Lokaal Bestuur
Help elkaar bij opvang vluchtelingen

De vluchtelingenstroom naar Nederland blijft toenemen. Veel gemeenten hebben al aangegeven (tijdelijk) vluchtelingen te willen opvangen, maar lang niet overal wordt enthousiast gereageerd. We vroegen Tweede Kamerlid Attje Kuiken wat gemeenten kunnen doen om meer draagvlak te krijgen en waar ze op langere termijn rekening mee moeten houden.

attje_kuiken.jpgVorige week is er namens jou, het partijbureau en het CLB een motie verzonden voor raadsfracties. Doel van de motie: meer opvanglocaties voor vluchtelingen realiseren. Zijn er al veel positieve reacties op deze motie binnengekomen?

‘Ja, veel partijgenoten willen samen optrekken om vluchtelingen in nood te helpen. In een aantal gemeenten neemt de PvdA (mede) het initiatief om naar extra opvanglocaties te zoeken. Daarnaast komen er veel vragen en suggesties binnen om bijvoorbeeld extra woonruimte te creëren voor vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben.’

Gemeenten worden opgeroepen snel vluchtelingen op te nemen, maar moeten natuurlijk ook rekening houden met hun eigen bevolking. Hoe kunnen gemeenten hierin de balans vinden?

‘Wij willen vluchtelingen de kans bieden om een veilige toekomst op te bouwen, daarbij moeten we natuurlijk rekening houden met de huidige inwoners van een stad of dorp, bijvoorbeeld als het gaat om de voorraad sociale woningen. Daarom is het belangrijk dat gemeenten goed overleggen met hun inwoners. Het zou bovendien mooi zijn als de nieuwe opvanglocaties extra banen en opdrachten voor lokale bedrijven opleveren. Dat draagt ook bij aan het draagvlak.’

Niet in alle gemeenten wordt enthousiast gereageerd. Welke route kunnen raadsleden bewandelen wanneer hun gemeenteraad weinig enthousiast is?

‘Veel inwoners nemen zelf al particuliere initiatieven om vluchtelingen te helpen. Raadsleden van de PvdA kunnen waar nodig en mogelijk deze initiatieven ondersteunen. Daarnaast kunnen ze in de gemeenteraad natuurlijk blijven zoeken naar draagvlak om alsnog tot opvanglocaties te komen.’

Het gaat voornamelijk om tijdelijke opvanglocaties. Wat kunnen gemeenten op de langere termijn betekenen en waar moeten ze rekening mee houden?

‘Werk en woningen, dat zijn natuurlijk twee zaken die in dit verband vaak genoemd worden. Gemeenten moeten zoeken naar mogelijkheden om extra werk en woningen te creëren. Bovendien zijn ze verantwoordelijk voor de integratie van de vluchtelingen. Er zijn al een aantal gemeenten met goede ideeën en initiatieven. Het lijkt me een goed idee om die via het CLB-ledenplatform met elkaar te delen.’

Heb je de motie niet ontvangen, dan is deze op MijnCLB terug te vinden.
Zijn er in jouw gemeente goede initiatieven genomen op het gebied van wonen of werk voor vluchtelingen, deel die dan vooral ook met je collega’s via het platform.

Afbeelding: Nationale Beeldbank