Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen doordat materiele zaken en middelen ontbreken. Dit is geheel in strijd met de gedachte van de inclusieve samenleving, Van Waarde en de uitgangspunten van de sociaaldemocratie. Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. De cijfers liegen er niet om: één op de negen groeit op in armoede. In absolute cijfers gaat het om 421.000 kinderen, tegen 384.000 in 2013. 

Jetta Klijnsma maakt serieus werk van het bestrijden van armoede onder kinderen. Het kabinet heeft besloten dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar komt. Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen gaan op schoolreisje. De 100 miljoen is geoormerkt, zodat het echt wordt ingezet voor armoedebestrijding onder kinderen.

Die strijd lever je niet alleen. Er zijn tal van initiatieven in het land, ook op lokaal niveau, die zich inzetten tegen armoede onder kinderen. Denk aan de Jarige Job, Het Armoedefonds, de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, de Kinderen van de voedselbank en Het Jeugdcultuurfonds.

Deze publicatie laat zien wat je in jouw gemeente kan doen.