De PvdA en overheidsbedrijven
Naar een actief publiek aandeelhouderschap

In de jaren ‘90 heeft de overheid veel voormalige nutsbedrijven op afstand gezet. In veel gevallen is de overheid wel eigenaar gebleven door middel van het aandeelhouderschap. De aandelen van waterleidingbedrijven, energieleveranciers en bijvoorbeeld ook Schiphol zijn nog steeds exclusief in handen van gemeenten, provincies en het Rijk. Dit betekent dus dat lokale en provinciale politici op een bepaald moment beslissingen zullen moeten nemen over deze bedrijven, ook al is de dagelijkse leiding in handen van het management.

Als PvdA willen we opkomen voor het publieke belang, uiteraard vanuit het sociaaldemocratische perspectief. Wij vinden dat bedrijven die in handen zijn van de overheid publieke belangen moeten dienen. Je kunt dan denken aan zaken als veiligheid, het milieu, de continuïteit van levering, en het vaststellen van een redelijke prijs voor geleverde diensten.

De vraag is hoe je als PvdA je houding moet bepalen tegenover dergelijke bedrijven. Wil de PvdA een passieve aandeelhouder zijn, die het vooral gaat om voldoende rendement op zijn aandelen? Of willen we aan onze energieleverancier of waterleidingbedrijf ook aanvullende sociale eisen stellen? 

Deze handleiding is bedoeld voor gemeenteraadsleden, Statenleden, wethouders en gedeputeerden die in hun provincie of gemeente met overheidsbedrijven te maken hebben. Doel van deze handleiding is een duidelijk overzicht geven van de bevoegdheden en mogelijkheden die alle politieke actoren hebben betreft dit onderwerp. Daarnaast is deze handleiding bedoeld om het debat over de precieze invulling van een actief sociaaldemocratisch publiek aandeelhouderschap te ondersteunen.

CLB-contribuanten kunnen de handleiding bestellen door een mailtje te sturen aan [email protected] en, onder vermelding van naam, adres en postcode+woonplaats en functie, om toezending te verzoeken.