Lokaal Bestuur
Meepraten of schoppen?

Oppositie voeren is een vak apart. Landelijk, maar zeker ook in de raad is het zoeken naar de balans tussen constructief zaken binnenhalen en je zichtbaar verzetten tegen verkeerd beleid. Wie te fel oppositie voert, moet niet gek opkijken als het college hem niets gunt. En andersom geldt ook: wie teveel meestemt met de coalitie, maakt zich overbodig en maakt het zichzelf lastig bij de eerstvolgende verkiezingen. Nu de meeste coalities gesmeed zijn, is de vraag hoe je het beste oppositie voert natuurlijk extra urgent. Daarom ditmaal de stelling: met constructieve oppositie win je geen verkiezingen, daarom zullen wij ons de komende tijd in en buiten de raadzaal fel verzetten tegen maatregelen die we niet zien zitten.

‘Liever opbranden dan uitdoven’

portret lieftingCees Liefting

Fractievoorzitter in Terneuzen

‘De PvdA in Terneuzen is na 15 jaar in de oppositie beland. De nieuwe coalitie wilde zonder inhoudelijk debat over het coalitieakkoord maar liefst 6 wethouders aanstellen. Uiteindelijk is dat ook gebeurd, maar niet voordat we de juiste vragen over kosten, kwaliteit en kwantiteit hadden gesteld.

Ons eerste optreden werd niet gewaardeerd: de macht van het getal liet zich al snel voelen. Zonder enige inhoudelijke reactie stelde de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij voor om maar meteen te gaan stemmen. Met deze opstelling is de democratie niet gediend. Het gaat niet om de meeste stemmen, maar of naar de kleinste minderheid wordt geluisterd en hoe transparant beslissingen zijn. Wij worden op deze manier wel gedwongen om vuur in het debat te brengen. Dat gaan we dan ook doen. Om met Jules Deelder te spreken: “Liever opbranden dan uitdoven!”’

‘We kunnen nu zonder concessies ons eigen geluid laten horen’

portret luttikholtMarie-José Luttikholt

Fractievoorzitter in Hengelo

‘Eens. Doordat we dit keer niet in het college zitten en ook in Den Haag geen regeringsverantwoordelijkheid dragen, kunnen we nu zonder concessies ons eigen geluid laten horen. Onze standpunten zijn super actueel. We moeten ons fel verzetten tegen verkeerde maatregelen én tegelijkertijd mensen aan ons binden. Naast de inhoud is het sociale essentieel. Dus zorgen voor gezelligheid en mensen opzoeken, zien staan en samen verandering brengen.’

‘Oppositie voeren moet geen doel op zich zijn’

portret wolsingIngrid Wolsing

Raadslid in Montferland

‘We zitten voor het eerst in de oppositie. Alles wat de coalitie voorstelt, gaan we kritisch en actief volgen. Waar nodig verzetten we ons: binnen en buiten de raadzaal. Dat zijn we aan onze kiezers en aan de mensen, die door de rechts liberale coalitie vergeten zullen worden, verplicht.

Oppositie voeren moet geen doel op zich zijn. Onze fractie wil zoveel mogelijk zaken uit ons verkiezingsprogramma realiseren en daarvoor een meerderheid krijgen. Dus zullen amendementen en moties aan alle partijen in de gemeenteraad voorgelegd worden ter medeondertekening. Met deze constructief kritische houding hopen wij over vier jaar weer meer stemmen te behalen.’

‘Constructieve oppositie op maat’

portret mcdaniel 2Olaf McDaniel

Fractievoorzitter in Leiderdorp

‘Ondanks een zetelwinst en een periode van anderhalf jaar actief en zichtbaar meebesturen, zijn we in Leiderdorp in de oppositie beland. En dus moeten we kijken hoe we oppositie gaan voeren binnen en buiten de raadzaal. Het startpunt is een onderscheidend en herkenbaar geluid naar de buitenwereld. Aangezien niet alles op lokaal niveau politiek betwist wordt, zal dat soms leiden tot constructief meedenken. Maar wanneer iets in strijd is met onze politieke grondbeginselen, zullen we ons luid en duidelijk laten horen. Kortom: constructieve oppositie op maat!’

‘Constructieve oppositie voer je vanuit de inhoud en niet om de coalitie een hak te zetten’

portret dorenbosJacqueline Dorenbos

Fractievoorzitter in Beverwijk

‘Oneens! Constructieve oppositie betekent dat je kritisch bent op zaken die voor de inwoners belangrijk zijn. Of het nu gaat om wonen, werken, veiligheid, leefbaarheid of bereikbaarheid. Wij staan altijd voor de belangen van onze inwoners en leggen ons oor bij hen te luisteren. Constructieve oppositie voer je vanuit de inhoud en niet om de coalitie een hak te zetten. Het belang van de inwoners en zeker de kwetsbaren staat voor ons altijd centraal.’

‘Je schiet niks op met een isolement’

portret reichrathRobin Reichrath

Fractievoorzitter in Landgraaf

‘Democratie is gebaat bij een scherp debat. Daar wordt besluitvorming altijd beter van, ongeacht of dat vanuit de coalitie of oppositie is. Tegelijkertijd is het overgrote deel van het electoraat geen liefhebber van verzuurde politiek. Het is de kunst om de balans te vinden: kritische oppositie zonder dat mensen jou als zuur gaan ervaren. Organiseer draagvlak in de samenleving tegen keuzes die niet op jouw steun kunnen rekenen. Trek op met gelijkgestemden en voer de druk verder op. Wie de illusie heeft dat het electoraat terug gewonnen wordt met bikkelharde oppositie, heeft het mis. Je schiet niks op met een isolement.’

‘Constructieve oppositie levert misschien wel wat meer op, maar de kiezer ziet en beloont het nauwelijks’

portret kraneveldtMargot Kraneveldt

Fractievoorzitter in Zoetermeer

‘Eens! Natuurlijk zullen we goede plannen steunen, maar we zullen stevig oppositie voeren op voor ons belangrijke thema’s. Mensen moeten ons weer gaan zien als de partij die opkomt voor goed werk, armoede bestrijdt en die zorgt voor voldoende sociale huurwoningen. En niet onbelangrijk: een partij die oog heeft voor lokale zaken die hoe klein ook erg belangrijk zijn voor burgers.

Daarvoor is de landelijke invloed helaas te sterk. We gaan ons in Zoetermeer dus helder profileren met een compromisloos PvdA-geluid. Sterven in schoonheid gaat ons niet gebeuren!’

 

Afbeelding: Flip Franssen | Hollandse Hoogte