Nieuws uit de Tweede Kamer
Drank- en Horecawet

Onlangs heeft onderzoeksbureau Intraval, in opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de preventie- en handhavingsplannen Drank- en Horecawet (DHW) bij gemeenten geïnventariseerd. De uitkomsten waren teleurstellend en voor PvdA-Kamerlid Marith Rebel aanleiding voor het stellen van Kamervragen. Hoewel gemeenten sinds 2013 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet én per juli 2014 een preventie- en handhavingsplan moesten hebben, blijkt bijna een jaar later dat 20% van de gemeenten dat plan niet heeft, 39% een incompleet plan heeft en 78% van de plannen als matig of slecht beoordeeld wordt. Ook de staatssecretaris is teleurgesteld over deze tegenvallende cijfers. Vooral omdat er een modelplan is opgesteld en diverse best-practices zijn verspreid. Gemeenten hebben daar blijkbaar hun voordeel niet mee gedaan. De staatssecretaris gaat de gemeenten en de VNG daarop aanspreken en bekijkt ‘hoe Rijk en gemeenten elkaar hier verder kunnen versterken’.

Klokkenluiders

Al in mei 2014 heeft de Eerste Kamer de (initiatief)Wet Huis voor klokkenluiders behandeld. Die wet voorziet in de oprichting van het Huis voor klokkenluiders dat zou moeten worden ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Het doel van de wet is het verbeteren van de voorwaarden om maatschappelijke misstanden te melden. Het Huis voor klokkenluiders kan onderzoek doen naar die misstanden en bescherming en advies aan klokkenluiders bieden. Naast meldingen uit de publieke sector worden ook meldingen uit de private sector behandeld. Manon Fokke is een van de mede-indieners van deze door de SP (Ronald van Raak) als eerste ondertekende wet. De wet stuitte in de Eerste Kamer echter op een aantal bezwaren. Omdat de wet anders in de Eerste Kamer zou sneuvelen, kozen de initiatiefnemers ervoor om een aangepast wetsvoorstel opnieuw aan de Tweede Kamer voor te leggen. Al luisterend naar de bezwaren vanuit de Eerste Kamer pasten Van Raak c.s. hun wetsvoorstel aan. Zo wordt voorgesteld om de advies- en onderzoekstaken van het Huis te scheiden. Daar komen twee afzonderlijke afdelingen voor. Daarnaast is het niet langer de bedoeling dat het Huis bij de Nationale Ombudsman wordt ondergebracht maar moet het een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) worden. Om de onafhankelijkheid van het Huis te waarborgen, mag de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich niet bezighouden met het benoemen van leden van het Huis, het opstellen van beleidsregels of het vernietigen van besluiten. Grace Tanamal, die namens de Tweede Kamerfractie het woord voert, steunt deze wijzigingen. Al tijdens de eerdere behandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel had zij kanttekeningen geplaatst bij de combinatie van de advies- en onderzoeksfunctie en het onderbrengen van het Huis bij de Nationale Ombudsman. Die kritiek ging toen niet zo ver dat die in amendementen werd verwoord, maar Tanamal sluit zich dus van harte aan bij deze aanpassingen. Het is op dit moment vooral van belang dat het Huis voor klokkenluiders snel van start kan gaan. Aangezien de schriftelijke vragenronde bij deze wet inmiddels is afgerond, kan het mogelijk snel in de Tweede Kamer worden afgehandeld.

Foto: Hollandse Hoogte

ton.pngDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) 

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]