Lokaal Bestuur
Arbeidsvoorwaarden zorgsector: goed dat Van Rijn zich ermee bemoeit!

Elke maand legt Lokaal Bestuur een stelling aan je voor. Deze keer is dat: Het is goed dat staatssecretaris Van Rijn zich bemoeit met de arbeidsvoorwaarden die gelden voor de lokale aanbestedingen in de zorg.

erica van alfenErica van Alfen, fractievoorzitter Nieuwegein
Eens. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden zet de bestaanszekerheid van werkenden op het spel. In Nieuwegein hebben we strikt geregeld dat zorgaanbieders werkenden in de zorg conform het cao-loon betalen en als gemeente betalen we daar dan ook naar. De PvdA is niet in alle gemeenten bij machte de concurrentie op arbeidsvoorwaarden uit te sluiten. Dit leidt tot veel onrust en ellende. Zowel voor de zorgverleners, als degenen die zorg nodig hebben. Daarom is het broodnodig dat staatssecretaris Van Rijn zich bemoeit met de arbeidsvoorwaarden die gelden voor de lokale aanbestedingen in de zorg. Zo komt hij voor hen op, zoals het hoort. 

 

Johanna Bergervoet, raadslid Bronckhorstjohanna bergervoet
Ik vind het een goede zaak dat de staatssecretaris zich uitspreekt over de arbeidsvoorwaarden. Mensen moeten betaald worden volgens de cao afspraken. Voor de huishoudelijke hulpen geldt dat zij steeds zwaardere klussen moeten doen in de huishoudens. Immers op uren is bezuinigd en cliënten kunnen het overige werk vaak zelf nog wel. In de huidige situatie is het voor deze mensen nauwelijks mogelijk een toereikend inkomen te verwerven. Dus goed dat er bij de aanbesteding een ondergrens vastligt!

huijink.pngFrank Huijink, raadslid Nuenen
Zorg moet landelijk gelijk zijn, zowel voor de cliënten, alsook voor zorgverleners. Het is dan ook goed om hier landelijk gelijke (basis)afspraken voor te maken. Verschillen mogen er zijn, maar alleen op basis van verschillen in de feitelijke zorgvraag van cliënten. Niet omdat het om een grote of een kleine plaats, verschillende zorgaanbieders of een gemeente in Groningen, Limburg of de Randstad gaat. Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat veel cliënten niet (goed) in staat zijn zelf hun zorgvraag aan te geven, te organiseren of te beoordelen. Ook daarvoor is een meer centrale beeldvorming en beschrijving zeer wenselijk. Tot slot lijkt het evident en efficiënt dat niet overal hetzelfde wiel wordt uitgevonden. De aandacht moet in de zorg zitten, niet in alles er omheen.

Marie Beenackers, raadslid Cranendonckfoto_marie_2014.jpg
De bemoeienis van staatssecretaris Van Rijn blijkt zeker noodzakelijk te zijn bij gemeenten die eerder een verkeerde keuze hebben gemaakt, louter gebaseerd op de prijs. Goedkoop blijkt  duurkoop te zijn; daarnaast geeft het betrokkenen veel onzekerheid. De staatssecretaris kan aandringen op het belang en behoud van goede, bereikbare en ook op lange termijn betaalbare zorg en daarbij te letten op een goede prijs/kwaliteitverhouding. Goede zorg behelst zoveel meer dan alleen schoonmaken. Denk met name aan de signaleerfunctie: een mantelzorger of zorgverlener, die wekelijks over de vloer komt, constateert veranderingen, achteruitgang, vereenzaming of andere problemen. Middels maatwerk of andere actie kan zo intensievere, duurdere zorg misschien voorkomen worden.

anja durenAnja van Duren, raadslid Menterwolde
Ik vind het goed dat staatssecretaris zich hiermee gaat bemoeien. Immers de thuishulp doet veel meer dan alleen schoonmaken. De thuishulp signaleert en is een maatje voor de cliënten. Deze preventieve functies maken dat er stevige poten onder de zorg komen. Deze mensen zijn meerdere uren per week aanwezig bij een cliënt en kennen deze mensen als geen ander. De bijdrage van de thuishulp aan goede zorg wordt dan ook ondergewaardeerd. Er zou veel meer gebruik gemaakt moeten worden van de kennis van de thuishulp. Ze moeten een volwaardig onderdeel zijn van het zorgstelsel met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Van Rijn zou als eerste stap ervoor kunnen zorgen dat er meer geld beschikbaar komt voor de gemeenten. Effectieve benutting van de thuishulp verdient zichzelf terug. Hiermee bereik je dat de zorg dichtbij beter georganiseerd wordt zoals we als PvdA bedoelden.

Afbeelding: Hollandse Hoogte/Kees van de Veen