Handreiking
Handreiking: Steunmaatregelen coronacrisis

Hoe houd je de lokale samenleving overeind tijdens en na de coronacrisis? Met die vraag worstelen we allemaal. Het CLB heeft daarom met Hans Adriani, Martijn Balster, Songül Mutluer, Pieter Paul Slikker en Arie Teeuw een handreiking ontwikkeld. Nelleke Vedelaar en Lodewijk Asscher ondersteunen deze steunmaatregelen van harte. In de handreiking ‘Steunmaatregelen coronacris’ doen we concrete suggesties voor maatregelen en willen we je helpen om grip te krijgen op de coronacrisis in de lokale politiek.

 

Afbeelding: Niels Wenstedt | Hollandse Hoogte