Lokaal Bestuur
Campagne tijdens corona: ‘Niet lullen, maar brievenbussen vullen’

Dat we midden in de tweede golf zitten en voorlopig niet van corona af zijn, wordt elke dag duidelijker. Ondertussen is het nog minder dan een half jaar tot de landelijke verkiezingen. Normaal gesproken betekent dat flyeren op een tochtig en herfstachtig marktplein, grote publieksbijeenkomsten en langs de deuren trekken om te canvassen. Maar ook hier maakt corona alles anders. Hoe ziet de campagne in de anderhalvemetersamenleving eruit? En wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor de herindelingen die voor 18 november op de agenda staan?

Het is best ingewikkeld nu

portret_timmermans_1.jpgSebastiaan Timmermans

Landelijk campagnemanager van de PvdA

Hoe gaat de PvdA campagne voeren in de anderhalvemetersamenleving?

‘Je kan je voorstellen, dat het best wel ingewikkeld is nu, en dat er veel gesprekken zijn geweest over wat wel en niet kan. De situatie is elke week anders, dus het is heel moeilijk om te plannen. De campagne, zoals we die altijd deden met grote evenementen en overal langs gaan, kan dit jaar niet. We proberen ons vooral te richten op zaken, die zeker weten wel kunnen: flyers bij mensen bezorgen, online, filmpjes en radio. Dat geeft meer rust dan de hele dag met elkaar overleggen over of iets wel kan.’

Zijn er wel fysieke activiteiten?

‘Voorlopig niet natuurlijk. We houden ons aan de RIVM-richtlijnen. Als het weer kan en mag alleen kleinschalig en heel voorzichtig. Als er vijftig mensen in een zaaltje mogen liever veertig mensen dan andersom. We willen aan de goede kant van de medaille blijven.

We mikken daarom vooral op online. Het is nu al helemaal ingeburgerd om online in te loggen en te vergaderen. Dus waarom ook niet voor een campagne-activiteit? De drempel voor zo’n online event is laag en je kan gerust met 100 mensen iets heel leuks doen. Het heeft ten opzichte van een zaaltje ook echt voordelen: iedereen en niet alleen de mensen die toevallig naar de bijeenkomst gekomen zijn, kan meedoen.’

Maar bereik je online niet een veel kleinere groep leden en kiezers?

‘Dat valt wel mee. We zijn al langer bezig om ons online bereik te vergroten. Het percentage van onze leden dat geen email heeft is erg laag. Alleen met berichten plaatsen op Facebook zijn we er ook niet. Het blijft een combinatie. Daarom is onze slogan nu ook: “Niet lullen, maar brievenbussen vullen.” We merken dat er veel nieuwe steun voor de partij is. We zaten al voor zomerreces op hetzelfde aantal nieuwe leden als in heel 2019. Dat proberen we nu te verzilveren.’

Wat doen jullie met de herindelingsverkiezingen?

‘Met Lodewijk zijn we eind augustus al in de Eemsdelta langsgegaan. We hebben regionale media gesproken, werkbezoeken afgelegd, filmpjes opgenomen voor de lokale afdeling, zijn met ondernemers in gesprek geweest en hebben met vrijwilligers gewandeld. Er kan dus best veel als er geen (gedeeltelijke) lockdown is. Nu ligt dat natuurlijk weer helemaal anders.’

Wat is er echt blijvend anders nu?

‘Het grote verschil is dat je tot maart sowieso geen massale bijeenkomsten meer hebt, waar je zij aan zij met elkaar wat drinkt of vlak naast elkaar zit. Overigens zag je ook dat je niet iedereen kon bereiken toen er nog wel kleine fysieke bijeenkomsten mogelijk waren. Er zijn veel mensen, die het niet prettig vinden om met elkaar in een ruimte te verblijven. De herindelingsverkiezingen waren tot de gedeeltelijke lockdown een goede testcase. Accepteren mensen wel of niet dat je met canvassen langs de deuren gaat? Waarderen ze dat? Lukt het om de anderhalve meter te handhaven?’

Wat doen jullie als de gedeeltelijke lockdown langer duurt?

‘De laatste acht tot tien weken van de campagne proberen we het zo te plannen, dat we in elke situatie door kunnen. Ook als er dan nog een lockdown is, moeten we onze boodschap kunnen uitdragen en zoveel mogelijk zaken hebben die hoe dan ook mogelijk zijn.’

Gebruiken jullie ook een landelijke boodschap bij de herindelingsverkiezingen?

‘We hebben het al drie jaar over bestaanszekerheid, werk, wonen, onderwijs en zorg. Dat is met de coronacrisis en de onzekerheid, die daar bij komt, relevanter dan ooit. Dus we stimuleren afdelingen zeker om die boodschappen ook te gebruiken.’

Geen plan B voor de lockdown 

portret_schollema_1.jpgBé Schollema

Wethouder in Loppersum & lijsttrekker in Eemsdelta (fusiegemeente van Loppersum, Appingedam en Delfzijl)

In november zijn de herindelingsverkiezingen. Met welke boodschap gaan jullie de verkiezingen in?

‘Kies betrokken, kies voor perspectief, kies voor PvdA-Eemsdelta. Dat zijn de drie slogans. Betrokken, omdat we een antwoord willen hebben op de opkomst van lokale partijen. En perspectief, omdat mensen daar in deze onzekere tijden naar op zoek zijn. We willen bovenal een partij zijn die aangeeft hoe ingewikkelde kwesties anders moeten in plaats van een partij die alleen maar terugkijkt en roept dat het allemaal niks is.’

Doen jullie ook nog iets met de landelijke boodschap over ‘zekerheid’?

‘We hebben daar over getwijfeld. Uiteindelijk gebruiken we de term zelf niet, maar ligt de manier waarop we onze standpunten verkondigen wel in die richting. Roepen dat je zeker moet zijn van een veilig huis kan je hier niet. Dan word je uitgelachen. We zijn immers al tien jaar bezig om onze huizen te verstevigen.’

In hoeverre speelt de aardbevingsproblematiek een rol in jullie campagne?

‘We benoemen het niet apart, want het bepaalt het leven hier behoorlijk. De woorden schade, aardbevingen en versterking komen in bijna alle gesprekken die je voert naar voren. Bewoners verwachten veel van de gemeente, maar de lokale overheid kan er niet veel aan doen. Dat maakt het extra lastig.’ 

Hoe doet de PvdA het op dit moment bij kiezers in Eemsdelta?

‘Ik weet het niet precies. Dat is het ingewikkelde aan herindelingsverkiezingen. We maken in Loppersum onderdeel uit van het college, maar in Appingedam en Delfzijl niet. De fracties in die twee gemeenten moeten dus andere dingen doen om zich te profileren dan wij. Mijn indruk is dat de inwoners van Loppersum wel vertrouwen hebben in wat we als PvdA doen. We bieden betrouwbaarheid en stralen stabiliteit uit. Daar zijn de mensen hier naar op zoek.’

Hoe gaan jullie campagne voeren?

‘Er lag geen plan B voor de lockdown, maar we hadden al afgezien van “de rode fuik”. Dus we waren sowieso van plan om niet met onze rode jasjes op drukke plekken te gaan staan. Je wil je inwoners en jezelf geen ongemakkelijk gevoel bezorgen. Dus je doet alleen dingen waarvan je weet dat het veilig is. Op dit moment is dat heel weinig. Geen straatacties en ook niet langs de deuren. We nemen de RIVM-richtlijnen in acht en gaan het gesprek met inwoners en organisaties in groepjes van hooguit drie personen aan.’

We zetten in op nieuwe energie 

portret_de_lange.jpgNino de Lange

Kandidaat voor PvdA-GroenLinks in Vught (de gemeente Haaren wordt opgesplitst en het dorp Helvoirt komt bij Vught)

Je bent op plek 5 pas de eerste PvdA’er op de PvdA-GroenLinks kandidatenlijst. Is de PvdA zo klein in Vught, dat er niet eens een eigen partij-afdeling mogelijk is?

‘Ik kom uit Helvoirt dat bij de herindelingsgemeente komt. In de vorige raadsperiode hadden we daar wel twee PvdA-ers.’

Maar geen eigen PvdA-lijst dus?

‘Nee. Samen met GroenLinks kunnen we beter een vuist maken maken.’

Zijn jullie daarin uniek?

‘Op meer plekken in Brabant zijn de PvdA en GroenLinks samengegaan. Ik vind dat persoonlijk geen probleem. Lokaal werkt het echt goed. Dat heeft er ook mee te maken, dat ik uit de JS kom, waar we een plan hebben gelanceerd om de PvdA en GroenLinks landelijk meer samen te laten werken. De PvdA heeft een klassieke sociaal-democratische invalshoek, zeker op het gebied van zorg en wonen. Maar omgevingsbeleid staat lokaal ook hoog op de agenda: natuur, milieu en de balans tussen wonen en bedrijventerreinen. We vullen elkaar dus aan.’

Wat voor campagne gaan jullie voeren?

‘Onze campagne heet “nieuwe energie”. We willen daarbij inzetten op woningbouw en op klimaatbewuster handelen. Daarom hebben we onder meer een heel ambitieus energieplan. We onderzoeken of we een energiebedrijf in de gemeente kunnen oprichten, dat lokaal energie op gaat wekken.’

Hoe gaan jullie campagne voeren?

‘We gingen ook al voor de gedeeltelijke lockdown niet meer langs de deuren. Maar we willen natuurlijk wel contact met mensen in de gemeente zonder hen of onszelf in gevaar te brengen. We zetten dus in op digitaal en organiseren digitale ontmoetingen die voor iedereen toegankelijk zijn.’

Waarom hebben jullie al voor de gedeeltelijke lockdown van canvassen af gezien?

‘Praktisch gezien is canvassen ook in de anderhalvemetersamenleving mogelijk. Je kan natuurlijk prima bij iemand aanbellen en vervolgens twee meter achteruit stappen. Maar als je aanbelt bij iemand met een zwakke gezondheid voelt het toch niet goed. Ik kan me voorstellen dat zo iemand het niet waardeert als je ineens voor de deur staat. Je wil de mensen geen onveilig gevoel geven. Daarom doen we het gewoon helemaal niet.’

 

Bijschrift afbeelding: Lodewijk Asscher bezoekt het Loppersum van Bé Schollema in het coronaloze tijdperk

Afbeelding: Anjo de Haan | ANP