Lokaal Bestuur
Koningsdagevenementen niet gratis? Dan geen subsidie!

Elke maand legt Lokaal Bestuur een stelling aan je voor. Deze keer is dat: Koningsdagevenementen niet gratis? Dan geen subsidie!

jeroen louwsJeroen Louws, raadslid Middelburg
‘Bezuinigingen noodzaken onze gemeente helaas ook om kritisch te kijken naar subsidies zoals die voor evenementen. Het is dan ook logisch dat organisaties zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen. Tot op heden is er voor het gesubsidieerde Koningsdagevenement in het centrum nog nooit entree gevraagd en dat is een groot goed. Het streven zou naar mijn mening moeten blijven om toegang zo laagdrempelig mogelijk te houden en dus voor iedere portemonnee. Om wel ruimte te bieden aan de creativiteit van organisaties en de samenwerking met de gemeente te stimuleren, zou ik niet willen zeggen dat er nooit toegang zou mogen gelden bij gesubsidieerde evenementen.’

 

Co Engberts, raadslid Rotterdamco engberts
‘Koningsdag is echt een feestdag voor iedereen. Daarom past een vrijmarkt daar bijvoorbeeld heel goed bij. Het is dan een enorme downer als je een straat verder een plein tegenkomt met van die hekken met zwart plastic. Dat past helemaal niet bij een feestdag voor iedereen.
Bij andere evenementen hangt het een beetje van de plek af. In Rotterdam proberen we evenementen te verspreiden over de stad. Dan verdelen we de overlast. In een wijk met veel bewoners en weinig buitenruimte ben je al snel genoodzaakt binnen te zitten met mooi weer, omdat jouw buurtpark afgesloten is. Dat soort evenementen moet je dus vooral ergens anders organiseren.’

 

michielMichiel Sikkes, raadslid Gouda
Herkenbaar! Eind februari vernamen wij dat het jaarlijks Goudse evenement Oranjenacht vanaf dit jaar een entreeprijs krijgt. Daarnaast wordt 80% van ons marktplein afgesloten met hekken. De subsidie van €10.000 uit de regeling “Volksfeesten” was al toegekend. Uit raadsvragen bleek dat het college geen enkel probleem zag.
Het subsidiëren van evenementen met toegangsprijs is niet per se fout. Het is wel verkeerd als andere openbare Koningsdagactiviteiten uit dezelfde pot moeten putten en als voor het evenement onze belangrijkste binnenstadlocatie ontoegankelijk wordt voor het publiek. Uiteindelijk hebben we een motie ingediend om de subsidieregeling aan te passen en Oranjenacht weer vrij toegankelijk te maken voor iedereen. Onze motie: 160413_motie_openbare_volksfeesten.pdf

Jan Puper, fractievoorzitter Westerveldjan pupers
Onder voorbehoud: Eens!
Er zit een verschil tussen evenementen die georganiseerd worden met winstoogmerk en evenementen die bedoeld zijn voor alle inwoners en de leefbaarheid in stad of dorp verbeteren. Maar wanneer er een partij of persoon financieel beter van wordt, vind ik dat er geen subsidie gegeven moet worden. Ondersteuning middels dranghekken etc is in zo’n geval wel bespreekbaar. Wanneer een lokale vereniging leuke activiteiten organiseert voor de bevolking zonder winstoogmerk mag dat zeker geld kosten. Misschien is € 1,- per inwoner een goede maatstaf. De toegangsprijs kan namelijk nodig zijn om evenementen te organiseren die passen bij de doelgroep. Met financiële steun motiveer je vrijwilligers uiteindelijk toch om de actieve leefbaarheid hoog te houden.