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Daarin heeft de gemeente volgens mij een taak. Vaak slaat na verloop van tijd de verveling toe. Je ziet ook steeds vaker dat mensen zelf ergens op af stappen, zich nuttig willen maken en de verveling willen tegengaan. Door het doen van vrijwilligerswerk voelen zij zich meer gewaardeerd en onderdeel van de samenleving.

israel.pngJos Israel, raadslid Lochem
Vluchten is zeer ingrijpend. Een lange reis die niet zonder gevaren is. Eenmaal in Nederland komen ze in een compleet andere maatschappij, met andere culturele en religieuze achtergronden, normen en waarden. Laten wij, ondanks de problemen die we ook zien, proberen de asielzoekers zo snel en goed mogelijk te integreren. Laat de asielzoekers dus niet doelloos afwachten in het azc, maar leer ze alvast de Nederlandse taal en Nederlandse gebruiken en normen en waarden. Laat ze in contact komen met de burgers van je gemeente en leer ze waar nodig een vak of verzorg bijscholing. Dan kunnen ze daarna een eigen inkomen gaan verdienen. Dat vraagt veel inzet. Van de asielzoekers zelf, maar ook van bijvoorbeeld de gemeentelijke overheid. Niet de woorden ‘verplichten’ en ‘tegenprestatie’, maar ‘integratie’ en ‘participatie’ moeten centraal staan.

Ammar Selman, raadslid Nijmegenammar.png
De vraag die hier aan ten grondslag ligt is of we voor ons humane vluchtelingenopvang een verplichte tegenprestatie willen eisen. Als sociaaldemocraat zeg ik volmondig, nee! Maar dat wil niet zeggen dat we geen inzet van de vluchtelingen kunnen vragen om mee te helpen in hun leefomgeving in de opvang. In de grootste noodopvang van het land Heumensoord, leveren de vluchtelingen een mooie prestatie. Ze helpen mee met de schoonmaakwerkzaamheden en in het restaurant, maar dat is geen verplichting. Voor je morele en menselijke plicht om mensen op te vangen moet je geen tegenprestaties eisen. Maar je moet mensen wel in staat stellen om een tegenprestatie te kunnen leveren.

Edwin Vonk, fractievoorzitter Elburgvonk.png
Mee oneens. De nadruk zou moeten liggen op het zo snel mogelijk meedoen en integreren in onze samenleving en niet op het negatieve ’terugbetalen’. Om de integratie te bevorderen zouden gemeenten moeten stimuleren in de plaats van verplichten. Helpen bij bijvoorbeeld het vinden van vrijwilligerswerk en dit ondersteunen, zorgt voor meer begrip bij zowel de vluchteling als de autochtone Nederlander. Hier komt bij dat deze manier van positief integreren ook oplossingen aandraagt voor de problemen waar deze vluchtelingen mee te kampen krijgen. Door het doen van vrijwilligerswerk groeit hun netwerk in onze samenleving. Dit bevordert de integratie en participatie op een positieve manier.

 

Afbeelding: Hollandse Hoogte