Lokaal Bestuur
Een algeheel verbod op consumentenvuurwerk

Elke maand legt Lokaal Bestuur een stelling aan je voor. Deze keer is dat: De maatschappelijke kosten door vuurwerkschade zijn een legitimatie om alle consumentenvuurwerk te verbieden.

akrouhSaami Akrouh, raadslid Hilversum
Uit recent onderzoek blijkt dat 70% van de Nederlanders het fijn zou vinden als de gemeente een vuurwerkshow organiseert. Veel gemeenten pakken dit op. Ook in Hilversum wordt een vuurwerkshow georganiseerd. Om de veiligheid van onze burgers te waarborgen geldt in het centrum bovendien een vuurwerkverbod. Vuurwerkincidenten en schadeposten vinden voornamelijk in het centrum van gemeenten plaats. Juist omdat iedereen de gezelligheid van het centrum opzoekt. In de wijken en buurten rondom het centrum is het vaak gewoon rustig. Daarom vind ik een algeheel vuurwerkverbod te ver gaan, maar ben ik tevreden met een centrumverbod. Er kwamen vorig jaar veel mensen naar de vuurwerkshow in het centrum. Daar ben ik erg blij mee!

Diederik van der Meide, raadslid PvdA Groningengroningen.png
In Groningen heeft de PvdA mede het initiatief genomen om te komen tot zogenaamde vuurwerkvrije zones. De bedoeling was om in parken, bij ziekenhuizen en verzorgingscentra, bij begraafplaatsen en zelfs in de binnenstad vuurwerk te verbieden tijdens de jaarwisseling. Om organisatorische en financiële redenen (handhaving door boa’s) kon het gemeentebestuur helaas slechts deels tegemoetkomen aan onze wensen. Voor de PvdA Groningen is naast de materiele  schade en het lichamelijk letsel de overlast die onze inwoners ervaren van belang bij het verzoek om maatregelen. Als die overlast beperkt blijft tot bepaalde gebieden is dat een hele vooruitgang. Want naast overlast wordt er ook plezier, schoonheid en saamhorigheid ervaren.
Overigens is er bij mij in de buurt – ik woon nabij een park in de stad Groningen – bijna wekelijks sprake van overlast door vuurwerk. Sommige mensen zijn zich er blijkbaar niet van bewust dat andere mensen dit als overlast ervaren. Een algeheel verbod ontneemt mensen plezier, maar meer aandacht voor het veroorzaken van overlast mag hoger op de politieke en maatschappelijke agenda staan.

Marlies Anna Swart, raadslid Delftmarlies
In november begon mijn broertje al met het verzamelen van de vuurwerkfolders onder zijn bed. Hij wilde de 25 gulden die hij aan vuurwerk mocht uitgeven zo goed mogelijk besteden. Mijn opa en oma durfden daarentegen niet meer de straat op met oudejaarsavond, bang voor rakelings langsscherend vuurwerk. Ook mijn broertje durfde op een gegeven ogenblik geen vuurwerk meer af te steken toen een jongen uit zijn klas letselschade had opgelopen.
De PvdA Delft is van mening dat vuurwerk niet moet worden verboden, voor veel mensen is dit namelijk een jaarlijks terugkerend evenement waar ze naar uitkijken. Het is zoeken naar een nieuwe balans. Dat gaat niet van het een op het andere moment en dat is maar goed ook. Er zijn bijvoorbeeld ook ondernemers die hebben geïnvesteerd in hun bedrijfsruimte om vuurwerk veilig op te slaan en te verkopen. Wij willen inzetten op vuurwerkvrije zones (bij bijvoorbeeld verzorgingshuizen en dierenasiels) en het faciliteren van centraal en professioneel vuurwerk. Op termijn kunnen we dan overgaan tot het inperken of opheffen van consumentenvuurwerk. Op deze manier passen we onze tradities aan aan deze tijd. We willen toch dat iedereen kan genieten van een mooie jaarwisseling?

Bauke Aalbers, raadslid Leeuwardenbauke.jpg
Op deze stelling zou ik direct ‘ja’ willen zeggen: de maatschappelijke kosten zijn hoog. Denk aan vuurwerkslachtoffers met ernstige verwondingen en branden zoals in Alkmaar vorig jaar. En dan is er ook nog dierenleed, angst bij mensen om de deur uit gaan, gehoorschade en milieuverontreiniging; gevolgen van het ongebreidelde gebruik van consumentenvuurwerk die haast niet in geld uit te drukken zijn. Het geld kan beter aan goede doelen besteed worden!
Maar een totaalverbod vraagt om controle en handhaving en leidt tot illegaliteit, net als de achterdeur van de coffeeshop. Misschien is de gedragsbenadering een betere optie; maak het lastiger om vuurwerk aan te schaffen, maak het duurder (net als sigaretten) en organiseer als gemeente een mooi vuurwerk om 12 uur op oudejaarsavond. Indien nodig vaardig je voor bepaalde gebieden een verbod uit. Ik houd mijn hart nu al vast voor de kinderen in de vluchtelingenopvang, die uit gebieden komen waar de knallen een directe doodsdreiging betekenen.

lineke.pngLineke van Bruggen, raadslid Amersfoort
Ik vind deze stelling wat te kort door de bocht. Want als je in deze stelling het woord ‘vuurwerk’ vervangt door ‘voetbal’, is dat dan een legitimatie om voetbal te verbieden?
Er zijn veel mensen die het leuk vinden om zelf vuurwerk af te schieten en dat kan een paar uur per jaar. Overlast van vuurwerk aanpakken kan op verschillende manieren. De verkorting van de tijd om vuurwerk af te steken is al een grote stap vooruit.  Ook het organiseren van mooi en groot siervuurwerk op verschillende plekken kan leiden tot minder eigen vuurwerk. En, last but nog least, het is vooral het illegale vuurwerk dat tot veel overlast leidt en daar moet strenger op gehandhaafd worden.

Foto: Nationale Beeldbank