Dit is de laatste nieuwsbrief waar onze onvolprezen Jan Erik Keman de eindredactie van heeft gedaan. Hij gaat het CLB na zeven jaar verlaten en wordt onderzoeker bij de FNV. Niet helemaal uit het oog maar toch, het afscheid valt ons zwaar, ook al gunnen we hem van harte een nieuwe stap en uitdaging.

Zeven jaar geleden kwam Jan Erik binnen als opvolger van Leonie Wildeman en Jan de Roos. Toen hadden we nog een blad Lokaal Bestuur. Uit financiële overwegingen was het al geen maandblad meer, maar verscheen het één keer per kwartaal. En na weer niet zulke geslaagde verkiezingen was ook dat niet meer haalbaar en werd Lokaal Bestuur een tweewekelijkse nieuwsbrief. Voor de redactie een hele verandering met meer artikelen, meer actualiteit en natuurlijk de artikelen over ‘onze’ decentrale politici.

Sinds het begin van de coronacrisis verschijnt Lokaal Bestuur wekelijks. Onder aanvoering van Jan Erik heeft de nieuwsbrief de standaard gekregen waar we trots op zijn. Samen met de redactie werd elke keer weer gekeken welke onderwerpen relevant zijn voor onze leden.

In de afgelopen zeven jaar zijn alle publicaties door de handen van Jan Erik gegaan. Soms waren dat stukken waar niet zoveel werk meer aan was te doen. Maar op andere momenten wist hij van iets wat nog niets was, een prachtige publicatie te maken. Of het nu het basisverkiezingsprogramma was, een pamflet zoals ‘Aan tafel met Sicco’ of het essay ‘De mens terug in het middenbestuur’. En behalve een geweldige hoofdredacteur, was Jan Erik ook gewoon een hele fijne collega.

Wij bedanken Jan Erik voor alle verbeteringen die hij altijd heeft aangebracht in alle stukken. We pinken een traantje weg. In een volgende nieuwsbrief stellen we zijn opvolger voor. Maar nu staan we even stil bij het afscheid van Jan Erik en we bedanken hem voor de hele mooie samenwerking de afgelopen jaren.

Namens collega’s en bestuur van het CLB,

Jacqueline Kalk