Lokaal Bestuur
Meer vrouwen in het openbaar bestuur, maar liever geen dwang

Nog geen kwart van de nieuwe gedeputeerden is vrouw. Niet alleen veel te weinig, ook nog eens een achteruitgang ten opzichte van 2015. De diversiteit van de PvdA-bestuurders in de provincie valt eveneens behoorlijk tegen. Alleen de Zeeuwse Anita Pijpelink zal de komende periode zitting nemen in het college van Gedeputeerde Staten.

Het is niet zo dat hier niet eerder over is nagedacht of dat er geen maatregelen zijn genomen. Maar of het nu om het invoeren van quota voor vrouwen in de top, meer ondersteuningsgroepen voor vrouwen of rolmodellen gaat, veel heeft het niet gebracht. Daarom is het nu tijd voor echt dwingende maatregelen. Strakke richtlijnen vanuit de partij of zelfs een verplichting vanuit de overheid, als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks. De stelling van deze week: omdat het blijkbaar niet vanzelf gaat en we niet langer willen wachten, moeten we dan maar met dwang de gewenste fifty-fifty man-vrouw verhouding in het openbaar bestuur bereiken.

Het moet in het DNA zitten 

portret_cegerek_1.jpgYasemin Cegerek

Wethouder in Heerde

‘PvdA strijdt voor gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen. Het moet in het DNA van een progressieve partij zitten om het goede voorbeeld te geven als het gaat om het leveren van meer vrouwen in het openbaar bestuur. De uitkomst van recent gevormde provinciale besturen laten zien dat de verhoudingen te scheef zijn. Er zijn veel meer mannen gedeputeerden dan vrouwen. Daarnaast is er maar één vrouwelijke CdK. Dat is onze Jetta Klijnsma in Drenthe en zij laat zien dat een vrouw het net zo goed kan.

Dat geldt voor alle bestuurslagen: er zijn genoeg vrouwen die dit kunnen en daarom vind ik het niet goed dat vrouwen op zo’n achterstand staan. Dwang lijkt me alleen niet de juiste methode. Wel moeten politieke partijen er zelf meer werk van maken om geschikte vrouwen te vinden en de kans te geven. Ze moeten ruimte durven maken en hen dit ook gunnen. Maar ook vrouwen moeten die posities meer opeisen. Vrouwen hebben tenslotte alles in huis om op alle niveaus goed te kunnen besturen.’

Ik geloof meer in de wortel dan in de stok benadering 

portret_jorritsma_1.jpgPaula Jorritsma

Wethouder voor Progressief Altena in Altena

‘Wat is er fout aan deze stelling? Voor mij het woord dwang. Ik geloof meer in de wortel dan in de stok benadering. Maak het voor vrouwen aantrekkelijk om een functie in het openbaar bestuur te ambiëren. In 2012 werd ik lid van onze partij. Door de secretaris van de plaatselijke afdeling werd ik jubelend verwelkomd. Dat vertrouwen is er tot op de dag van vandaag. Het maakte dat ik mij als nieuweling én vrouw senang voelde. En toen het old boys network binnen de partij zich begon te roeren, voelde en voel ik me gesteund door mensen binnen de partij die wél het belang van vernieuwing zien. Wij als Rode Vrouwen zouden een voorbeeld mogen nemen aan Pippi Langkous met haar uitspraak: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!”’

In Dongen hebben we het zonder dwang goed voor elkaar 

portret van beersBea van Beers

Wethouder in Dongen

‘In Dongen is de man-vrouwverhouding gelukkig geen issue: drie op de vier collegeleden is vrouw, vier van de zes fractievoorzitters is vrouw en onze gemeenteraad bestaat voor 40% uit vrouwen. We hebben het goed voor elkaar en dat zonder dwang. Ik vind absoluut dat politieke partijen goed moeten kijken naar de samenstelling van de kieslijsten, moeten kiezen voor diversiteit en talent, en gericht moeten kunnen selecteren op vrouwen.

Dat is iets anders dan dwang. Het is beter om dit onderwerp regelmatig onder de aandacht te brengen en door praktijkvoorbeelden te laten zien. Zo kunnen we politieke partijen en vrouwen inspireren en het besef laten doordringen dat het openbaar bestuur veel meer een afspiegeling van de maatschappij moet zijn.’

We moeten de hobbels wegnemen 

portret burgersTitus Burgers

Wethouder in Wijchen

‘Ik deel de zorgen dat er te weinig vrouwen in het openbaar bestuur zitten. Als PvdA moeten we de hobbels wegnemen en vrouwen blijven stimuleren. Dat mag best stevig, maar afdwingen ben ik niet voor. Ik denk dat vrouwen mans genoeg zijn om op eigen kracht bestuurlijke posities te verkrijgen.’

 

Afbeelding: Roger Dohmen | Hollandse Hoogte