Lokaal Bestuur
Meer PvdA-vrouwen in PS en waterschap ondanks zetelverlies

Sinds de verkiezingen van 18 maart jl. zitten er – ondanks het zetelverlies – procentueel meer vrouwen voor de PvdA in Provinciale Staten en de waterschapsbesturen dan daarvoor.

Provinciale Staten

De PvdA ging bij de verkiezingen terug van 107 naar 63 Statenzetels. Waren er tot 18 maart 36 vrouwelijke PvdA-Statenleden, nu zijn er dat nog 25. Procentueel  is er echter sprake van een lichte stijging: van 33,6 naar 39,7 procent. In 2 provincies zit nog maar één vrouw voor de PvdA in de Staten:  in Noord-Brabant is dat Antoinette Knoet-Michels, in Flevoland Nora Azarkan. De meeste PvdA-vrouwen tellen de Statenfracties van Groningen (3 van de 6) en Noord-Holland en  Friesland (beide 3 van de 7). In de 7 andere provincies heeft de partij 2 vrouwelijke Statenleden. Van alle vrouwelijke PvdA-kandidaten kreeg Jannewietske de Vries, lijsttrekker in Fryslân, de meeste stemmen: 31.169. Zij was de enige vrouwelijke lijsttrekker van de PvdA bij de Statenverkiezingen.
De PvdA scoort met 39,7 procent vrouwelijke Statenleden iets beter dan het landelijke percentage, dat 36 bedraagt.

Waterschappen

Bij de waterschappen daalde het aantal PvdA-zetels van 53 naar 49. In de nieuw gevormde (algemeen) besturen zitten nu 19 PvdA-vrouwen, 1 meer dan tot dusver. Procentueel is er daardoor een stijging van 34 naar 38,9 procent. Hiermee zit de PvdA een stuk boven het landelijke gemiddelde van 26 procent.
De meeste PvdA-vrouwen zitten in hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. De PvdA ging daar van 3 naar 5 zetels, het aantal vrouwen steeg van 2 naar 3. Lijstduwer Job Cohen werd er met voorkeurstemmen gekozen maar nam zijn zetel niet in. Daardoor kwam naast Leny van Vliet-Smit en Mirugia Sikkens ook Bea de Buisonjé alsnog in het algemeen bestuur. Ook in hoogheemraadschap Rijnland zijn de vrouwen in de 3 leden tellende PvdA-fractie in de meerderheid. Thea Fierens en Els Veenhoven zijn de nieuwkomers. Veenhoven stond als nummer 6 op de lijst maar verdrong door voorkeurstemmen de nummer 3 Arie de Jong.  Er zijn twee waterschappen waar de PvdA-fractie geen vrouwen telt: De Stichtse Rijnlanden (3 zetels) en Brabantse Delta (2 zetels). Bij De Stichtse Rijnlanden stond zittend bestuurder Jikke Balkema als nr. 7 op de lijst. Zij werd met 5534 voorkeurstemmen gekozen, maar accepteerde haar zetel niet, waardoor er een man voor haar in de plaats kwam. Balkema geeft prioriteit aan haar baan bij het waterschap Zuiderzeeland. Wetterskip Fryslân verloor een zetel bij de verkiezingen: van 3 naar 2, maar heeft nu wel een vrouwelijke vertegenwoordiger: Henni van Asten, die lijsttrekker was.
Met de landelijke actie ‘Water zoekt vrouw’ hebben twee vrouwelijke waterschapsbestuurders, Klazien Hartog (Hollands Noorderkwartier, Groen, Water & Land) en Thea de Roos (Rijnland, PvdA, was niet meer verkiesbaar) geijverd voor meer vrouwelijke kandidaten op de lijsten. Ze riepen ook op om op vrouwen te stemmen. Hartog hoopte dat na 18 maart een derde van de waterschapsbestuurders uit vrouwen zou bestaan.  ‘Dat is niet alleen goed vanwege de afspiegeling van de bevolking, maar ook omdat vrouwen anders naar problemen kijken. Minder technisch en meer naar de praktische zaken, zoals verkeer dat over een dijk moet kunnen of fietsers die veilig naar school willen. Vrouwen werken ook meer samen, zodat de bestuurscultuur dan kan veranderen.’ De doelstelling van 33 procent is landelijk niet gehaald, maar bij de PvdA dus wel.

beadebuisonjeBea de Buisonjé (61)
Hydroloog, werkt bij een communicatieadviesbureau. Nieuw in het algemeen bestuur van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

‘Het gaat slecht met de PvdA, en daarom was ik extra blij met het feit dat we van 3 naar 5 zetels gingen. Ik heb persoonlijk campagne gevoerd in Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer, waar nogal wat problemen zijn met water. Doordat Job Cohen afzag van een zetel, ben ik in het bestuur gekomen.  Ik kreeg bij de verkiezingen 1559 stemmen. Bij het campagne voeren heb ik niet de nadruk gelegd op het feit dat ik een vrouw ben, maar ik vind het wel belangrijk dat er in een bestuur een goede mix tussen mannen en vrouwen is. Dat komt de kwaliteit en de sfeer ten goede, er is dan minder sprake van elkaar vliegen afvangen.’

twaalf_lijsttrekkers_jannewietske_de_vries.jpgJannewietske de Vries (53)
Gedeputeerde in Fryslân. Was bij de Statenverkiezingen de enige vrouwelijke lijsttrekker

‘Bij de samenstelling van de lijst hebben we ervoor gezorgd dat er flink wat vrouwen op stonden.  Van de zeven PvdA-Statenleden die zijn gekozen zijn er 3 vrouw: Hetty Janssen, Wanda Ottens en ik. En ook bij de opvolgersplaatsen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd. Fryslân is trouwens een provincie die heel veel vrouwelijke bestuurders telt in gemeenten. Het Wetterskip Fryslân had ook een vrouw als lijsttrekker: Henni van Asten. In onze verkiezingscampagne hebben (jonge) vrouwen een belangrijke rol gespeeld.  Ik had zelf een jonge vrouw, stagiaire bij de Max van der Stoel Foundation, als persoonlijk assistente.’

Foto: Affiche Rooie Vrouwen in de PvdA
Bron: Atria