Lokaal Bestuur
Annie Brouwer (1946-2017)

Sterk en strijdbaar. Dat is Annie. Dat was Annie. Onvermoeibaar ging ze door, Annie was een vechter.

Een vechter met geduld, met gezag en met sterke overtuiging. Een sociaal-democratische overtuiging.

Ik leerde Annie goed kennen als burgemeester van Utrecht. Ik zat in de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad waar Annie de nummer één van was. Annie als burgemeester. Ik fractievoorzitter en wethouder. Annie was een inhoudelijk gedreven burgemeester, en een goede voorzitter van de gemeenteraad. Het was een levendige periode. Met Leefbaar Utrecht op zijn top.

Annie was een grote inhoudelijke steun om voor de kwetsbaren van de stad op te komen. Ze was een burgemeester voor iedereen. Met haar komst waaide er een andere wind. Ze zocht contact met groepen en individuen die je op het stadhuis eerder niet zag.

Ze zette Utrecht ook landelijk op de kaart. In haar ogen was de stad veel te bescheiden en dat kost geld. Annie had een sterk moreel kompas. Ook als ambtelijke juridische adviezen negatief waren over de kans op een overwinning. Als Annie het rechtvaardig vond dan ging ze de strijd toch aan.

Annie was een overtuigd sociaal-democraat. Lid vanaf 1975. Dat merkte je aan alles. Partijgenootschappelijk zat ik met haar in de Commissie Brouwer die de democratisering van onze partij een zet gaf. ‘Politiek is mensenwerk’ was de bij Annie passende titel. In onze stad heeft de partij de Annie Brouwer-leergang in het leven geroepen. Een goede naam die recht doet aan de inborst die nodig is om politiek te bedrijven. Ik heb ook altijd contact gehouden met Annie. Nooit deed ik een vergeefs beroep op haar hulp. Ook tijdens haar ziekte bleef ze als vrijwilliger voor de partij werk verzetten. Eind vorig jaar heeft ze nog de rol van vertrouwenspersoon op zich genomen bij de landelijke kandidaatstelling.

Ik zal haar missen, we zullen haar zeer missen. Annie was een ongelooflijk sterke vrouw, tot op het allerlaatst.

Ik wens Hans, Thijs, Simone, Elizabeth en kleinkinderen Alex en Malaika heel veel sterkte met dit grote verlies.

 

Afbeelding: Merlin Daleman | Hollandse Hoogte