Lokaal Bestuur
Jongeren verdienen steun, geen hoon

Een festivalseizoen dat er al op zat voordat het überhaupt begonnen was, de jongerencamping waarop de anderhalvemetersamenleving een dode letter bleek en die vroegtijdig op slot ging, en de feestkroeg waar je niet van je kruk mag komen en waar je nog voor twaalven uitgebonjourd werd. Nee, het was geen topzomer voor de jongeren. En het lijkt er ook niet op, dat er de komende tijd meer mogelijk is. Sterker: de kans, dat je je flexibele (bij)baan kwijtraakt of al verloren bent, wordt groter en groter.

Ondertussen zijn de jongeren in sommige media de gebeten hond. Ze zouden lak hebben aan de afstandsregels en elkaar besmetten op coronafeestjes. Of deze ophef terecht is, doet eigenlijk niet ter zake. Relevanter is dat de verveling en onvrede bij jongeren toeneemt, terwijl de urgentie en het begrip voor de maatregelen afneemt. Hoe terecht is dit toenemende ongeduld? En zou er niet meer moeten worden gedaan om ook de jongeren door de coronatijd te loodsen?

Daarom ditmaal de stelling: er moet voor jongeren een uitzondering worden gemaakt op de coronaregels, zodat zij weer zo zorgeloos mogelijk van hun jeugd kunnen gaan genieten.

‘Ruimte bieden waar het kan, maar streng zijn waar nodig’ 

portret_geissler.jpgSjoerd Geissler

Fractievoorzitter in Capelle aan den IJssel

‘Ik vind het belangrijk dat iedereen, dus ook de jongeren, de maatregelen van het RIVM in acht neemt. Alleen dan heeft het zin. Corona treft iedereen, zowel oud als jong worden belemmerd in hun vrijheid.

Tegelijkertijd vind ik wel dat je aandacht moet hebben voor de zaken waar jongeren tegenaanlopen. Waarom slaat de verveling toe en hoe kan je daar wat aan doen? Denk aan alternatieven voor feestjes en uitgaan. En hoe kan je zorgen voor meer begrip onder jongeren, waardoor de onvrede minder wordt? Het beste resultaat bereiken we door samen met jongeren op te trekken. Ruimte bieden waar het kan, maar streng zijn waar nodig.’

Onderschat de gevolgen voor jongeren niet 

portret_ten_pas.jpegMark ten Pas

Raadslid in Winterswijk

‘Iedereen krijgt te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De impact is groot. Voor jong én oud. Om snel uit deze crisis te komen is het van belang dat we als samenleving in gezamenlijkheid onze verantwoordelijkheid pakken. Op dit moment denk ik dan ook niet dat een algemene uitzondering op de coronaregels voor alle jongeren passend is.

Wel moeten we ervoor waken dat de gevolgen voor jongeren onderschat worden. De coronacrisis kan hen extra hard raken. Veel jongeren verliezen hun sociale contacten, raken in een isolement of raken hun (bij)baan kwijt. Het blijft essentieel om perspectief te bieden en jongeren te betrekken bij de maatregelen en oplossingen.

Dat moet mijns inziens zowel landelijk als lokaal gebeuren. In Winterswijk heeft de gemeenteraad in mei unaniem ingestemd met een plan waarbij we € 2,5 miljoen hebben beschikbaar gesteld om op korte termijn de schade te beperken en op langere termijn onze lokale samenleving te stimuleren. Daarbij benaderen we actief jongeren en vragen hen om met initiatieven te komen.’ 

Het leven is niet altijd leuk 

portret_van_der_werff.jpgHanna van der Werff

Raadslid voor de lokale progressieve partij SAM in Waadhoeke

‘Het idee dat jongeren zich enkel kunnen ontwikkelen als zij een zorgeloos bestaan leiden, is wat mij betreft verkeerd. Het leven is niet altijd leuk en je zal moeten leren omgaan met tegenvallers. Je eigen behoeften opzij zetten voor de ander hoort bij volwassen worden. Ik denk dat bij het bestrijden van de verveling ook een belangrijke rol is weggelegd voor de ouders. Trek er samen op uit en onderneem leuke dingen om de verveling te verdrijven.

Verder vind ik de focus op jongeren opmerkelijk. Ook veel ouderen trekken zich niets van de anderhalve meter afstand aan. Zit dus niet direct bovenop de jongeren, maar blijf een appèl doen op de samenleving als geheel: alleen samen komen we hieruit.’

Maak jongeren onderdeel van de oplossing 

portret_pontier.jpegGovert-Jan Pontier

Raadslid in Doetinchem

‘Net zoals iedereen hebben jongeren last van de coronamaatregelen. Of het uitdelen van boetes zo effectief is, weet ik niet. Zeker niet als de verantwoordelijk minister uitgezonderd wordt van dat soort maatregelen. Toch moeten we voorkomen dat mensen besmet raken. Ik geloof meer in een actieve campagne, waarin de noodzaak wordt uitgelegd, met tips om samen online te feesten en elkaar te ontmoeten. Een campagne om mensen positief te stimuleren goed voor zichzelf en hun omgeving te zorgen, door onderdeel te zijn van de oplossing en niet van het probleem.’

Juist nu moeten we één zijn 

portret_roorda.jpgJeroen Roorda

Raadslid in Pekela

‘Een uitzondering op de coronaregels voor jongeren zie ik niet zitten. Dan ontstaat er een nog grotere verdeeldheid onder de bevolking, terwijl we juist nu meer één zouden moeten worden. Corona treft iedereen van jong tot oud en iedereen ervaart daar in meer of mindere mater de nadelige gevolgen van. Wel zou er meer gekeken en geluisterd kunnen worden naar jongeren om zo tot oplossingen te komen. Maak gebruik van de creativiteit van jongeren om zo tot goede alternatieven te komen.’   

‘Laten we het taboe eraf halen en met elkaar gaan praten’ 

portret_jansen_1.jpgRoelof Jansen

Oud-fractievolger in Nijmegen

‘Jongeren zitten in een ingewikkelde positie: wij lopen zelf weinig risico, vinden sociale contacten belangrijk maar kunnen wel anderen besmetten. Je zou daarom een argument kunnen maken voor alternatieve regels. Maar wat is dat argument waard zonder discussie? Er is geen platform voor, maar juist een taboe op een kritische houding. Niet-constructieve protesten zijn de enige kritische uitingen. Waar is onze volksvertegenwoordiging die het publieke debat voert? Dat mag eens wel na zes maanden. Ongeacht de uitkomst, wel of geen alternatieve regels voor jongeren, laten we het taboe eraf halen en met elkaar gaan praten.’ 

Bescherm jongeren tegen de flexibilisering 

portret_romeijn.jpgTom Romeijn

Steunraadslid in Vlaardingen

‘Nee, er moet geen uitzondering gemaakt worden voor jongeren op de coronaregels. Voor jongeren onder de achttien zijn er al geen beperkingen meer. Iedereen die ouder dan achttien is moet gewoon afstand houden. Al vind ik dat je daarbij best een gezellig avondje met je vrienden kan hebben.

Wel moet er meer gedaan worden om jongeren te beschermen in deze coronacrisis. Veel jongeren hebben losse contracten en verliezen hun zekerheid. Laat deze crisis ons leren dat flexibilisering niet de oplossing is. Zekerheid is iets waar juist jongeren, vaak met een opgezadelde studieschuld, veel baat bij hebben.’

Afbeelding: Peter Hilz | Hollandse Hoogte