Lokaal Bestuur
Groen als gras: raadsleden over hun eerste stappen in de politiek

De afgelopen raadsverkiezingen leverden weer een flink aantal nieuwe PvdA-raadsleden op. Hoe is het om zo’n raad binnen te stappen, wat kom je tegen en kun je raadslid zijn echt leren?

‘De gunfactor is hoog in het raadswerk’

portret van den bosMaarten van den Bos

Raadslid in Lingewaard sinds 2014 (eenmansfractie)

Hoe groen was je?

‘Ik was al vier jaar actief in het bestuur, maar dat is toch niet hetzelfde als in de raad zitten. Dus ik had al wat basiskennis. Toch moest ik nog heel snel bijspijkeren, zowel in de mores als de procedures en de thema’s die ik belangrijk vind.’

Heb je daar hulp bij gehad?

‘Mijn voorganger heeft me op weg geholpen. Hij heeft veel meegekeken en mij geholpen met de verschillende procedures. Er waren ook mensen binnen onze afdeling die inhoudelijk goed in een aantal dossiers zaten en wat politieke ervaring hadden. Daar heb ik veel aan gehad. Toch blijft het je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je veel dossierkennis opdoet en je weg vindt binnen het raadswerk.’

Wat voor adviezen heb je gekregen?

‘Om niet te bang te zijn en bijvoorbeeld gewoon eens een wethouder te bellen als er een onderwerp is waarover je iets wilt weten. Maar ook om te netwerken en na een vergadering wat langer te blijven en een praatje aan te knopen met deze of gene. Dat levert veel op. Ik heb geleerd dat je niet moet onderschatten hoe belangrijk persoonlijke relaties zijn. De gunfactor is hoog in het raadswerk.’

Waar ben je in die eerste periode tegenaan gelopen? Wat is je bijgebleven?

‘Mij vielen twee dingen heel sterk op. Het eerste is dat je echt overal iets van moet vinden. Ik vind dat je vooral goed moet weten hoe iets zit. In zo’n eerste periode doe je daardoor van alles, maar bereik je per saldo niet veel.

Het tweede is dat ik als nieuwkomer in de raad onvoldoende in de gaten had hoe doortrapt sommige collega raadsleden kunnen opereren. Mijn gevoel was altijd dat als je met goede inhoudelijke punten komt dat wel zijn gewicht zal hebben. Op zich is dat zo, maar in de politiek gaat het vaak ook om wie er uiteindelijk wint. Dat was wel een wake up call. Ik kijk nu veel beter naar mijn strategie.’

‘Ik richt me nu meer op de hoofdlijnen’

portret jasperseNina Jasperse

Raadslid in Coevorden sinds 2014 (4 zetels)

Hoe was het om als twintigjarige in de raad te komen?

‘Dat was wel even schrikken, zeker qua tijd. Natuurlijk weet je van tevoren wel dat het wat uren kost, maar als het dan zover is en je het allemaal naast je studie moet doen, is het toch wel heftiger dan je van tevoren inschat. Het kostte mij minimaal 16 uur per week.’

Wat vond je lastig in je eerste periode?

‘In 2014 was de financiële positie heel erg slecht. We hadden maar 2 ton in de algemene reserve. Daarom moest er veel bezuinigd worden. Eigenlijk is er toen op alles bezuinigd waar maar op bezuinigd kon worden. Dat vond ik pijnlijk. Vooral die op de bibliotheek raakten mij.’

Wat had je nu anders gedaan als je nu voor het eerst zou zijn gekozen?

‘Het heeft mij erg veel tijd gekost om de dossiers te leren kennen. Sommigen daarvan liepen al langer dan ik oud ben. Daarbij ben ik heel gedetailleerd te werk gegaan. Eigenlijk te gedetailleerd. Dat zou ik nu anders doen. Ik richt mij nu meer op de hoofdlijnen.’

‘Ik stapte op een rijdende trein, maar toch voelde het meteen als een warm bad’

portret hummelsYara Hümmels

Raadslid in Enschede sinds 2017 (4 zetels, waren er 5)

Hoe nieuw was de raadswereld voor jou?

‘Ik ben beleidsmedewerker en mijn moeder was ambtenaar. Beleidsstukken en het ambtenarenapparaat kende ik allemaal wel, maar echt zicht op hoe de gemeenteraad functioneert had ik niet.’

Beviel het meteen?

‘Ja, ik stapte op een rijdende trein, maar toch voelde het meteen als een warm bad. Het was ook vanaf dag één een leerzame plek. Ik heb er goed leren nadenken over hoe je dingen strategisch aanpakt.’

Wat maakte het dat jij je meteen op je plek voelde?

‘Misschien omdat ik mij zaken niet heel persoonlijk aantrek. Je verschilt best weleens van mening en sommige mensen voelen zich dan persoonlijk aangesproken. Daar heb ik wat minder last van. Ik kan met veel mensen omgaan. Dat maakt het bewegen in de raad gemakkelijker.’

Zijn er zaken waar je tegenaan bent gelopen?

‘Ik vind niet altijd direct ergens iets van, hoor zaken graag van verschillende kanten en probeer dan een mening te vormen. In de raad wordt regelmatig van je verwacht dat je meteen een mening hebt. Vaak denk ik dan, ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Dat vond ik lastig. Zeker bij dingen die nieuw voor je zijn. In mijn werk zou ik daar veel zorgvuldiger mee omgaan. Langer de tijd nemen om een mening te vormen. Gelukkig maak ik deel uit van een fractie waaraan ik mijn oordeel kan toetsen. Op den duur merk je dan trouwens wel dat je oordeel vaak in lijn ligt met de rest.’

‘Gelijk hebben en politiek gelijk krijgen zijn twee hele verschillende zaken’

portret nabihMohamed Nabih

Raadslid in Alkmaar sinds 2015 (4 zetels, waren er 6)

Hoe kijk je terug op je eerste bijdrage?

‘Dat vond ik enorm spannend. De raadszaal voelde heel groot en ik voelde hem draaien. Heftig!’

Waar moest je het meeste aan wennen?

‘Aan de kaders van het raadswerk. Ik wil graag alles tegelijk aanpakken en nogal eens ergens pittig op ingaan. Ik heb echt moeten leren om zaken stap voor stap aan te pakken en om een onderwerp zo klein mogelijk te maken. Mijn fractievoorzitter heeft mij daarbij geholpen. Pick your battles en kijk goed waar je het verschil kunt maken.

Daarbij zijn er in de raad veel ongeschreven regels. Die moet je eerst ontdekken. Mijn fractievoorzitter heeft mij geleerd dat gelijk hebben en politiek gelijk krijgen twee hele verschillende zaken zijn.’

Was dat moeilijk voor je?

‘Jawel. Gelukkig zagen de mensen om mij heen mijn capaciteiten en talenten, en wilden ze mij sturen en ondersteunen. Daar moet je trouwens wel voor openstaan. Anders krijg je het moeilijk. ‘

Kan je het raadlidmaatschap leren?

‘Ja, maar je moet er wel de tijd voor nemen. Je hebt geen handboek ofzo en er zijn zoveel mechanismen, zoveel procedures, zoveel onverwachte zaken. Je moet daar echt je weg in zien te vinden. Een balans tussen kaderstellend, controlerend, volksvertegenwoordigend en natuurlijk het partij-, het gemeente- en het stadsbelang. Dat is best pittig.’

Merk je als raadslid wat van alle landelijke perikelen? En wat doe je daar dan mee?

‘Soms wel, ja. De verwijdering van Kuzu en Öztürk uit de PvdA was zo’n moment. Ik heb veel contacten binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Ik vermoed dat DENK daarom geen zetel heeft gehaald in de raad hier. Het heeft me echt veel moeite gekost om het vertrouwen terug te winnen. Gelukkig niet zonder succes. Het is tegen de landelijke trend in gelukt om een deel binnen boord te houden.’

 

Bijschrift afbeelding: Mohamed Nabih op campagne

Afbeelding: Still uit campagnefilmpje PvdA Alkmaar