Woensdagmiddag is oud-burgemeester van Waddinxveen, oud-fractievoorzitter in Rotterdam & voormalig penningmeester bij het Centrum voor Lokaal Bestuur Bert Cremers overleden. Jacqueline Kalk en Leen Verbeek koesteren de goede samenwerking en vooral de warme band, die ze met Bert hadden.


Bert was een van de weinige mensen, die mij consequent met Jacq aansprak en van Bert kon ik het hebben. Ik kende hem al van gezicht, voordat ik bij het CLB begon. Uit Rotterdam waar hij fractievoorzitter was. Net na de eeuwwisseling en zo lang lijkt het ook geleden.

Bert was bestuurslid van het CLB toen ik secretaris werd: ‘Zo Jacq er staat je een hele uitdaging te wachten’. Om je vervolgens alle vertrouwen te geven, dat jij degene was bij wie die uitdaging in goede handen was.

Bert was als onze penningmeester een vast baken in het bestuur. Voor hem stond de waarde van een zelfstandige bestuurdersvereniging buiten kijf. Met onderkoelde humor, zelfrelativering en strijdvaardigheid voerden we samen menig gesprek met het partijbestuur over de – toen nog – krakkemikkige financiële administratie om haarfijn aan te geven waar en welke verbeteringen er gewenst waren. Om daarna net zo gemakkelijk de politieke situatie van dat moment te analyseren en die dan op geheel eigen wijze van commentaar te voorzien.

Het waren mooie gesprekken.

Jacqueline Kalk


Het verdrietige bericht over het overlijden van Bert bereikte mij via Whatsapp. Hoewel bekend was dat het met de gezondheid van Bert niet goed ging, was het toch een schok te lezen dat het zo snel naar een einde is gelopen.

Voor mij als voorzitter van het Centrum voor Lokaal Bestuur is Bert als penningmeester van 2009 tot 2017 een belangrijke steun geweest. Het CLB verkeerde in de begintijd in zwaar weer. We zaten midden in het proces ons los te weken van de Wiardi Beckman Stichting, het oprichten van een zelfstandige vereniging voor het lokale bestuur en de financiële scheiding van het partijbureau van de Partij van de Arbeid.

Bert was een sociaal-democraat in hart en nieren en vertaalde zijn waarden en normen op een sympathieke manier direct in zijn handelen. Compromisloos eiste hij van zichzelf en zijn omgeving een gelijke waardering en behandeling van eenieder, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid. Bert kon behoorlijk geïrriteerd raken als hij waarnam dat dit niet het geval was. Hij koos altijd de kant van degene, die er het zwakste voorstond, en bleef loyaal aan die keuze.

Het was iemand die je met een boodschap op pad kon sturen. Als penningmeester onderhandelde hij samen met Jacqueline met het partijbureau over de financiële afwikkeling bij de verzelfstandiging van het CLB. Tot op de dag van vandaag hebben we  profijt van de kwaliteit van de toen gemaakte afspraken.

Zijn rustige en doordachte benadering van voorliggende vraagstukken is altijd een belangrijke toegevoegde waarde geweest in de bijeenkomsten, waar Bert aanwezig was.

Het is een eer en ook een stimulans om met hem te hebben samengewerkt.

Leen Verbeek