Leergangen

Leergangen

Het CLB organiseert leergangen en oriëntatiebijeenkomsten voor decentrale politieke functies.

Schaper- en Wibautleergang

Heb je interesse in het gemeenteraadslidmaatschap? Voor partijgenoten die hierover nadenken, organiseren we de Schaperleergang. Deze leergang bestaat uit twee fases: de eerste fase vindt plaats voor de kandidaatstelling (voorjaar en zomer 2025) en helpt je bij het maken van de afweging of het raadslidmaatschap wat voor je is. De tweede fase, na de kandidaatstelling (winter 2025-2026), staat in het teken van inhoudelijke voorbereiding op het raadslidmaatschap.

Voor de PvdA-ers die zijn gekozen in de raad of die worden benoemd als commissielid, is er de Wibautleergang. Deze leergang start na de gemeenteraadsverkiezingen (voorjaar en zomer 2026) en helpt raads- en commissieleden een vliegende start te maken tijdens de eerste honderd dagen in de raad. Je leert partijgenoten kennen en bouwt een netwerk op.

Staten- en waterschapsleergang

Denk je erover na om actief te worden in de Provinciale Staten of het waterschap? Dan zijn de crashcourses wat voor jou. Tijdens een korte bijeenkomst van twee uur leer je meer over deze bestuurslagen, wat er inhoudelijk speelt en wat je kunt verwachten als je actief wordt in een van provincies of waterschappen. De crashcourses zijn een jaar voor de verkiezingen: in de zomer en het najaar van 2026.

Voor net verkozen waterschappers en Statenleden is er de Staten- en waterschapsleergang. Tijdens de leergang (na de verkiezingen van 2027) ga je met de politieke inhoud en je vaardigheden aan de slag.

Oriëntatiebijeenkomsten wethouder- en burgemeesterschap

Het CLB organiseert regelmatig oriëntatiebijeenkomsten voor partijgenoten met interesse in het burgemeesterschap of wethouderschap. Tijdens deze bijeenkomsten ga je in gesprek met ervaren burgemeesters of wethouders over de inhoud van de functie, welke competenties er voor de functie nodig zijn en hoe een procedure voor een burgemeestersbenoeming eruit ziet. Wil je meer weten over dit type oriëntatiebijeenkomsten? Stuur een mail naar [email protected].