Lokaal Bestuur
PvdA-genomineerden voor Beste Bestuurders bekend
PvdA’ers Arjen van Drunen, Dennis de Vries, Erica van Lente en Mark Tuit maken kans op de titel Beste Bestuurder van het jaar 2023 in verschillende categorieën: Beste Bestuurder, Beste Bestuurder jonger dan 40 jaar en Beste Bestuurder kleine gemeente. Het thema van de verkiezing van Binnenlands Bestuur en Necker is ‘Betrokken bewoner, betrokken bestuurder’. Stemmen kan tot 30 januari via www.bestebestuurder.nl. De winnaars worden 7 februari bekend gemaakt.

‘De afstand tussen inwoners en bestuur kunnen we alleen verkleinen door écht contact te maken.’

Arjen van Drunen

Wethouder in Breda, genomineerd in de categorie Bestuurder jonger dan 40 jaar


Je wordt in de nominatietekst geprezen om je toegankelijkheid, communicatie en effectiviteit. Is toegankelijk zijn een bewuste keuze, of ben je gewoon zo?

‘Zo ben ik altijd geweest. Ook voordat ik wethouder werd. De afstand tussen inwoners en bestuur kunnen we alleen verkleinen door écht contact te maken. Zo ben ik als wethouder begonnen met wijkspreekuren. Of toen het misging met het leerlingenvervoer in Breda hield ik daarover een spreekuur en richtte ik daarna een klankbordgroep op, zodat we als gemeente continu van ouders konden horen waar en hoe we het leerlingenvervoer zo goed mogelijk konden verbeteren. Met hun aanbevelingen wisten we uiteindelijk snel maatregelen te treffen, zodat de kwaliteit kon worden verbeterd.’

Er wordt ook gesteld dat je veel kennis van zaken hebt en dat je erin slaagt om het sociale geluid goed te vertegenwoordigen in het college. Hoe klinkt dat geluid? Wat probeer je te bereiken in Breda?

‘Ik heb een specifiek portefeuilleonderdeel: kansengelijkheid. Of het nu gaat over wonen, onderwijs, gezondheid, Inburgering of de wijkaanpak, uiteindelijk bepaal ik de keuzes die ik maak aan de hand van of het bijdraagt aan meer gelijke kansen. Dat zorgt ervoor dat je koers houdt. Ik merk nu ook bij de nominatie dat ik herkenbaar ben met die koers.

Word je in Breda al aangesproken op de nominatie?

‘Ja, de nominatie wordt door heel veel inwoners, collega bestuurders in de stad en professionals in onze wijken en op het stadskantoor gedeeld. Ontzettend eervol!’


‘Ik wil zo min mogelijk op het stadskantoor zijn, maar juist zoveel mogelijk in de wijk.’

Dennis de Vries

Wethouder in Utrecht, genomineerd in de categorie Bestuurder jonger dan 40 jaar


Door de stemmers word je omschreven als betrokken, daadkrachtig en eerlijk. Je bent veel in de wijk te vinden, luistert oprecht naar bewoners en communiceert open en recht door zee. Herken je jezelf hierin?

‘Het zou een beetje gek zijn als het niet zo zou zijn. Ik heb wijkgericht werken in mijn portefeuille en dan vind ik dit dus fijn om te horen. Ik wil zo min mogelijk op het stadskantoor zijn, maar juist zoveel mogelijk in de wijk. Ik probeer ambtenaren daar ook heen te krijgen, want verhalen die je bestuurlijk of ambtelijk hoort, zijn vaak anders dan wat je in de wijk hoort. Dat is een deel van de kloof waar het zo vaak over gaat.’

Ook wordt genoemd dat je het mbo op de kaart hebt gezet in Utrecht. Hoe heb je dat gedaan?

‘We hebben een mbo-uitvoeringsplan in de stad waarin we samenwerken met studenten en mbo-instellingen. Daarmee proberen we het verschil te maken op het gebied van gelijkwaardigheid, die er vaak niet is. Neem bijvoorbeeld het studentenleven, waar mbo’ers moeilijker binnen komen op bepaalde plekken. Of het thema wonen: mbo’ers komen er vaak niet tussen bij het hospiteren. Ook gaat het bijvoorbeeld over taalgebruik: we moeten niet meer praten over op- en afstromen en termen als hoog- en laagopgeleid. Daarom hebben we een taalgids ontwikkeld waarin we een alternatief bieden. Dat hebben we als manifest aan de minister aangeboden. Zo proberen we met iedereen het gesprek aan te gaan om mensen bewust te maken van de positie van mbo’ers.’

Wat vind je ervan dat je bent genomineerd?

‘Ik vind het bijzonder dat ik genomineerd ben, want ik ben bijvoorbeeld weinig op regionale bestuurdersbijeenkomsten. Soms is het nodig dat je daarbij bent, maar ik ben er heel kritisch op, omdat ik juist veel in die wijken wil zijn.’


‘Ik ga er graag op uit en raak nooit uitgekeken op mensen.’

Erica van Lente

Burgemeester in Dalfsen, genomineerd in de categorie Beste Bestuurder kleine gemeente


Je wordt door collega’s omschreven als een betrokken en energieke verbinder die keuzes durft te maken en deskundig en daadkrachtig is in haar optreden. Hoe uit zich dat bijvoorbeeld?

‘Dat zijn natuurlijk de woorden van anderen. Ik zeg zelf altijd dat ik nieuwsgierig en betrokken ben. Hoe zich dat uit? Tja, ik ga er graag op uit en raak nooit uitgekeken op mensen. Dat leidt ertoe dat ik misschien wel meer dan gemiddeld mensen opzoek en veel buiten het gemeentehuis ben te vinden. Ik kom ook veel bij mensen over de vloer. In mijn vorige functie bijvoorbeeld bij mensen die slachtoffer waren van de aardbevingsproblematiek, nu bij gezinnen met een andere culturele achtergrond om daar de verbinding mee te leggen. Families waar iets heftigs gebeurd is, zoals een ongeluk of een brand, stuur ik altijd een kaart. En ik ga er vaak op gesprek. Dat vind ik een mooie invulling van mijn burgermoederrol.’

Je focus ligt volgens de nominatie op ‘samen en inclusief’, wat je een prettige en gewaardeerde bestuurder maakt. Zet je hier specifiek op in, of opereerde je altijd al volgens deze modus?

‘Altijd al denk ik, ook als raadslid en in de vorige gemeente waar ik als waarnemend burgemeester actief was. Ik ben gedreven om verschillende perspectieven op te halen, om een breed beeld te hebben van de samenleving.’

Wat vind je ervan dat je genomineerd bent?

‘Dat is natuurlijk erg leuk om te horen, er zijn slechtere lijstjes om op te staan! Maar het voelt ook een beetje gek, want burgemeester ben je weliswaar alleen, maar het heeft vooral betekenis samen met anderen: met mensen op het gemeentehuis en in de samenleving. Zonder die context kan ik niet goed werken. Ik zie het dus ook vooral als erkenning voor de werking van dat samenspel.’


‘Ik pas de levensles van mijn vader al mijn hele leven toe:

blijf altijd jezelf jongen, kijk tegen niemand op en en kijk op niemand neer.’

Mark Tuit

Wethouder in Hoogeveen, genomineerd in de categorie: Beste Bestuurder 2023


Volgens de nominatietekst sta je dicht bij de inwoners van Hoogeveen en ben je bijzonder toegankelijk, betrokken en empathisch. Wat vind je van zo’n typering?

‘Dat vind ik een mooi compliment. Ik heb in het persbericht in het noorden van het land de levensles van mijn vader gebruikt die ik mijn hele leven al toepas: ‘blijf altijd jezelf jongen, kijk tegen niemand op en en kijk op niemand neer. Maak de wereld een beetje mooier.’ Als dit soort woorden dan zo geduid worden, dan past dat in hoe ik als mens wil zijn. Dat vind ik erg mooi om terug te lezen.’

Er zijn ook lovende woorden voor je vermogen dingen voor elkaar te krijgen: je zou effectief en beloftetrouw zijn en niet bang om te zeggen wat je vindt. Gaat dat over iets specifieks?

‘Hoogeveen heeft moeilijke jaren gehad, financieel en politiek-bestuurlijk. Het college viel, er kwam een zakencollege voor in de plaats en wij zijn nu pas weer het eerste politieke college. We kunnen eindelijk weer meerjarig investeren. We gaan bijvoorbeeld het poppodium ‘vernieuwbouwen.’ Ook de nota Jeugd die we met alle partners gezamenlijk maken en waar iedereen zich met handtekening aan committeert, is gewoon iets heel concreets. Typisch Drents wat mij betreft: niet alleen maar praten en nota’s schrijven, maar ook meteen aan de slag.’

Acht je je enigszins kansrijk voor de overwinning op 7 februari?

‘Genomineerd worden was al een mooie verrassing. Ik ben wel een sportman, dus als je dan in een wedstrijd zit, wil je die ook winnen, maar dat is geen doel op zich. Er zijn twaalf andere goede kandidaten, ik zit er heel relaxed in. Enne, met die nominatie ben ik in feite dus al tot beste bestuurder van Drenthe uitgeroepen!’


Afbeelding: Branko de Lang | ANP