Lokaal Bestuur
In en om het gemeentehuis is het te doen, toch?

De verkiezingen zijn geweest, de onderhandelingen zo goed als afgerond en de wethouders staan in de startblokken. Nu de avonden weer gevuld zijn met raads-, fractie- en commissievergaderingen, de agenda volloopt met werkbezoeken en het lezen van dossiers, en je ook nog tijd aan je gezin en/of baan moet besteden, is het maar al te gemakkelijk om je te verliezen in de wereld van het gemeentehuis. Misschien ook wel logisch: want wil je als raadslid echt impact maken en je gemeente mooier maken, dan is het in de raadszaal waar de bestuurlijke beslissingen worden genomen. 


Maar tegelijkertijd is het niet echt waartoe je als volksvertegenwoordiger op aarde bent. Grote vraag is wel of en hoe je het anders moet doen. Leg je je oor alleen te luister bij je inwoners en ga je regelmatig de buurt in? Of geef je met participatietrajecten aan de voorkant als politiek ook daadwerkelijk regie uit handen?

Daarom luidt ditmaal de stelling: in de komende vier jaar zal ik verreweg het grootste gedeelte van mijn tijd doorbrengen in en om het gemeentehuis, hoe belangrijk het ook is om bewoners te spreken en participatie serieus te nemen.


Goed plannen 

Anneke Perdon

Raadslid in Midden-Groningen


‘Er moet de komende jaren veel gebeuren, waardoor de kans bestaat dat we veel tijd in het gemeentehuis doorbrengen. Ik zal daarom mijn tijd en onderwerpen goed moeten afwegen. Welke stukken kunnen door zonder er veel tijd in te steken? Over welke onderwerpen wil ik met bewoners in gesprek over hun ideeën? En hoe zorgen we dat dat vroegtijdig in het proces kan?

Daarnaast wil ik ruimte maken om gewoon in gesprek te gaan. Dat kan bijvoorbeeld met fractievergaderingen in dorpshuizen, door op bezoek te gaan bij verenigingen, instellingen en bedrijven en door met “PvdA Doet” de handen uit de mouwen te steken wanneer dat nodig is.’


Volop plannen om naar buiten te gaan 

Peter Libregts

Raadslid in Hendrik-Ido-Ambacht


‘Ik zal wel veel tijd in het gemeentehuis doorbrengen, maar ik hoop niet het grootste gedeelte. We werken al geruime tijd met een jaarplanning, waarbij we met succes in gesprek gaan met (maatschappelijke) organisaties, stichtingen en (woningbouw)verenigingen. Door jarenlange ervaring te combineren met jong en nieuw bloed binnen onze fractie bruist het van de nieuwe ideeën. Na de zomer starten we een politiek café met sprekers en informatiebijeenkomsten. Daarnaast zijn we een plan aan het uitwerken, waarbij we met de bewoners in gesprek gaan, vragen beantwoorden en ze helpen met vragen aan de gemeente.’


Ontkom er niet aan om veel in het gemeentehuis te zijn 

Onika Pinkus

Raadslid in Velsen


‘De komende vier jaar zal ik veel tijd doorbrengen in het gemeentehuis. Daar ontkom ik niet aan en dat is ook de plek waar ik dingen kan regelen: initiatiefvoorstellen, moties en amendementen indienen en vragen stellen aan het college.

Maar dat betekent niet dat ik het grootste deel van mijn tijd in het gemeentehuis ga doorbrengen. Ik heb de verhalen en ervaringen van bewoners nodig om Velsen socialer te maken. Voor mij bestaat het raadswerk eruit om agendabepalend te zijn, daarvoor zal ik genoeg tijd in mijn (volle) agenda reserveren om op werkbezoek te gaan en in de buurten aanwezig te zijn.’


Als raadslid verantwoording richting de inwoners, niet richting het gemeentehuis 

Björn Rommens

Fractievoorzitter in Roosendaal


‘Hoe moeilijk en vervelend het ook soms zal zijn, toch moet je kijken naar momenten waarop je naar een bijeenkomst, 1-op-1 gesprek of een ander soort ontmoeting gaat om met inwoners in contact te komen en te blijven. Veel mensen zul je ook online via de mail bijvoorbeeld wel treffen, maar we moeten als raadsleden niet vergeten dat onze verantwoordelijkheid richting de inwoners is, niet richting het gemeentehuis. Als raad, college en griffie met elkaar afspraken over zaken als de werkdruk maken is daarbij van groot belang.’


Investeren in ons gezamenlijke netwerk 

Boyce de Jong

Fractievoorzitter in Ede


‘Naast deelname aan en het masseren van onze coalitiepartners in het nieuwe college, vind ik het als fractievoorzitter ontzettend belangrijk om de komende jaren ons netwerk aan te spreken en uit te breiden. Nieuw talent moet actief worden gescout om te voorkomen dat de politieke aanwas opdroogt. Zichtbaarheid voor onze inwoners is daarin essentieel. Mijn antwoord op deze stelling is daarmee dus nee. Ik heb mijn fractie nadrukkelijk gevraagd te investeren in ons gezamenlijke netwerk. En ja, natuurlijk moeten we ook volop aan de bak in het raadhuis.’


Lekker tussen de inwoners blijven 

Richard van der Wiel

Raadslid in Lisse


‘Ik ben altijd veel op straat te vinden. Mede daardoor zijn wij van 1 naar 3 zetels gegaan de afgelopen verkiezingen. Wij hebben de oudere PvdA-stemmers weer teruggewonnen met herinneringen aan het verleden en plannen voor de toekomst. Daar praten mensen echt graag over.

Tegelijkertijd voelt het gemeentehuis niet echt als mijn tweede huis. Ik wil me daarom niet gek laten maken door de agenda en een eigen plan trekken met mijn fractiegenoten en onze inwoners. Dat doe je door ook in de raad taal te spreken die de burger begrijpt. Wanneer ik het zelf niet snap, kan ik het ook niet uitleggen. Dus lekker tussen de inwoners blijven en niet teveel meedoen met de gevestigde orde op het gemeentehuis. Wij zijn en blijven onderscheidend.’


Juist in een grote gemeente is het belangrijk om ogen en oren goed open te houden 

Pier Visser

Raadslid in Súdwest-Fryslân


‘Met 89 kernen zijn wij een grote gemeente. In een grote gemeente is het juist erg belangrijk om de ogen en oren goed open te houden. Wat er speelt, vind je juist in deze kernen. Het is daarom belangrijk om met je inwoners in gesprek te gaan over wat ze anders willen zien. Zeker in een tijd waar de politiek moeite heeft om de burger te bereiken en het vertrouwen van de burger te krijgen, is het belangrijk om je als politicus te laten zien. Met deze stelling ben ik het dus niet eens.’


Afbeelding: Marcel van den Bergh | ANP