Lokaal Bestuur
Aanpak kindermishandeling prioriteit, opvoedcursus niet

Wie een puppy neemt, gaat braaf naar de hondentrainer voor een opvoedcursus. Logisch, want je wilt niet dat jouw hondje het tapijt onderpist of het bezoek bijt. Maar wanneer het om de opvoeding onze kinderen gaat, ligt het ineens heel anders: waar bemoeien jullie je eigenlijk mee? De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik wil een verplichte opvoedcursus voor alle jonge ouders. De werkgroep noemt dat broodnodig om het grote aantal kindermishandelingen in Nederland te verminderen. Er worden jaarlijks meer dan 100.000 gevallen gemeld.

Het is natuurlijk de vraag of het doel de middelen heiligt en een verplichte opvoedcursus ouders met losse handen daadwerkelijk betere ouders maakt. Daarom deze keer de stelling: de aanpak van kindermishandeling is belangrijk, maar een verplichte opvoedcursus voor jonge ouders is niet de juiste oplossing.

portret verbruggenStijn Verbruggen, oud-raadslid in Nijmegen & Hoofd Strategie & Communicatie bij Jeugdzorg Nederland

‘Inderdaad, in plaats van een verplichte opvoedcursus voor alle ouders kun je beter inzetten op gerichte hulp en zorg voor de 5% van de ouders waar het hier om gaat. De Taskforce heeft het vooral aan zichzelf te wijten, dat alle aandacht nu naar dit voorstel gaat. Dat is jammer, want hun voorstel bevat meer, veel interessantere aanbevelingen. Laten we de discussie over de opvoedcursus daarom snel sluiten en de rest van het rapport meer aandacht geven. Er moeten namelijk snel stappen gezet worden in de aanpak van kindermishandeling!’

portret huizingBart Huizing, wethouder jeugdzorg in Bellingwedde

‘Een opvoedcursus voor jonge ouders kan zeker bijdragen aan het terugdringen van het aantal gevallen van kindermishandeling. De vraag is echter of een dergelijke cursus verplicht gesteld moet worden.

De vergelijking met de een puppycursus loopt mank: die is immers niet verplicht. Juist door de laagdrempeligheid beschouwen hondenbezitters deze cursus als normaal en ondersteunend in plaats van betuttelend en stigmatiserend. Wanneer een opvoedcursus voor jonge ouders op dezelfde manier kan worden neergezet, zullen meer mensen hiervan gebruik gaan maken. Zet daarom in op het normaliseren in plaats van deze verplicht te stellen.’

portret suijkerMarion Suijker, fractievoorzitter in Gouda

‘Naast fractievoorzitter ben ik als directeur van vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden elke dag bezig met het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik wil ieder raadslid en andere betrokkenen aanbevelen het eindrapport van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik te lezen.

We mogen niet wegkijken en moeten met elkaar een trendbreuk zien te bereiken en het aantal mishandelde kinderen halveren. De Taskforce pleit voor een Nationaal Programma Kindermishandeling en Huiselijk geweld en een hele set van maatregelen. Het gaat om veel meer dan verplichte voorlichting over opvoedingsvraagstukken of een opvoedcursus. Maar preventie heeft wel topprioriteit. Kom in actie! Ik doe mee!’

portret van den bornJos van den Born, fractievoorzitter in Hellendoorn

‘Eens. Hoewel we kindermishandeling uiteraard moeten aanpakken, schiet dit zijn doel voorbij. Opvoeden gaat altijd met vallen en opstaan. Wanneer een kind blijvend problematisch vertoond kunnen ouders bij instanties aankloppen. De meesten doen dit ook gewoon. Voor hun is een verplichte opvoedcursus niet nodig.

 Voor de kleine groep, die wel hulp nodig heeft, maar niet vraag moet er wel meer gedaan worden. Denk bijvoorbeeld aan signalering, begeleiding, preventie en – als het echt niet anders kan – ouders verplicht met cursus sturen.’

portret leunessenHarry Leunessen, wethouder jeugdzorg in Landgraaf

‘De rechten van het individu – in dit geval het recht van ouders op bescherming tegen overheidsbemoeienis – worden altijd begrensd door de rechten van anderen. Voorbeeld: de Masai in Kenya geloven dat hun god Engaï aan hen al het vee gaf. Dit geloof leidde tot de roof van vee door de Masai. Ter bescherming van het eigendomsrecht heeft de Kenyaanse overheid aan deze roofpraktijken een einde gemaakt.

Wat mij betreft mag de overheid zich met een gebrekkige opvoeding bemoeien, omdat diezelfde overheid ook de rekening ervan moet betalen. Standaard ingrijpen met een verplichte opvoedcursus voor iedereen, gaat echter te ver. Zonder het aantoonbaar tekortschieten van ouders is er geen rechtvaardigingsgrond voor zo’n verregaande maatregel.’

portret flapperTrees Flapper, fractievoorzitter in Smallingerland

‘De aanpak van kindermishandeling is zo belangrijk, dat je haast zou zeggen dat ieder middel het doel heiligt. Maar ik denk toch dat een verplichte opvoedcursus weinig verschil gaat maken. Ouders gaan niet vanzelf hun kinderen slaan, daar zit een geschiedenis van ellende achter.

De grootste opgave is om de oorzaken van de kindermishandeling te stoppen. Dat doe je niet door potentiële daders op cursus te sturen. Er kan daarom beter geïnvesteerd worden in het herkennen, signaleren, handelen en passend interveniëren door hulpverleners.’

portret klinkhamerTheo Klinkhamer, raadslid in Stadskanaal

‘De aanpak van kindermishandeling zou een speerpunt van onze partij bij de komende verkiezingen moeten zijn: pak het actief en effectief aan. Het signaleren van kindermishandeling in onze samenleving moet nog zichtbaarder gemaakt worden. Haal het uit de taboesfeer en maak het bespreekbaar. Dan kan je vervolgens actief op preventie inzetten. Organiseer bijeenkomsten in wijken, op scholen, consultatiebureaus en ziekenhuizen over kindermishandeling en laat zien wat voor ernstige gevolgen dit heeft voor het kind. En breng ouders bij hoe ze hun kinderen in een veilige thuissituatie kunnen laten opgroeien.’  

 

Afbeelding: David Rozing | Hollandse Hoogte