Op vrijdag 25 november overleed Anneliese van Oort. In haar verliest de PvdA Zaltbommel een volksvertegenwoordiger, fractievoorzitter en politiek leider van bijzondere waarde. Maar bovenal verliezen wij een moedig, vrolijk en hartelijk mens.


Anneliese beleefde de politiek vanuit een diepgevoeld besef van eerlijkheid, samen delen en in deze lastige wereld, een steun willen zijn voor elkaar. Vanaf haar jonge jaren was zij maatschappelijk actief: voor jeugd, armen, vluchtelingen en vrouwen in nood.

Vijf jaar geleden werd zij actief lid van de PvdA Zaltbommel en kwam ze in de gemeenteraad. Zij bekommerde zich op vele terreinen om het wel en wee van de Zaltbommelse inwoners. Anneliese was oprecht en recht door zee. Zij streed voor iedereen, ongeacht afkomst of positie. Het sprak dan ook voor haar als vanzelf, dat zij de gemeenteraad vertegenwoordigde als ambassadeur bij de Stichting Vizier: tegen discriminatie en vóór diversiteit.

Ieder jaar had zij het voortouw bij de campagne ‘Orange the World’ tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag bij het gemeentekantoor betekende veel voor haar: iedereen moet zichzelf kunnen en mogen zijn.

Ook bij de Stichting Kompas was zij actief. Als gesprekspartner hielp ze o.a. bij de aanpak van laaggeletterdheid en de integratie van – vooral vrouwelijke – migranten. Ze onderhield nauwe contacten met Vluchtelingenwerk, waar ze ook lange tijd werkzaam isgeweest. Het lot van mensen, die op de vlucht voor oorlog en geweld naar Nederland waren gekomen, ging haar zeer aan het hart.

Anneliese zei zelf: ‘Verbinding begint voor mij bij elkaar ontmoeten en elkaar vervolgens zonder oordeel te accepteren. Samen leven en werken’. Ze was een groot verbinder. Haar idealen en krachtige inzet zullen voor ons een voorbeeld en inspiratiebron blijven.

Wij missen Anneliese enorm.

Bestuur en (steun)fractie PvdA Zaltbommel