Lokaal Bestuur
Geen samenwerking met FvD, ook niet provinciaal

Na de Statenverkiezingen overheerst een beetje een dubbel gevoel. Natuurlijk, de PvdA is op de weg terug en deed het bovendien boven verwachting goed. Maar de uitslag in zijn geheel was toch wel een behoorlijke domper. Een overwinning voor een partij met bedenkelijke denkbeelden en waarvan niemand de nieuw gekozen provinciale vertegenwoordigers lijkt te kennen. Nu de kruitdampen zijn neergedaald, rest de vraag wat nu. Gaat het FvD in een aantal provincies meebesturen? En relevanter voor de partij, doet de PvdA dan mee als het provinciebelang daar om vraagt (en er genoeg eigen punten worden binnengehaald)?

Daarom ditmaal de stelling: Hoewel de standpunten van het FvD mijlenver van de PvdA vandaan liggen, hoeven de Statenleden bij voorbaat niemand uit te sluiten en kan er ook met het FvD over een nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten onderhandeld worden.

Niet doen

portret_kim_van_de_kant.jpgKim van de Kant

Raadslid in Nissewaard

‘Zonder twijfel zeg ik: niet doen. Als PvdA moeten we op geen enkele manier geassocieerd willen worden met een partij als FvD en een persoon als Baudet. Het uit principe niet samen willen werken met een partij vanwege bepaalde denkbeelden vind ik ook een vorm van verantwoordelijkheid nemen. FvD is een grote stap terug in de tijd. Ik kan er dan ook oprecht heel slecht tegen als ik hoor dat mensen waarmee ik bevriend ben op FvD gestemd hebben. Bij ambitieuze vrouwen snap ik er simpelweg niks van, bij mannen, die ik als intelligent beschouwde, vind ik het zelfs een beetje eng.’

Eerst de nieren proeven 

portret_pieter_blank.jpgPieter Blank

Fractievoorzitter in Den Helder

‘Een partij mag je niet op voorhand uitsluiten. In het rechtstreekse gesprek proef je bij elkaar de nieren. Daarin worden opvattingen bevestigd of bijgesteld. Met elkaar spreken en naar elkaar luisteren behoren tot de grondtonen van de politiek. Maar de vragen moeten scherp gesteld  worden. De uil van Baudet lijkt een achterwaarts vluchtprofiel te hebben. Dat lijkt mij niet mogelijk voor zo’n vogel.’

Ik zie het nu niet gebeuren

portret_peter_de_waal.jpgPeter de Waal

Raadslid voor PvdA/GroenLinks in de Beemster

‘Wel of niet met FvD in de coalitie? Ik heb daarbij twee overwegingen. Allereerst is vaak niet duidelijk wat de programmapunten van het Forum zijn. Maar wanneer dat wel het geval is, zoals bij het klimaat en de energietransitie, staan hun opvattingen haaks op die van ons. Als het om de standpunten gaat ligt een coalitie met anderen dus meer voor de hand.

Daarnaast is niet duidelijk wie de Statenleden van het FvD zullen zijn, wat hen bindt en waar ze voor staan. Tijdens de verkiezingscampagne hebben ze zich niet laten zien. Om de belangrijke opgaven van de komende periode te gaan verwezenlijken, moet je elkaar natuurlijk wel kennen. Dit alles leidt bij mij tot de conclusie, dat op dit moment een coalitie met FvD niet mogelijk is.’

Als we gaan samenwerken, zijn we niet meer geloofwaardig 

portret_cor_van_verk.jpgCor van Verk

Fractievoorzitter in Dordrecht

‘De PvdA kan niet in een college met het Forum. Hun aanvallen op alles wat links is zijn zodanig fel dat er geen enkele mogelijkheid is om daar overheen te stappen. Maar goed, dat is vooral emotie. Ook politiek zijn de verschillen te groot. Het ultrarechtse gedachtengoed staat zo ver van onze partij af dat het onmogelijk is dit te overbruggen. Zij ontkennen de klimaatverandering, terwijl verduurzaming voor ons een belangrijk politiek punt is geworden. En daar houden de verschillen niet op. Het Forum wil het gehele cultuurbeleid kapot maken, heeft verdachte ideeën op het punt van immigratie en zijn tegen elke vorm van samenwerking in Europa.

Afgezien van het klimaat geen punten die iets met de provincie te maken hebben, maar dat doet niet te zake. Op het moment dat je als PvdA samenwerkt met zo’n partij, verlies je je geloofwaardigheid volstrekt.’

Bij voorbaat uitsluiten moet je niet doen, maar kans op succes is klein 

portret_arshak_mazloumian.jpgArshak Mazloumian

Raadslid in Enkhuizen

‘Je moet met iedereen het gesprek durven aan te gaan en niemand bij voorbaat al uitsluiten. Maar de uitdaging om er met het FvD en hun verwerpelijke plannen uit te komen, is enorm. De kans op een succesvolle formatie acht ik daarom ook klein.’

Praten kan geen kwaad 

portret_max_van_den_bout.jpgMax van den Bout

Fractievoorzitter in Hardinxveld-Giessendam

‘PvdA en FvD liggen inderdaad mijlenver uit elkaar. Zelf ben ik beslist geen fan van FvD. Maar ook al lijkt een akkoord onhaalbaar, praten kan geen kwaad. Al was het maar om een indruk te krijgen hoe de partij en haar kandidaten in elkaar zitten.’

Afbeelding: Peter Hilz | Hollandse Hoogte