Actueel
Enquête onder raadsleden: grote tevredenheid over het CLB extra motivatie om nog meer te doen

Het nieuwe jaar is begonnen. Een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat er komen gaat. Wat heeft het CLB in 2022 gedaan? Hoe is dat bevallen? En wat betekent dat voor het komende jaar?


Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een groot aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Hoe bekend zijn de raadsleden met het CLB? Zijn ze tevreden met wat we doen, wat kan er beter en wat ontbreekt er nog in ons aanbod? En wat betekent de intensievere samenwerking met GroenLinks voor ons aanbod? Over deze en andere vragen hield het CLB in december 2022 een enquête onder alle raadsleden.

Veel reacties

122 raadsleden reageerden op de enquête, dat is 18% van de totale groep. Het grootste deel van de respondenten, 38,58%, is sinds de afgelopen verkiezingen raadslid. 24,59% is dit sinds 2018 en een gelijk deel is tussentijds raadslid geworden of na herindelingsverkiezingen. 12,24% van de respondenten is net begonnen aan een derde termijn: zij zijn sinds 2014 raadslid.

Een grote meerderheid van de respondenten (87,39%) is actief in een PvdA fractie. 9,01% maakt deel uit van een PvdA-GroenLinks fractie en 3,60% van een fractie van een lokale progressieve partij waar de PvdA in zit.

Onbekend maakt onbemind

Het CLB heeft een breed aanbod voor raadsleden: van de wekelijkse nieuwsbrief Lokaal Bestuur tot de inhoudelijke handreikingen, van de Wibautleergang tot het digitale vragenuur en nog veel meer. Niet alle onderdelen van het aanbod zijn even bekend. De nieuwsbrief Lokaal Bestuur geniet met 94,26% de grootste bekendheid, gevolgd door de Wibautleergang (90,16%). Ook de inhoudelijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld het digitale vragenuur of de digitale bijeenkomsten over energiearmoede en het abonnementstarief, zijn relatief goed bekend (85,96%), net als de debattrainingen (85,12%) en de trainingen financiën (84,62%).

Minder bekend is de motiebank op de het besloten gedeelte van de website (70,49%), waar leden hun eigen moties, amendementen en schriftelijke vragen kunnen delen en die van anderen kunnen downloaden. De netwerken, bijvoorbeeld fractievoorzitters G40 en jonge politici (55,83%), en de handreikingen (53,78%) zijn het minst bekend.

Over verschillende onderwerpen heeft het CLB handreikingen gepubliceerd. De handreikingen zijn een combinatie van feitelijke informatie, lokale voorbeelden en politieke instrumenten. Voor publicatie worden de handreikingen gecheckt door experts. Regelmatig maken we nieuwe handreikingen, binnenkort wordt bijvoorbeeld de handreiking over de jeugdzorg gepubliceerd. Je vindt de handreikingen op onze website:

Grote tevredenheid

Dat het aanbod van het CLB veel bekendheid geniet, betekent niet dat alle leden er evenveel gebruik van maken. Van de nieuwsbrief wordt het meeste gebruik gemaakt (88,43%), van de netwerken het minste (26,45%). De gebruikerspercentages van de andere vormen van ondersteuning – de Wibautleergang (54,55%), inhoudelijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld de vragenuren (50,42%), de trainingen financiën (37,29%), de handreikingen (61,32%), debattrainingen (33,61%) en motiebank (56,20%) – liggen hier tussenin. De debattrainingen en de trainingen financiën zijn naar beneden toe. Dit is deels verklaarbaar, omdat dit type trainingen nog niet heel vaak is aangeboden in deze bestuursperiode, net als de netwerkbijeenkomsten.

De tevredenheid van de respondenten die gebruik maken van het aanbod van het CLB is groot. Gemiddeld genomen is 18,63% van de respondenten zeer tevreden en 66,17% is tevreden. 13,49% van de respondenten is neutraal en slechts 1,93% is ontevreden. De debattrainingen (26,83% zeer tevreden), de motiebank (25,37% zeer tevreden), trainingen financiën (20,45% zeer tevreden) en de nieuwsbrief Lokaal Bestuur (18,69% zeer tevreden) scoren hoger dan gemiddeld.

 

Wat mist in het aanbod?

We willen dat het aanbod van het CLB aansluit bij jullie wensen. Daarom stelden we de open vraag welke activiteiten gemist worden. 78 respondenten beantwoordden deze vraag. Van hen gaven 47 respondenten aan niets te missen.

Verschillende respondenten hebben behoefte aan regionale (netwerk)bijeenkomsten. Ook willen meerdere respondenten bijeenkomsten over de samenwerking met GroenLinks. Daarnaast is er behoefte aan een training voor fractievoorzitters.

Een aantal mensen geeft aan behoeft te hebben aan een snelle vraagbaak die dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar is, bijvoorbeeld als je vragen hebt over een op handen zijnde raadsvergadering. Dat kan natuurlijk geregeld worden! Het CLB is per mail bereikbaar via [email protected]. Daarnaast kan je ons ook altijd bellen via 070-2629720 en 06-21446699. De directe telefoonnummer van alle medewerkers zijn te vinden via de website.

Daarnaast zouden sommige respondenten graag een training organiseren met de eigen fractie. Ook dat kan. In overleg kunnen we een fractietraining op maat organiseren. Bijvoorbeeld om een werkplan te maken met de fractie, aan de slag te gaan met de vraag hoe je herkenbare rode politiek bedrijft of om een teambuilding te doen. Wil jij een fractietraining op maat organiseren? Neem dan contact op met Sofie Kuilman via [email protected] of 06-21446699.

Tot slot konden de respondenten in een matrix aangeven waar ze behoefte aan hebben. Hier kwamen 97 reacties op en dat geeft het volgende beeld:

Wil je meer weten over/deelnemen aan (meerdere antwoorden mogelijk)

Digitale of fysieke bijeenkomsten

Uit de enquête blijkt dat 30,63% van de raadsleden een voorkeur heeft voor digitale bijeenkomsten, een even grote groep heeft de voorkeur voor fysieke bijeenkomsten. 38,74% van de respondenten maakt het niet uit. De respondenten die de voorkeur geven aan digitale bijeenkomsten, kiezen hier vooral voor omdat de reistijd een belemmering is (94,29%). Een kleiner deel (17,14%) geeft aan dat ook de reiskosten een reden zijn.

Sinds de coronapandemie zijn de meeste CLB bijeenkomsten digitaal. Ook toen er wel weer fysieke bijeenkomsten georganiseerd mochten worden, is het grootste deel van het aanbod digitaal gebleven omdat we hierover veel positieve geluiden kregen. De enquête bevestigt dit, hoewel ook de behoefte aan fysieke bijeenkomsten duidelijk wordt. Een deel van het aanbod van het CLB blijft fysiek.

Gezamenlijke activiteiten met GroenLinks

Het tweede deel van de enquête ging over de vraag of er behoefte is aan gezamenlijke activiteiten met GroenLinks. Iets minder dan de helft van de respondenten, 44,14%, heeft behoefte aan trainingen/bijeenkomsten met GroenLinks raads- en commissieleden. De andere respondenten hebben dit niet.

De respondenten die graag gezamenlijke bijeenkomsten willen, willen dit onder andere om te leren van gelijkgestemden. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten zouden ze het willen hebben over de samenwerking tussen de partijen en hoe je dit kan doen. Daarnaast worden er inhoudelijke onderwerpen genoemd – bijvoorbeeld jeugdhulp, de energietransitie, stikstof – waarover gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd zouden kunnen worden. Een deel van de respondenten geeft aan dat de gezamenlijke bijeenkomsten eigenlijk over alles zouden kunnen gaan.

Respondenten die geen behoefte hebben aan gezamenlijke bijeenkomsten met GroenLinks raads- en commissieleden hebben hier uiteenlopende redenen voor. Sommige respondenten geven aan dat de samenwerking met GroenLinks al goed gaat en dat ze zelf gezamenlijke bijeenkomsten regelen. Anderen hebben geen behoefte aan gezamenlijke activiteiten, omdat GroenLinks lokaal niet aanwezig is of omdat het al druk genoeg is. Ook stelt een aantal respondenten dat ze geen rol weggelegd zien voor het CLB in het organiseren van dit soort activiteiten, maar dat fracties dat zelf op moeten pakken.

Hoe verder

De reacties op de enquête waren zeer waardevol en we gaan hier mee aan de slag. Heb je nog vragen naar aanleiding van de enquête? Neem dan contact met ons op via [email protected] of 070-2629720.

Wil je iets doen? Voor de komende periode staan alweer genoeg bijeenkomsten in de agenda. Zo kan je op dinsdag 17 januari meedoen aan het digitale vragenuur over de basisbaan en op woensdag 25 januari gaan we in gesprek over bestaanszekerheid en minimaregelingen. Ga je liever naar een fysieke bijeenkomst? Doe dan op zaterdag 1 april mee aan de training over populisme en populistische partijen in de gemeenteraad. Hoe ga je daarmee om?


Bijschrift afbeelding: Paneldiscussie na de Wibautlezing van 2021

Afbeelding: Werry Crone