Op maat trainingen

Op maat trainingen

Elke fractie kent wel een moment voor (her-)bezinning. Doen wij de goede dingen? Maken we de juiste keuzes? Hoe is onze onderlinge samenwerking en die met de andere partijen? Wat is een goede oppositiestrategie? Hoe is ons contact met de kiezers? En welke plannen willen we per se nog realiseren voor de volgende verkiezingen?

Elke fractie is anders. Daarom heeft het CLB een trainingsaanbod op maat. Op basis van een intakegesprek waarin we jullie vraagstelling voor een training verkennen, matchen we deze met een ervaren CLB-trainer. Samen bepalen jullie wat er in de training aan de orde komt en voor wie de training bedoeld is.

Mogelijke onderwerpen voor trainingen zijn:

  • Startbijeenkomst voor een nieuwe fractie
  • Waardengedreven en herkenbare ‘rode’ politiek bedrijven
  • (Fr)actieplan maken
  • Oppositiestrategie
  • Samenwerken
  • Effectief vergaderen
  • Onderlinge communicatie
  • Omgaan met spanningen in de fractie
  • Hoe verder na een afsplitsing
  • Tussenbalans: de stand van zaken halverwege de termijn: wat gaat goed, wat kan beter, wat worden de speerpunten tot de volgende verkiezingen

Wil je ook een training op maat? Neem dan contact op met het CLB via [email protected].