Lokaal Bestuur
Arbeidsmarkt: beetje meer flexibilisering, beetje minder vastigheid

‘Vast minder vast en flex minder flex’ is het motto van dit regeerakkoord als het gaat om de arbeidsmarkt. Dat klinkt als een verkapte boodschap. En inderdaad: het wordt makkelijker om vaste werknemers te ontslaan en bovendien krijg je pas na drie jaar een vast contract. Maar het is niet alleen flexibilisering wat de klok slaat, zegt Joyce Langenacker, wethouder in Haarlem. Vanaf dag één heb je recht op een ontslagvergoeding en kleine werkgevers worden door het verkorten van de loondoorbetalingsperiode aangemoedigd om werknemers in vaste dienst te nemen.

Wat is je eerste indruk?

‘Je ziet dat dit nieuwe kabinet een aantal zaken wil versoepelen, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Ik spreek regelmatig mkb-ondernemers en heb gehoord dat ze tegen obstakels aanlopen als ze personeel willen aannemen. Ik roep het bedrijfsleven dan ook op om gebruik te maken van deze versoepeling en meer mensen aan te nemen en zo duurzame banen te creëren.’

Niet slecht dus?

‘Nou, ik sta niet te juichen. Ik maak me zorgen om de positie van de werknemers die op een aantal punten zoals het ontslagrecht echt verslechtert. Maar ik hoop van harte dat de maatregelen rond de loondoorbetaling tot meer banen in het mkb leiden.’

Het kabinet zet in op de tegenprestatie, daar help je niemand mee

En heb je nog andere zorgen?

‘Helaas wel. Vooral als je kijkt naar maatregelen rond de bijstand. Het nieuwe kabinet wil steviger inzetten op de tegenprestatie en de taaltoets, maar dat zijn niet de maatregelen waarmee je mensen verder helpt. Je moet mensen activeren, maar dat gaat beter door ze te verleiden dan door ze te straffen. Mensen hebben na jaren werkloosheid vaak een negatief zelfbeeld, dan moet je de tijd nemen om ze vaardigheden te laten ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen. Maar dit kabinet straft in plaats van dat het beloont. De groep mensen in de bijstand is de afgelopen toegenomen, onder andere doordat de mensen uit de Wajong er nu ook onder vallen en doordat de AOW-leeftijd is verhoogd. Goede begeleiding en aandacht kost geld. De gemeente krijgt voor steeds meer mensen de verantwoordelijkheid, maar er komen geen extra middelen. Dat is een gemiste kans.’

Afbeelding: Kees van de Ven | Hollandse Hoogte