Nieuws uit de Tweede Kamer
Hoofdpijndossier Hells Angels

Het is menig raadslid, wethouder en burgemeester een doorn in het oog: de Outlaw Motorcycle Gang (OMG). De Hells Angels, Satudarah, Bandidos en anderen worden vaak in één adem genoemd met georganiseerde criminaliteit, intimidatie van lokale bestuurders en geweldsmisdrijven. Zo gaf minister van der Steur van Veiligheid en Justitie na Kamervragen van Ahmed Marcouch aan: ‘Het is mijn overtuiging dat veel OMG’s dienen als dekmantel voor criminelen om afzonderlijk of in georganiseerd verband strafbare feiten te plegen’.
Marcouch wilde van de minister weten welke formele belemmeringen er voor het oprichten van een motorclub zijn. Dat blijken er opvallend weinig te zijn. Zij kunnen zonder problemen een vereniging of stichting oprichten. Oprichters of bestuurders hebben bijvoorbeeld geen verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig en een integriteitstoets op basis van de Wet Bibob is niet vereist.
De Bibob is namelijk alleen van toepassing op beslissingen van de overheid, zoals ten aanzien van vergunningen en subsidies. Voor de bouw van een clubhuis of exploitatie van horeca kan de aanvrager dus wel gescreend worden. Bovendien kan een verhuurder of verkoper bij het kopen of huren van een clubhuis aan een motorclub een VOG voor rechtspersonen vragen. Maar het is onbekend of en hoe vaak dit gebeurt.
Het verbieden van de motorclubs is al jaren een heikel punt. Het recht tot vereniging staat in de Grondwet en daar kan niet zomaar van worden afgeweken. Nu staat er in het Burgerlijk Wetboek wel dat een rechtspersoon ‘waarvan de werkzaamheid of het doel in strijd is met de openbare orde’ verboden kan worden, maar in de praktijk blijkt dit ingewikkeld te zijn. Ook al plegen individuele leden strafbare feiten dan betekent dat niet dat de organisatie als geheel in strijd met de openbare orde handelt.
De rechter honoreert verzoeken van het Openbaar Ministerie om een motorbende te  verbieden daarom zelden. Onlangs meldde minister van der Steur dat het OM weer aan een dergelijke zaak werkt. Aangezien eerdere pogingen om OMG’s te verbieden strandden, is dit een uiterst langdurig en complex proces. In 2014 werd er overigens voor het laatst een rechtspersoon om schending van de openbare orde verboden: de vereniging Martijn wegens haar pedofiele achtergrond.

Een modelwebsite voor alle gemeenten?

Veel gemeentesites zijn nog steeds onvoldoende beveiligd. Zo verzenden en ontvangen gemeenten persoonsgegevens vaak via onbeveiligde http-verbindingen. Van een passend beveiligingsniveau, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens voorschrijft, is daarom niet altijd sprake. Als oplossing voor de gebrekkige beveiliging van persoonsgegevens is enkele jaren geleden de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) geïntroduceerd. De BIG bevat een breed scala aan technische, organisatorische, fysieke en procedurele maatregelen om de beveiliging op orde te krijgen.
Maar toch hebben veel gemeenten hun websites dus niet op orde. Astrid Oosenbrug en andere fractieleden stellen dit regelmatig aan de orde. Tijdens een debat met minister Plasterk kwam Oosenbrug met het idee om één uniforme (model)website voor alle gemeenten te bouwen. Want hoewel iedere burger van de dienstverlening van de gemeente afhankelijk is, lopen sommige gemeenten achter en zijn niet alle burgers verzekerd van een veilige (en dus goede) dienstverlening. Een uniforme standaard van kwaliteit en beveiliging zou daarin uitkomst kunnen bieden.
De minister steunt haar daarin. Zo’n uniform model kan voordelen voor de veiligheid, kwaliteit en het beheer opleveren. Na overleg met de VNG bleek echter dat veel gemeenten dat niet zien zitten. Zij vinden dat een uniforme (model-)website geen recht doet aan de verschillen die er tussen gemeenten bestaan.

Foto: Nationale Beeldbank

ton_langenhuyzen.jpg

 Deze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie)

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]