Lokaal Bestuur
Bezuinigen op de publieke infrastructuur gaan we niet doen

Om de coronacrisis te bestrijden schatten gemeenten 5%-10% van de gemeentelijke begroting aan extra lasten uit te geven. Dat geld ligt bij gemeenten niet op de plank. De VNG is dan ook blij met het geld dat nu beschikbaar komt. Dat lijkt logisch, maar als het hierbij blijft en Den Haag volgend jaar fors gaat bezuinigen, betekent dat alleen maar uitstel van de problemen. Via de trap-op-trap-af systematiek moeten gemeenten dan alsnog bezuinigen.

Natuurlijk is dat vervelend, maar het huishoudboekje moet ook lokaal op orde zijn. Of is dit juist de verkeerde reactie en moeten we koste wat kost de publieke infrastructuur die ons nu overeind houdt, beschermen?

Ditmaal is de stelling daarom: wat we ook doen om de coronalasten te bekostigen, bezuinigen op de lokale publieke infrastructuur is geen optie.

Vorig jaar moesten we al € 6 miljoen bezuinigen

portret_erkens.jpgTom Erkens

Fractievoorzitter in Renkum

‘Vorig jaar moest Renkum op een begroting van € 80 miljoen € 6 miljoen bezuinigen. Dat ging ten koste van de lokale infrastructuur en dan vooral van het sociaal domein. Met grote tegenzin ging de raad akkoord, een tekort op de begroting wordt door de financiële toezichthouder immers niet geaccepteerd.

Door de coronacrisis komt Renkum nog verder in financiële problemen. Inkomsten verdwijnen in rap tempo en de extra corona-uitgaven stapelen zich op. De vraag is niet of bezuinigen op de lokale infrastructuur een optie is, maar of er nog bezuinigd kan worden zonder gevolgen voor de wettelijk voorgeschreven taken.’

Corona mag geen splijtzwam worden

portret_pakbiers.jpegKirsten Pakbiers-Renericken

Raadslid in Vaals

‘Nee, het is inderdaad geen optie. Het wringt al jaren. Eerst kregen we de decentralisaties met flinke kortingen op beschikbare budgetten, de komende jaren de klimaat- en energietransitie en nu de coronacrisis. De rek is er uit.

Het Rijk moet met structureel geld over de brug komen. Dit zou ons lokaal de komende jaren weer wat ruimte geven, zodat de bibliotheek overeind kan blijven en er bijvoorbeeld ook geïnvesteerd kan worden in digitalisering en de aanpak van laaggeletterdheid. Dat zijn in onze gemeente een grote vraagstukken. Onze inwoners verdienen het om (weer) volledig mee te kunnen doen. Corona mag uiteindelijk geen splijtzwam worden tussen kansarm en kansrijk.’

Gelukkig hebben we nog wat vet op de botten

portret_turksma.jpgMark Turksma

Fractievoorzitter in de Wolden

‘De gemeente De Wolden heeft gelukkig nog wat vet op de botten. Toch wil ook ons college, waar de PvdA geen onderdeel van uit maakt, bezuinigen op het sociaal domein. Hun stelling was en is, we kunnen er voor uitgeven wat we aan financiering krijgen.

Wij vinden die stelling onhoudbaar. De Wolden heeft de laatste drie jaar steeds geld over gehouden op de begroting sociaal domein. Dus als je al mee zou willen gaan in de gedachte van het college, bekijk dit dan over een groter aantal jaren. Dan is er surplus in onze gemeente.

Verder staan wij alleen verbeteringen toe op het sociaal domein, die overigens best kunnen samenvallen met minder geld ervoor uitgeven. Maar dat is geen doel op zich.’

Mensen voor stenen

portret_lulofs.jpgLeon Lulofs

Fractievoorzitter in Oldenzaal

‘Gemeenten worden voor het blok gezet. Een groot deel van de coronakosten zijn voor rekening van de lokale overheden en de bestaande begrotingen hebben weinig waarde meer. Feit is dat inwoners en ondernemers op ons moeten kunnen rekenen. Dekking door extreme lastenverzwaringen heeft daarom niet mijn voorkeur.

Met het adagium “mensen voor stenen” zal ik met mijn fractie sturen op gemeentelijke keuzes en verplichtingen. Hierbij zal rekening worden gehouden met wat onvermijdbaar en onoverkomelijk is. Een groot deel van onze reserves is reeds opgegaan in de financiering van de Wmo-lasten. Dus datgene wat niet direct noodzakelijk is uitstellen of afstellen.’

Koffiedik kijken

portret_lubberink.jpgLiesbert Lubberink

Fractievoorzitter in Staphorst

‘Normaal gesproken al een lastige stelling, maar nu is het koffiedik kijken. We hebben in de raad net de begrotingen van de GGD en de veiligheidsregio in de raad behandeld, maar daarbij konden we eigenlijk nauwelijks vooruit kijken en plannen maken. Het is nog geheel onduidelijk wat corona gaat betekenen voor de wereld en onze gemeente. Natuurlijk vind ik ook nu dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. We zullen er samen het beste van moeten maken, maar ik vrees dat de publieke infrastructuur ook geraakt wordt.’

 

Bijschrift afbeelding: De zwembaden zijn weer open, maar zonder voldoende geld voor gemeenten is de vraag voor hoe lang 

Afbeelding: Linda Bouritius | Hollandse Hoogte