Column
Column Jacqueline: Beter goed gejat

kalkklein.jpgVolgens politiek commentator David van der Wilde van BNNVARA zijn wij de grootste winnaar van de verkiezingen. Niet omdat wij de verkiezingen gaan winnen, maar wel omdat iedereen ons gedachtegoed omarmt en overneemt. Of het nu gaat om Wopke Hoekstra, die de KLM in het geheim bijna tot staatsbedrijf heeft omgetoverd of Hugo de Jonge die het licht heeft gezien en vindt dat marktwerking in de zorg geen heil brengt. En natuurlijk onze vriend Klaas Dijkhoff die – weliswaar op zijn eigen manier – de verzorgingsstaat is gaan koesteren. Allemaal redenen waarom wij, de PvdA, zijn verheven tot rolmodel, aldus Van der Wilde.

Je zou er bijna van naast je schoenen gaan lopen. Zeker nadat deze week een nieuwe adept zich bij hen aansloot. Rob Jetten heeft onze verkiezingsprogramma’s er nog eens op nageslagen en kwam daarin veel mooie plannen tegen. De progressieve vermogensbelasting bijvoorbeeld. Prachtig idee om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen, vindt de D66-leider inmiddels. Daarom smult hij ook zo van de Wet Normering Topinkomens en het beperken van alle bonussen voor het grootkapitaal. Opeens deelt hij de weerzin tegen het graaien en gebrek aan zelfbeheersing.

En voor kinderen vindt hij dat zij naast onderwijs, ook ruimhartig gebruik moeten kunnen maken van voorzieningen zoals sport, muziekles, bijles en zelfs eten. Ik zie Jetta Klijnsma al glunderen bij de gedachte aan dit pleidooi voor nog veel meer Klijnsmagelden. Het is duidelijk dat Jetten inmiddels een warm pleitbezorger is van de inclusieve samenleving. En dat niet alleen: Rob is ook fan van onze Europarlementariërs. Want net als Paul Tang wil hij de macht van grote bedrijven zoals Facebook en Google gaan beteugelen met belastingmaatregelen.

Ook Klaver deed een duit in het zakje. Hij werd weer eens van plagiaat beschuldigd. Na eerder de speeches van Obama en het kopiëren van de lofzang van Vincent Bijlo was het deze week aan Alexandra Ocasio-Cortez om te worden geëerd. Jesse is groot fan van deze uitvindster van de taalvondst ‘climate delayers’. Zo groot dat hij haar zonder last of ruggenspraak kopieert onder het motto goed gejat is het halve werk.

En dat is wel tekenend voor de ideeënarmoede en de vindingrijkheid van deze nieuwe generatie politici. Waar Hugo de Jonge en Klaas Dijkhoff eindelijk inzien dat links toch heel goede ideeën heeft en hun opvattingen bijstellen, schieten Jetten en Klaver door. Door alleen te kopiëren en geen eigenheid van henzelf of hun partij toe te voegen. D66 heeft haar bestaan overbodig gemaakt door haar eigen agenda bij het grof vuil te zetten. Het referendum is niet meer en ook de andere kroonjuwelen worden niet langer bewaakt.

En Klaver ziet met lede ogen dat zijn partij niet meer het alleenrecht op het klimaat heeft. Dat is nu van iedereen, op Thierry na. De sociaal-democratie is ook van iedereen en wij zijn blij dat iedereen onze ideeën omarmt en overneemt. Maar dat maakt ons allerminst overbodig. Er moet altijd weer iemand met nieuwe ideeën zijn en een partij die deze ideeën in de praktijk brengt. Dat zijn wij. Wij zijn gids voor iedereen. 

Afbeelding: Robin Utrecht | Hollandse Hoogte