Lokaal Bestuur
Landelijke kopstukken bij gemeenteraadscampagne: wel of niet welkom?

Hoeveel successen je lokaal ook hebt behaald, de kiezer laat zich bij gemeenteraadsverkiezingen vaak leiden door landelijke motieven. Nu het landelijk niet zo heel goed gaat, kan dat de lokale campagne opbreken. Grote vraag is natuurlijk of je hier tijdens de campagne iets aan kan doen. Moet je als lokale politicus bijvoorbeeld blij zijn als een landelijk kopstuk langskomt? Of kunnen de landelijke politici zich beter concentreren op hun eigen herstelwerkzaamheden en de campagne overlaten aan de lokale helden?

portret arendsBouke Arends, wethouder in Emmen

‘De PvdA ben je met elkaar: lokaal, provinciaal, landelijk en Europees. Je steunt elkaar door dik en dun, in goede en in minder goede tijden. In campagnes doe je een beroep op elkaar. Als het goed gaat dan lift je graag mee op landelijke successen. Als het iets minder goed gaat, is het zinvol om de afweging te maken wel of niet, en meer of minder. In campagnetijd is wat opportunisme niet verkeerd. Als het jouw kans verbeterd moet je het niet nalaten en als het niet bijdraagt aan groter succes dan kan je het beter even uitstellen.’

portret jonkmanMarga Jonkman, fractievoorzitter en lijsttrekker in Apeldoorn

‘Ook in Apeldoorn wordt de uitslag voor een flink gedeelte door de landelijke trend bepaald. Toch kan je plaatselijk het verschil maken met goed beleid en mooie maatregelen. Nu het sociaal beleid bij de gemeente ligt, moet je werken aan je eigen bekendheid en zorgen dat je voor iedereen benaderbaar bent. We nemen deel aan het college en hebben de afgelopen veel sociale maatregelen genomen. In de stad heeft daar men zeker profijt van gehad.

Daarnaast zijn we afhankelijk van de landelijke media. Je kunt twitteren en op de plaatselijke website zetten wat je wilt, maar het is nu eenmaal zo dat de landelijke politiek het nieuws domineert. Landelijke politici zijn daardoor publiekstrekkers die een extra impuls aan de campagne geven. Ook de vrijwilligers van de campagne vinden het leuk als er kopstukken mee komen doen. In Apeldoorn zullen ze altijd welkom zijn. We vullen elkaar mooi aan en hebben elkaar bovendien hard nodig bij het herstel.’

portret jongenLeo Jongen, wethouder en lijsttrekker in Kerkrade

‘Je moet natuurlijk als afdeling vooral zelf de afweging maken. Maar gelet op de klap die we recent bij de Kamerverkiezingen hebben gehad en de daaraan gekoppelde motie van wantrouwen richting de PvdA, zeg ik: “Nu niet doen.”

Schuif je lokale boegbeelden naar voren en zorg ervoor dat zij zichtbaar zijn. De fractie in de Tweede Kamer heeft de handen vol aan de herstelwerkzaamheden en met name het herwinnen van het vertrouwen. Lokaal spelen er bovendien vaak zaken die ver af staan van de Haagse werkelijkheid.’

portret adrianiHans Adriani, wethouder en lijsttrekker in Nieuwegein

‘Het is waar dat de lokale verkiezingsuitslag flink beïnvloed wordt door landelijke sentimenten. Daarom verwacht ik dat de PvdA in 2018 zal winnen ten opzichte van de vorige uitslag. In 2014 zat de “straf” voor regeren met de VVD immers al in de uitslag.

Maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Door als fractie, wethouder en afdeling aan te sluiten bij de vele bijeenkomsten van mensen in de stad kan je echt het verschil maken. Laat tijdens de campagne zien wat je allemaal voor elkaar hebt gekregen. Zonder de PvdA geen nieuwe sociale huurwoningen, zonder de PvdA geen armoederegelingen en zonder de PvdA geen investeringen in de buurt. We mogen best wel trots zijn op wat we voor elkaar hebben gekregen. Wees herkenbaar en heb vertrouwen. Die verkiezingswinst moet mogelijk zijn.’

portret zoetendalJelle R. Zoetendal, wethouder in Heerenveen

‘In de lokale politiek werk je voortdurend aan je reputatie. Je bent niet bezig met de volgende verkiezingen, maar juist met de goede dingen doen in het hier en nu. En dat betaalt zich uit.

Het “merk” PvdA is meer dan de landelijke partij alleen. Het is de vereniging in de eigen gemeente, het raadslid, de wethouder, de actieve leden of gewoon de buurvrouw die toevallig al heel lang lid is. Zorg voor een goede beleving van dat merk op alle fronten. Het moet leuk zijn bij de PvdA en ook nog eens de goede dingen opleveren. Dat doen we met zijn allen. “Leuke en klantgerichte” kopstukken zijn uiteraard van harte welkom.’

fleur immingFleur Imming, wethouder en lijsttrekker in Amersfoort

‘Als ik zie wat er lokaal is bereikt, zijn er genoeg zaken om trots op te zijn. Op thema’s als wonen, werk, leefbaarheid en zorg hebben we enorme slagen gemaakt. Dus ik zou er voor willen pleiten dat lokale afdelingen hun eigen kleur aan de campagne geven. Daarmee is het essentieel om te laten zien wat ze hebben gedaan én gaan doen. Dat kiezers – ondanks al die inzet – toch hun keus grotendeels laten afhangen van de landelijke politiek is helaas een gegeven.’

 

Afbeelding: PvdA Flickr