Handreiking
Handreiking: Veilige en inclusieve digitalisering

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook lokaal niet. Tegelijkertijd staat het onderwerp nauwelijks op de politieke agenda. Te technisch en te weinig politiek. Althans zo lijkt het. Want niets is minder waar.

Van privacy tot transparant bestuur, en van digitale mogelijkheden voor whizkids tot offline bereikbaarheid voor laaggeletterden. Of je als raadslid nu wilt of niet: digitalisering is politiek. In onze nieuwste handreiking Inclusieve en veilige digitalisering lees je wat er allemaal relevant is en hoe je ervoor kunt zorgen dat ook jouw gemeente voor iedereen (digitaal) toegankelijk is.