Lokaal Bestuur
De niet te stuiten opmars van vrouwelijke wethouders

Het aandeel vrouwelijke PvdA-wethouders is behoorlijk toegenomen. Was in 2014 nog 26% vrouw, in 2018 is dat volgens onze laatste cijfers 37%. Reden om een aantal van hen te vragen naar hun ambities voor de komende vier jaar.

‘Het vorige college telde nul vrouwen, ik ben nu de enige’

portret grimbergenAns Grimbergen

Wethouder in Veendam

Welke portefeuille heb je gekregen?

‘Ik ben wethouder sociaal domein geworden. In de wijken willen wij herkenbare toegangsvoorzieningen neerzetten waar mensen terecht kunnen met hun vragen. Sociale en multidisciplinaire wijkteams dus, in plaats van dat mensen zelf langs allerlei instanties moeten. Het vorige college keek eerst naar het geld van het Rijk en dan pas wat er mogelijk was. Wij doen het andersom: we stellen de zorgvraag centraal en leveren maatwerk.’

Wat is je belangrijkste ambitie voor de komende vier jaar?

‘Die laagdrempelige toegang in de wijken van de grond krijgen, het armoedebeleid herijken en de Jeugdzorg verbeteren. Er zijn gigantische tekorten in Groningen doordat relatief veel jongeren hulp nodig hebben. Tegelijkertijd krijgen we minder geld. We hebben efficiënter gewerkt, maar zonder extra geld komen we er niet.’

Zijn er veel vrouwen politiek actief in Veendam?

‘In de raad zijn 8 van de 21 raadsleden vrouw. In 2014 was dat ongeveer hetzelfde. Het vorige college telde nul vrouwen. Ik ben nu de enige.’

Zijn er zaken waar het verschil maakt of er ergens een man of een vrouw zit?

‘Dat durf ik niet te zeggen. Je moet je hart volgen, of je nu man of vrouw bent. Het is wel belangrijk dat er een mix is. Dan worden de dingen toch van alle kanten bekeken. Bij een mix van mannen en vrouwen ontstaat toch een andere dynamiek en dat vind ik prettig werken.’

‘In het college zijn we inmiddels in de meerderheid’

portret blomCarine Blom

Wethouder namens Progressief ’96 in Haaren

Je zit namens Progressief ’96 in het college. Hoe zit dat?

‘Er is hier geen PvdA-afdeling. Ik ben ooit politiek actief geworden, omdat sommige zaken volgens de gemeente niet konden. Ik vroeg me af of dat wel zo was en ben me gaan verdiepen in hoe het allemaal werkte. Zo ben ik lid geworden van de lokale linkse partij Progressief ’96. Maar landelijk stem ik PvdA.’

Welke uitdagingen liggen er in Haaren?

‘We zitten in een herindelingsproces met Oisterwijk, Vught, Boxtel, Tilburg en Heusden. Er is een burgerpeiling geweest, waaruit bleek dat een meerderheid voor herindeling was.’

Dat hoor je niet vaak.

‘De vorige herindeling hier was in 1997 en de vier dorpen, die toen bij elkaar zijn gezet, zijn nooit echt één gemeenschap geworden. Dus deze herindeling wordt gezien als kans om weer aan te sluiten bij de echte thuislocaties van die dorpen.’

En jij bent verantwoordelijk wethouder voor het herindelingsproces?

‘En voor verkeer en vervoer, duurzaamheid, burgerparticipatie, dienstverlening en ICT.’

Zijn er bij jullie meer vrouwen gekomen na de verkiezingen?

‘In het college van B&W zijn we inmiddels in de meerderheid. We hebben twee vrouwelijke wethouders en een vrouwelijke burgemeester. In de raad zitten alleen maar drie vrouwen, van de in totaal vijftien raadsleden.’

Speelt de man-vrouw verhouding een rol bij jullie?

‘Ik merk wel verschil wanneer er meer mannen of juist meer vrouwen aan tafel zitten.’

Wat is er dan anders?

‘Mannen werken graag met lijstjes en vaste structuren. Vrouwen vergaderen anders: ze gaan langer over bepaalde punten door of hebben punt vijf al besloten, terwijl ze bij punt twee zijn. Ze verbinden dingen meer aan elkaar. Dat is heel zwart-wit, maar het is wat ik in de praktijk merk. Mannen raken de structuur kwijt als er veel vrouwen aan tafel zitten. Dan raken ze in de war.’

Vind je het belangrijk dat er meer vrouwelijke wethouders komen?’

‘Ja, vrouwen voegen echt een andere dimensie toe aan een gesprek. Ik weet dat het wel stereotyperend is, maar er zit een kern van waarheid in.’

‘Iedereen moet zich vertegenwoordigd voelen, daarom is representativiteit belangrijk’

portret cegerekYasemin Cegerek

Wethouder in Heerde

Welke portefeuille heb je en wat is je ambitie?

‘Ik heb onder meer werk en inkomen in mijn portefeuille. Mijn belangrijkste doel is om zoveel mogelijk mensen die in de bijstand zitten perspectief te bieden, door een baan of anderszins.’

En hoe zit het met de verhouding man-vrouw in Heerde?

‘Ik ben de enige vrouw naast twee mannelijke wethouders en een mannelijke burgemeester. In de raad is ook een grote meerderheid man.’

Vind je dat een probleem?

‘Ik vind het belangrijk dat het gemeentebestuur een afspiegeling is van de maatschappij. Dat is nu niet het geval.’

Denk je dat er anders naar je wordt gekeken, omdat je vrouw bent?

‘Je merkt wel dat het vanzelfsprekend is voor mensen dat een bestuurder man is. Het is soms verrassend voor mensen dat er een vrouw voor ze staat. Maar inhoudelijk weet ik niet precies wat ik anders doe dan een mannelijke collega. Het gaat toch om kwaliteit.’

Als er inhoudelijk zo weinig verschil is, dan hoeft een 50-50 verhouding toch niet?

‘Iedereen moet zich vertegenwoordigd voelen, daarom is representativiteit belangrijk. Het bestuur moet een afspiegeling van de maatschappij zijn.  Alleen met vrouwen in het bestuur krijg je die afspiegeling voor elkaar. Dus ja, ik vind het belangrijk dat meer vrouwen wethouder worden.’

Bij mannen gaat het nooit over kwaliteit, bij vrouwen wel

portret hofstedeGea Hofstede

Wethouder in Rheden

Is het aantal vrouwelijke politici in Rheden ook gestegen na de verkiezingen?

‘Nee. We hadden één vrouwelijke wethouder en dat is nu weer zo, maar dan van een andere partij. In de raad is het gelijk gebleven.’

Vind je een evenredige vertegenwoordiging belangrijk?

‘Een goede balans is van belang. Iedereen brengt weer een andere dynamiek in. Man en vrouw, hoog en laag opgeleid, autochtoon en allochtoon.’

Die dynamiek wordt vaak genoemd, wat merk je daar concreet van?

‘Dat is een ingewikkelde vraag, maar ik merk gewoon dat vrouwen wat meer naar het menselijke aspect kijken. Maar of je dan ook een ander besluit krijgt, durf ik niet te zeggen.

Het zit niet eens zozeer in de besluitvorming. Wat mij opvalt is dat het bij mannen nooit over kwaliteit gaat. Bij vrouwen gebeurt dat wel. Er zijn genoeg capabele vrouwen, maar op de een of andere manier is het lastig om de mannencultuur te doorbreken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij vrouwelijke wethouders de weg vrij maken. Niet, omdat je dan andere besluiten krijgt, maar omdat de uitstraling van je gemeente erop vooruit gaat.’

Is dat dan belangrijk genoeg?

Ja, mannen en vrouwen zijn allebei geschikt om tot een goed besluit te komen. De kwaliteit van de besluiten staat dus niet ter discussie. Het is dan van cruciaal belang welke uitstraling je als openbaar bestuur hebt: conservatief en achterhaald of juist modern en bij de tijd.’

Wat gaat er mis als je dat niet hebt?

‘Als overheid hebben we het graag over kansen voor iedereen. Terecht, maar als je dan zelf niet het goede voorbeeld geeft, ben je weinig waard.’

 

Afbeelding: Ger Loeffen | Hollandse Hoogte