Lokaal Bestuur
Ideeën shoppen met de sociaal-democratische beginselen in het achterhoofd

Binnenkort barst het weer los: vergadersessies tot in de vroege uurtjes en hoogoplopende conflicten over de te voeren strategie. Juist, de gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Want terwijl de landelijke politiek zich stort in een ongetwijfeld roerige campagne, komt maart 2018 steeds dichterbij. Hoogste tijd voor een blik vooruit. Waar moet jouw gemeente in 2022 staan? Wat dient er te gebeuren om dat te realiseren? En tegen welke maatregelen zal jouw PvdA-afdeling zich met alle macht verzetten?

Geen eenvoudige vragen om zomaar even te beantwoorden. Het basisverkiezingsprogramma (BVP) biedt uitkomst. Eind 2016 kwamen lokale politici verschillende keren bijeen om zich te buigen over deze catalogus. Want anders dan het landelijke programma is het BVP niet af. Sterker, er staan behoorlijk tegenstrijdige punten in. Taco Kuiper, wethouder in Zoetermeer en coauteur van het BVP, legt uit.

Vertel, is het niet een beetje gek dat de ene afdeling wel en de andere geen windmolens in de gemeente wil?

‘Ik snap dat het wat verwarrend is. Maar er kunnen goede redenen zijn om voor of tegen windmolens binnen de gemeentegrenzen te zijn. Horizonvervuiling of ruimtegebrek bijvoorbeeld. Het gaat erom dat het gemeentelijk verkiezingsprogramma de sociaal-democratische beginselen ademt. Een duurzame leefwereld is een van die beginselen, maar je kan als gemeente putten uit vele opties. Zonnepanelen op daken zijn in de stad misschien beter haalbaar dan windmolens. Daarin willen en kunnen we als schrijvers van het basisverkiezingsprogramma niet leidend zijn. De afdelingen weten het best wat er lokaal leeft en mogelijk is.’

Duurzaamheid is een belangrijke pijler, arbeid natuurlijk ook. Toch volgt het hoofdstuk Aan het werk pas na Leven in een verbonden samenleving. Waarom?

‘Ook hier is het weer aan de afdelingen zelf natuurlijk. Maar tijdens de vergadersessies waren we het er vrij snel over eens, dat de verbonden samenleving het speerpunt van de komende jaren moet zijn. Juist nu is het belangrijk om dat te benadrukken. Je ziet dat veel mensen buiten de boot dreigen te vallen. Zij zitten vast in een uitkering, hebben problematische schulden of voelen zich eenzaam. 

BInding is de hoeksteen van onze samenleving en van het basisverkiezingsprogramma

Als raadslid of wethouder van de PvdA mag je dat niet laten gebeuren en kan je een boel bereiken. Hier in Zoetermeer hebben we de afgelopen periode jaar veel gedaan om inwoners, die door armoede niet meer meededen, er weer bij te betrekken. Natuurlijk biedt het hebben van werk meer zekerheid en moet je de re-integratietrajecten op orde krijgen. Maar daar houdt het wat mij betreft niet op. Niet iedereen is in staat om te werken. Deze mensen erbij houden, is essentieel. Sport en cultuur horen daarom even goed bij de verbonden samenleving. Ouders, die de contributie en sportkleding van hun kinderen niet kunnen betalen, steunen wij in Zoetermeer. Daarmee voorkom je dat die kinderen en ouders in een isolement terecht komen en blijven ze onderdeel van de samenleving.’

Maar is dat in deze tijden van groeiende gevoelens van onveiligheid niet een heel naïef verhaal? Thee drinken, terwijl de samenleving op springen staat.

‘Met alle respect, maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Op dit moment is binden van het grootste belang. Iemand radicaliseert niet zomaar. Om tot zo iets afschuwelijks over te gaan, moet je je helemaal van de samenleving hebben afgekeerd, tot op het bot gefrustreerd zijn en geen enkele illusie meer koesteren. Tuurlijk is straffen noodzakelijk, maar zonder nadruk op preventie blijven we achter de feiten aanlopen. De tijd, dat oom agent precies kon weten wat er in de wijk speelde, ligt achter ons, en de alwetende overheid is gelukkig nog ver weg, dus ook hier zullen we het samen moeten doen. In het BVP staan daarom diverse ideeën om buurtbewoners mee te laten denken en actief te betrekken bij die preventie.’

Tot slot, is het met het oog op de Kamerverkiezingen niet wat vroeg voor een lokaal verkiezingsprogramma?

‘Uiteraard zal 15 maart van invloed zijn op de lokale politiek. Wat doet de PvdA? En welke kleur heeft het kabinet? Het verkiezingsprogramma hoeft voor die datum ook niet af. Maar het kan geen kwaad om nu al te beginnen. De juiste ideeën en een sterke campagnestrategie bedenk je niet zomaar. Daar gaat behoorlijk wat tijd overheen.’

 

Ook aan de slag met het verkiezingsprogramma in jouw gemeente, maar nog geen basisverkiezingsprogramma ontvangen? We hebben nog exemplaren, stuur een mailtje met je postadres naar [email protected].

 

Afbeelding: Jan Erik Keman