Lokaal Bestuur
Blauwalg overmacht? Dacht het niet

Zomervakantie, tropische hitte en blauwalg. Helaas is het ieder jaar weer raak. Het gemeentebestuur wijst vaak op overmacht, maar is dat voldoende? Feit is dat kinderen niet in schoon water kunnen zwemmen. Zeker als het zwembad ver weg of heel duur is, kan dat voor kinderen met minder bemiddelde ouders heel vervelend zijn.

Daarom ditmaal de stelling: Het is de taak van de gemeente (soms in combinatie met het waterschap) om te zorgen voor schoon zwemwater of te regelen dat kinderen betaalbaar ergens anders kunnen zwemmen.

portret fierensThea Fierens, fractievoorzitter van het Hoogheemraadschap van Rijnland

‘Zwemmen is heerlijk, ontspannen en gezond. Kunnen zwemmen is in een land met zoveel water als Nederland natuurlijk ook essentieel. Dat doe je natuurlijk het liefst schoon water. Zwemmen en spelen in groenige drab is echt minder leuk en ook minder gezond.

We moeten dat samen oppakken: de gemeente zorgt met subsidies en zwempassen voor betaalbare zwembaden en het waterschap voor schone plassen. Plassen zonder blauwalg, maar ook zonder de onzichtbare microplastics die in ons water terecht komen doordat er allemaal troep door het riool wordt gespoeld. Daarbij moet je denken aan medicijnen en microvezeldoekjes.

De blauwalg bestrijden is niet altijd makkelijk, maar het gaat steeds beter. Het verwijderen van de microplastics is dan wel weer erg lastig en tijdrovend. Voorkomen is dus beter dan genezen. Als waterschappers zijn we daarom een campagne begonnen om de bewustwording te vergroten. Gooi geen medicijnen en microvezels door de wc. Alleen samen kunnen we het zwemwater schoonhouden.’

portret wiltvankJohan Wiltvank, fractievoorzitter in Dalfsen

‘Ik moest de stelling eerst even twee keer lezen. Ik vat het dus even wat anders op. De gemeente is verantwoordelijk voor veilige, bereikbare en betaalbare zwemgelegenheden. Vooral die veiligheid is van belang. We leven immers in een waterrijk land. Dat er maar weinig ongelukken gebeuren heeft dan ook alles te maken met het simpele feit dat Nederlanders goed kunnen zwemmen. Ik vind het daarom buitengewoon onverstandig dat het schoolzwemmen her en der wordt wegbezuinigd.

Hetzelfde geldt voor het sluiten van de zwembaden. Waar moet de jeugd op die hete zomerdagen dan heen? Organiseren we op die manier niet onze eigen overlast? Kortom, voor de waterkwaliteit van het open zwemwater hebben we de provincie en het waterschap, maar de gemeente moet wel zorgen voor goede zwemgelegenheden en de veiligheid in het oog houden.’

portret suijker 1Marion Suijker, fractievoorzitter in Gouda

‘Het is inmiddels weer wat afgekoeld, maar de afgelopen weken was het tropisch warm. Geen betaalbaar zwembad of schoon zwemwater in de omgeving is dan natuurlijk heel vervelend. Maar ook in de winter moet je er als gemeente voor zorgen dat kinderen betaalbaar kunnen zwemmen.

De betaalbaarheid is echt essentieel. Daarom moet de gemeente lage tarieven garanderen en ouders die het minder breed hebben ondersteunen. Kinderen uit arme gezinnen moeten natuurlijk ook gewoon zwemles krijgen en met hun vriendjes en vriendinnetjes naar het zwembad kunnen. Dat valt met de € 100 miljoen van Klijnsma best te bekostigen. Het lijkt me goed om dit mee te nemen naar maart 2018.’

portret de vriesEgbert de Vries, ab-lid in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

‘Het klinkt misschien gek, maar ik hoop dat onze kinderen op een dag met een gerust hart in de Amsterdamse grachten, kanalen en plassen kunnen zwemmen. Wat zou dat heerlijk zijn met het warme weer. In de eigen buurt een baantje trekken. Zeker als je even geen tijd of geld hebt om naar het zwembad, meer of strand te gaan.

Maar daar zijn we nog niet. Als waterschap houden wij de kwaliteit van het water in de gaten en zorgen we dat vervuiling wordt voorkomen. De fractie maakt zich hard voor schoon water door woonboten aan te sluiten op het riool, regenwater af te koppelen van het riool, rioolwaterzuivering te laten lozen op het Amsterdam-Rijnkanaal en te zorgen voor extra waterzuivering in recreatieplassen, zoals de Sloterplas, om blauwalg te voorkomen.

Gemeente en waterschappen staan voor een gezamenlijke opgave. Het waterschap loost de rioolwaterzuivering bijvoorbeeld niet meer op zwemwater. En de gemeente zorgt er op haar beurt voor dat het riool bij heftige regenbuien niet meer overstroomt en zo ons zwemwater vervuilt.’

portret komduurAmarins Komduur, raadslid in Pijnacker-Nootdorp

‘Ons water is van ons allemaal: de gemeente is niet de enige partij die over gaat. Maar dat betekent niet dat we achterover moeten gaan leunen en alles aan het waterschap en de provincie moeten laten. We moeten de spin in het web zijn. Samen met het waterschap de kwaliteit van het zwemwater borgen en zelf de veiligheid garanderen.

En de bereikbaarheid.  Zwemgelegenheden moeten op fietsafstand liggen, zodat je ook als je geen geld hebt voor dure uitjes of vakantie kan ontspannen en zwemmen. En als er geen open zwemwater in de buurt is, is er de kortingspas voor minima. Een frisse duik voor iedereen, daar moeten we als PvdA voor staan.’

portret kees de graafKees de Graaf, raadslid in Tynaarlo

‘Zolang de kwaliteit van het oppervlaktewater buiten zwemmen niet altijd toelaat, heeft de gemeente de taak om inwoners een alternatief te bieden. In Tynaarlo heeft de gemeenteraad daarom besloten om de zwembaden in de drie hoofdkernen open te houden (Eelde, Vries en Zuidlaren, red.). In de winter is overigens alleen het bad in Zuidlaren geopend.

Het open houden van de zwembaden is wel duur. De gemeente heeft voor de periode 2014-2029 een kleine € 15 miljoen uitgetrokken. Of de zwembaden ook op termijn open kunnen blijven, valt nog te bezien. Met de bevolkingskrimp in het achterhoofd kan ik me voorstellen dat er in de toekomst een andere afweging gemaakt wordt. Aan de provincie en het waterschap dus de schone taak om in de tussentijd de kwaliteit van het oppervlaktewater in Drenthe te verbeteren.’

 

Afbeelding: Shutterstock