Lokaal Bestuur
De € 100 miljoen van Klijnsma: oormerken of niet?

Tijdens Prinsjesdag kondigde het kabinet aan om € 100 miljoen extra vrij te maken voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Dit geld is geoormerkt. De grote vraag is natuurlijk: is dit verstandig? Of perk je de beleidsvrijheid van gemeenten op deze manier onnodig in?

Daarom deze keer de stelling: ‘Het is verstandig dat Jetta Klijnsma het extra geld dat bestemd is voor de bestrijding van armoede onder kinderen oormerkt.’

 

marjolein moesterMarjolein Moester, raadslid in Zutphen

‘Eens met de stelling. Ik denk dat het geld dan beter terecht komt. Er zijn vele gemeenten in Nederland, Zutphen gelukkig niet, die niet een links college hebben.

Als je het niet zou oormerken komt het geld op de grote hoop en kan een college zelf beslissen waar het geld naar toe gaat. Ook naar andere zaken die zij op dat moment belangrijker vinden. De kans is dan dus groot dat het niet bij de kinderen die in armoede opgroeien terecht komt.’

bulent aydinBülent Aydin, raadslid in Den Haag

‘Het oormerken van geld vind ik een lastige. Als je echt voor decentraliseren bent, moet je gemeente ook de ruimte geven natuurlijk. Tegelijkertijd snap ik dat het Rijk wel wil dat het geld goed terecht komt. En bovendien hebben sommige gemeenten bezuinigd op armoedebeleid.

Den Haag gelukkig niet. Als PvdA kunnen we het verschil maken, omdat we in het college zitten en onze wethouder de portefeuille armoedebeleid heeft. Maar ook hier is het extra budget hard nodig, want helaas groeien nog steeds bijna 20.000 kinderen op in armoede.’

lia roefsLia Roefs, wethouder in Bergen (LB)

‘Het is verstandig om extra geld, dat met een specifieke bedoeling vrijgemaakt wordt, te oormerken. Voor je het weet verdwijnt het namelijk in de algemene middelen. Bovendien treedt armoede op allerlei terreinen op, dus het geld kan op veel plaatsen ingezet worden. Overigens is het vooral lastig de middelen bij de doelgroep krijgen. Hoe breng je mensen ertoe de schroom te overwinnen om tegemoetkomingen te vragen.’ 

joey van aken 1Joey van Aken, raadslid in Steenbergen

‘Ten tijde van de vorige verkiezingen hadden we als PvdA de slogan “Samen de crisis te lijf”. Niet bij iedereen is de crisis voorbij, zoals kinderen die opgroeien in armoede. Deze kinderarmoede vormt een landelijk probleem. In mijn ogen is er dan ook landelijke sturing nodig, in de vorm van het oormerken van het extra vrijgemaakte geld. Zodoende kunnen we massaal de kinderarmoede bestrijden en tegelijkertijd lokaal maatwerk leveren.’

floor binkFloor Bink, raadslid in Vught

‘Ja, ik ben hier voorstander van! Het geld moet écht gebruikt worden waarvoor het bedoeld is: bestrijding van armoede onder kinderen. Iedere gemeente kan daar zelf invulling aan geven, en laat PvdA-raadsleden het voortouw nemen door moties in te dienen bij de komende begrotingsbehandeling. Wees als raadslid scherp op de uitvoering van die moties (want natuurlijk worden ze aangenomen; wie is er nou vóór arme kinderen?) en houd zicht op wat er daadwerkelijk met het geld gebeurt.’

 

Afbeelding: Shutterstock