Lokaal Bestuur
Geen steek laten vallen tijdens collegeonderhandelingen provincies

De Statenverkiezingen van maart liggen alweer even achter ons en ook de collegeonderhandelingen zijn overal voltooid. Nu het stof is neergedaald en de meeste colleges al een paar maanden aan de slag zijn gegaan, rest de vraag: hoe heeft de PvdA het gedaan? Op deze vraag formuleert het Centrum voor Lokaal Bestuur in dit evaluatieonderzoek een antwoord. We analyseren de verkiezingsuitslag en brengen de coalitievorming in kaart.

In het eerste hoofdstuk gaan we in op de uitslag van de verkiezingen, de gevolgen hiervan voor het politieke landschap en maken we een vergelijking met het verleden. Daarnaast is er aandacht besteed aan de Statenleden. Hoe zit het qua diversiteit en vernieuwing? Het tweede hoofdstuk gaat over de deelname van de PvdA aan Gedeputeerde Staten. Waar besturen we mee, met wie werken we veel samen en wat zijn veel voorkomende coalities? Bovendien is in dit hoofdstuk een vergelijking met het verleden gemaakt. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van de Kiesraad en de verkiezingsprogramma’s van de PvdA in de verschillende provincies.

Een omvangrijk onderdeel van het onderzoek zijn de interviews met de PvdA-onderhandelaars in alle provincies. Deze interviews geven een inkijkje in de onderhandelingsprocessen. Ze maken politieke situaties inzichtelijk en laten zien waarom er bepaalde afwegingen zijn gemaakt in het onderhandelingsproces. De uitgewerkte teksten op basis van de interviews zijn aan betrokkenen voorgelegd en door hen geaccordeerd. Aan de hand van deze gesprekken, de coalitieakkoorden en de PvdA-verkiezingsprogramma’s hebben we per provincie een aparte analyse gemaakt. We hebben met PvdA’ers uit alle provincies gesproken.

Tot slot doen we in de conclusie een aantal aanbevelingen om het de volgende keer nog beter te doen. Want zonder al te veel te willen verraden: de PvdA heeft het tijdens de coalitieonderhandelingen buitengewoon goed gedaan.

Meer lezen? Het rapport vind je onderstaand.

Afbeelding: Erik van ’t Woud | Hollandse Hoogte