Lokaal Bestuur
Aanvalsplan 2018

Welke vijf plannen wil jouw fractie nou echt nog gerealiseerd hebben voor de raadsverkiezingen van 2018? Met die vraag gaan trainers van het CLB en raadsfracties van de PvdA de komende maanden aan de slag. Als eerste is de PvdA-fractie in Alkmaar aan de beurt. 

joost van den donkJoost van den Donk is een van de ervaren CLB-trainers. Tussen 2012 en 2015 was hij Statenlid in Flevoland. Hij werkt als programmamanager in het vmbo.  

Zaterdag geef je een fractietraining aan de PvdA-fractie in Alkmaar. Wat ga je doen?

‘Vrijdag volgt de fractie een debattraining. Ik schuif dan al aan om de groepsdynamiek te zien. Ik krijg een globale opdracht mee voor de training: werken aan een actieplan voor wat de fractie per se voor 2018 bereikt wilt hebben en kijken hoe de fractie meer in het nieuws komt. Op basis van wat ik vrijdag zie, bepaal ik de invulling van de precieze training.’

Wat verwacht je dat eruit komt?

‘Dat de fractie een beter beeld heeft van wat ze in de nabije toekomst gaat doen. Vaak hebben fractieleden min of meer gedeelde dromen over bijvoorbeeld een eerlijkere samenleving en wereldvrede. Het verschil zit meestal in het omzetten naar actie: wil je meer op tv komen of actiever zijn op sociale media? Wat voor nieuws breng je naar buiten: je worsteling met het college of je ombudsfunctie?

Ik verwacht dat we op zaterdagmiddag taken en verantwoordelijkheden gaan verdelen, tot concrete actiepunten komen en een timeline maken. Het hangt natuurlijk van de groep af. Als er onderlinge spanning is, moet je die eerst oplossen. Dan is er soms een extra sessie nodig. Maar dat verwacht ik in Alkmaar niet. Na een tijdje bel ik voor de follow-up. Hoe gaat het, doen jullie wat we afgesproken hebben? Zo nodig kom ik nog een keer terug.’

Joost van den Donk: ‘Vergelijk een fractie met een voetbalelftal: je hebt niks aan vier spitsen’ 

Waarom raad je fracties aan een fractietraining te volgen?

‘Mensen zijn geneigd in de waan van de dag te blijven hangen. Af en toe heb je gewoon een break-out sessie nodig om elkaar beter te leren kennen, te reflecteren en een goed team te worden. Daar moet je tijd voor vrijmaken. Het is net als met voetbalteams: ook vooraf, in de rust en in de training moet je reflecteren en evalueren. Mensen gaan als amateurs het veld op, vervolgens lopen er vier in de spits en verdedigt er niemand meer. Het is heel goed dat mensen zelf een rol pakken in het team, maar je moet wel checken of alle rollen verdeeld zijn en hoe de wedstrijd eigenlijk verloopt. Ben je aan het winnen of aan het verliezen? En wat doen de tegenstanders? Daarvoor zijn dit soort trainingen: om het gesprek te voeren over hoe het gaat en wat er beter kan.’

Werkt dat ook zo in een politieke omgeving?

‘Absoluut. Mensen hebben verschillende ambities: altro, zoals wereldvrede, en ego, zoals ik wil wethouder, fractievoorzitter of ombudsman worden. Je hebt niets aan vijf ombudsmannen in één fractie. In een teamtraining kijk je welke rollen vanzelf verdeeld worden en welke belangrijke dingen er blijven liggen. In een goed team weet je wat je van elkaar kan verwachten en verlangen. Je vangt elkaar op als iemand even wegvalt of een foutje maakt. Negen van de tien keer gaat het vanzelf goed. Toch is het ook dan goed om reflectiemomenten in te bouwen. Mensen kunnen in de drukte van alles inslikken en dat gaat broeien, leidt tot frustraties. Als trainer is het de kunst om het beste in een team naar boven te halen. Ik heb veel tevreden fracties achtergelaten en hoop dat dat zaterdag in Alkmaar weer zo is.’ 

Paul Verbruggen: ‘Als oppositiepartij moeten we meer ons gezicht laten zien…’

paul verbruggenPaul Verbruggen is fractievoorzitter van de PvdA Alkmaar sinds 2010. Hij is raadslid sinds 2008 en werkt bij de politie. Alkmaar is een herindeling gemeente. In januari is de fractie van start gegaan met zes personen, inmiddels zijn er nog vijf over (een persoon heeft zich afgesplitst). De fractie is een mix van oude en nieuwe mensen. Er zijn drie fractieassistenten.

Dit weekend volgen jullie een fractietraining van het CLB. Waarom hebben jullie een training aangevraagd?

‘We zitten nu anderhalf jaar voor de raadsverkiezingen. Als oppositiepartij moeten we meer ons gezicht laten zien, zodat mensen weten waar de PvdA lokaal voor staat. Dat moet je niet alleen rondom de verkiezingen doen, maar de hele tijd. We willen een actieplan maken om ons als fractie meer smoel te geven en te laten zien waar we vanuit het sociaal-democratische gedachtegoed lokaal voor staan: voor scholing, voor armoedebestrijding, voor huisvesting en opvang van vluchtelingen en statushouders.’

‘… en met “blabla” komen we er niet’

Wat verwacht je van de training?

‘We doen een deel van de training samen met het bestuur. Als fractie en bestuur willen we samen vormgeven aan de politieke agenda. Dat moet niet blijven bij “blabla”. Het moet juist actiegericht zijn, we moeten wat laten zien. Ik hoop dat de training daar een agenda voor oplevert.’

In hoeverre ligt dat in het verlengde van wat jullie de afgelopen tijd gedaan hebben?

‘Het is vooral een kwestie van aanscherpen richting 2018. Hoe we dat precies doen, is een zoektocht. Over armoedebeleid zijn we het snel eens. Vanuit onze roots moeten we bepalen waar we precies voor staan, kijken wat er lokaal wel en niet goed gaat, en vervolgens besluiten wat we precies gaan doen. Je moet niet blijven hangen in landelijke aannames, maar kijken hoe het lokaal uitpakt. Hoe verwezenlijk je bijvoorbeeld de ambities op het gebied van duurzaamheid in de gemeente?’

Wanneer ben je tevreden?

‘Zaterdag ben ik tevreden als iedereen met de juiste energie de deur uitgaat. Maar echt tevreden ben ik pas als we in 2018 de verkiezingen winnen. Geduld is een schone zaak.’

 

Training aanvragen

Welke vijf plannen wil jouw fractie echt nog gerealiseerd hebben voor de raadsverkiezingen van 2018? Met die vraag gaan trainers van het CLB en raadsfracties van de PvdA de komende maanden aan de slag. Maak onder leiding van een ervaren CLB-trainer een analyse van waar je staat als fractie, een plan voor wat je voor de aankomende raadsverkiezingen nog wil bereiken en hoe je dat als fractie en bestuur samen voor elkaar gaat krijgen. Voorwaarde voor een fractietraining is dat de hele fractie (inclusief de schil er omheen) mee wil doen. Neem contact op met het CLB voor meer informatie [email protected] / 070-2629728

 

Bijschrift afbeelding: Paul Verbruggen deelt rozen uit

Afbeelding: PvdA Alkmaar